Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Pamiętamy! Kalendarz Dni Nietypowych Nie przegap!19 kwietnia br. minęła 73. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W związku z tym 21 kwietnia podczas dużych przerw uczniowie IIIC rozdali ok. 150 papierowych żonkili przygoto-wanych przez klasy I i II. Żonkil to symbol pamięci, szacunku i nadziei. O tam-tych wydarzeniach opowiada film "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943", który niektóre klasy obejrzały na lekcjach historii i języka polskiego. Jest on dostępny na stronie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. KWIECIEŃ 28 - Dzień Ziemi 29 - Międzynarodowy Dzień Tańca MAJ 3 - Dzień bez Komputera 9 - Dzień Zagubionych Skarpetek 15 - Dzień Polskiej Niezapominajki 20 - Międzynarodowy Dzień Płynów do Naczyń 25 - Dzień Ręcznika 31 - Dzień Bociana Białego CZERWIEC 1- Międzynarodowy Dzień Dziecka 9 - Dzień Przyjaciela 15 – Dzień Wiatru 20 - Światowy Dzień Uchodźcy 21 - Pierwszy Dzień Lata 22 - Dzień Kultury Fizycznej 23 - Dzień Ojca 26 - Dzień Zapobiegania Narkomanii 29 - Dzień Ratownika WOPR LIPIEC 1 - Dzień Psa 6 - Dzień Pocałunku 11 - Światowy Dzień Ludności 15 - Dzień bez Telefonu Komórkowego 16 - Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 19 - Dzień Czerwonego Kapturka 20 - Dzień Kubusia Puchatka SIERPIEŃ 1 - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 10 - Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 12 - Dzień Pracoholików 16 - Międzynarodowy Dzień Zagrychy 31 - Ogólnopolski Dzień Solidarności Świadectwo przeszłości Boule w szkole 3,14159...8 czerwca obchodzili-śmy kolejną rocznicę odsłonięcia tablicy upa-miętniającej filię obozu przesiedleńczego Szmalcówka funkcjo-nującą w czasie II woj-ny światowej obok dzisiejszego budynku naszej szkoły. Z tej okazji odbyło się w naszej szkole spotkanie ze świadkiem historii. Pani Danuta Kołodziejska opowiedziała nam o swoich przeżyciach związanych z II wojną światową: zesłaniu na Syberię, dołączeniu do armii gen. Andersa oraz pobycie wraz z ro-dziną w Afryce, gdzie mieszkała w specjal-nym osiedlu stworzo-nym przez Brytyj-czyków. Zakończono fazę eliminacyjną I Mistrzostw Gimnazjum w Boule. W wyniku rozgrywek poznaliśmy pary, które zmierzą się w fazie finałowej. Mecz o 3. miejsce (mały finał) rozegrają klasy III B i III C. W wielkim finale kibicować będziemy drużynie nauczycieli i klasy I B. O terminach meczów będzie można przeczytać w gablocie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. W poniedziałek, który wypadał w miesiącu 3,14 jego dnia zorganizowano szkolne obchody Światowego Dnia Liczby Pi. Na dwóch długich przerwach odbyły się kolejno MARSZ i BIEG LICZBY Pi trwające po 3,14 minuty. Natomiast podczas przerwy o 13.35 miało miejsce WIELKIE UKŁADANIE LICZBY Pi. Erasmus+
to program euro-pejski na lata 2014-2020. W ramach te-go programu w roku szkolnym 2015/2016 odbyło się osiem wyjazdów zagrani-cznych dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły.


Wśród najważniejszych celów programu należy wymienić uczenie się przez całe życie poprzez współpracę międzynarodową oraz udział w mobilnościach zagranicznych, a także nadanie pracy z uczniami wymiaru europejskiego oraz promowanie reform systemowych w krajach uczestniczących. Dyrekcja szkoły uczestniczyła w kursach języka angiel-skiego: p. dyrektor Anna Mincer - w Oxfordzie (Anglia) - 26.10- 06.11.2015 r., p. wicedyrektor Ewa Parszyk – w St Julians (Malta) - 5.10-16.10.2015r p. wicedyrektor Iwona Cieślak – w Brighton (Anglia) - 11.10– 24.10.2015 r. Natomiast nauczyciele języków obcych naszej szkoły doskonalili swoje umiejętności w zakresie metod na-uczania na następujących kursach: p. Artur Buczkowski - „Angielskie umiejętności językowe”, Cork (Irlandia) - 18.10-1.11.2015 r., p. Alicja Dobielska - „Kurs metodyczny dla nauczycieli odświeżający wiedze i umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego”, Oxford (Anglia) - 26.10- 06.11.2015, p. Małgorzata Piątek, „Język i metody nauczania” – Ratyzbona (Niemcy) - 17.08-28.08.2015r., p. Lucyna Rezmer - „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu” - Brighton (Anglia) - 11.10 – 24.10.2015 r., p. Aleksandra Wyszogrodzka - Kubiak, „Metodologia odświeżona” - St Julians (Malta) - 5.10-16.10.2015 r. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych i meto-dycznych uczestnicy poznawali kulturę, obyczaje i tradycje kraju goszczącego. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursów umożliwiły wdrożenie nowatorskich metod nauczania języków obcych oraz ułatwiły komunikację z nauczycielami i uczniami krajów współpracujących z Zespołem Szkół nr 7 w Toruniu w ra-mach programu Erasmus +.Erasmus+
Modnie i zdrowo


