Last edition
18-10-2018
KRZYK

Krzyk październik 2018

Brak postów na forum
Warsztaty
 wydawca

nazwa wydawcy
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu


nazwa qmama
ZSEKRZYK

adres
MIELEC

data rejestracji
1-2-2010

Qmam pełny młodzieżowej werwy...
Poznaj skład redakcji
Lista wydań
nazwa wydania
KRZYK ( nr 12 1/12 )
Gazetka Zespołu Szkól Ekonomicznych w Mielcu
24-1-2012
nazwa wydania
KRZYK ( nr 11 12/11 )
1-12-2011
nazwa wydania
5-10-2011
nazwa wydania
MAJ ( nr 9 5/11 )
4-10-2011
nazwa wydania
KRZYK ( nr 6 3/11 )
10-6-2011