wydawca

nazwa wydawcy
Aleksandra Minorowicz


nazwa qmama
PINECHA

adres
WROCŁAW

data rejestracji
22-10-2014

Piszemy o tym, co się dzieje w naszej szkole.
Poznaj skład redakcji
Lista wydań
nazwa wydania
2015/ 11 ( nr 13 11/15 )
Pinecha
30-11-2015
nazwa wydania
30-10-2015
nazwa wydania
WRZESIEŃ 9/ 2015 ( nr 11 9/15 )
30-9-2015
nazwa wydania
CZERWIEC 6/2015 ( nr 10 6/15 )
30-6-2015
nazwa wydania
MAJ 2015 ( nr 9 5/15 )
Pinecha
28-5-2015