W dniach 24.04.-29.04.2016 gościliśmy w naszej szkole uczniów z Finlandii (Vesanto) oraz Włoch (Rimini). Młodzież wraz z nauczycielami przyjechała do nas w ramach projektu Eramsus+ „Młodzi Europejczycy i zdrowy styl życia”. Przez pięć dni pracowała nad zadaniami pro-jektowymi, których głównym celem było stworzenie między-narodowej książki kucharskiej. Oprócz tego omawiano zagad-nienia związane ze zmianami wizerunku ciała kobiet i mężczyzn w sztuce na przestrzeni wieków, a także w popkulturze, mediach oraz subkulturach. Uczniowie przedstawiali wcześ-niej przygotowane prezentacje tematyczne, a następnie praco-wali nad prezentacjami pod-sumowującymi związanymi ze sztuką i własną interpretacją piękna. Tworzone były również kolaże przedstawiające zmiany w modzie z uwzględnieniem trzech pokoleń: dziadków, rodziców oraz uczniów. W ostatnim dniu wymiany uczniowie tworzyli dziennik zatytułowany „Wyjątkowe chwile” – który stanowił podsumowanie wrażeń z pobytu w Toruniu. Wzięli też udział w marszach na orientację. Wizyta ta wprowadziła wymiar międzynarodowy do nauczania języków w naszej szkole i z nie-cierpliwością czekamy na nasz wyjazd do Finlandii. Relację ze spotkania można obejrzeć na blogu projektu: http://yewvrt.blogspot.com. LR

24.04.-29.04.2016

Dzień Tańca 2016 ZATAŃCZ I TY! Poradnik językowy: YouTubeDnia 30 kwietnia na Rynku Staromiejskim odbyły sie występy z okazji Dnia Tańca. Wystąpiły prawie wszy-stkie szkoły tańca w Toruniu. Najpopularniejsze z nich to  Studio Tańca Sporto-wego "FAN", Studio FANTOM, MIX (nasz szkolny zespół:) ),  Ze-spół baletowy PUENTA. Występy trwały od 12.00 do 17.30. Na końcu imprezy został ogłoszony wynik konkursu "ZA-TAŃCZ I TY!". W grupie wiekowej do 15 lat wy-grała uczennica ze Stu-dia Tańca Sportowego "FAN". Filmik, dzięki któremu otrzymała główną nagrodę (kame-ra sportowa), jest dostępny w serwisie YouTube na kanale To-ruńskiej Agencji Kultu-ralnej. Gratulujemy zwy-ciężczyni i dziękujemy za wspaniałe występy grupy MIX! Zosia Olejnik (Studio Tańca Sportowego"FAN") Najpierw wymowa: [ju tjub] i odmiana: D. YouTube’a, C. YouTube’owi, B. YouTube (potocznie także YouTube'a ), N. YouTube’em, Ms. YouTubie. http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/YouTube;10705.html Który zapis jest po-prawny: You Tube czy Youtube; Facebook czy Face Book? 1) Najlepiej pisać YouTube (z wielką literą wewnątrz nazwy), w tekstach mniej oficjalnych zapisy You Tube, Youtube można zaakcep-tować. 2) Najlepiej pisać Facebook. Czy należy te nazwy wyróżniać kursywą w tekście? Nazwy własne wyróżniamy wielkimi literami i to za-zwyczaj wystarcza, kursywa nie jest już potrzebna. Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski http://sjp.pwn.pl/slowniki/YouTube.html Czy warto oglądać polskich Youtuberów?Zainteresowanie polskim YouTube’em rośnie, zwłaszcza wśród młodzie-ży. Jest to jedna z naj-popularniejszych form rozrywki. Jest wiele zalet takiego spędzania czasu wolnego, lecz jedno-cześnie również dużo wad. Najpopularniejszymi You-tuberkami w 2016 roku są  Banshee, Little-Monster96, MaryKateAn, GlamPaula. Z kolei naj-popularniejsi Youtuberzy w 2016 roku to Wielmożny Igor, Stuu, JDabrowsky, Karolek itd. Dużo osób ogląda filmy tych osób. Zalety oglądania Yt  - pocieszenie w smutnych chwilach, - nastawienie do innego myślenia (filmy powa-żniejsze np. o schronisku), - spędzenie miło czasu, - zmienienie się z pesy-misty w optymistę. Wady oglądania Yt  - ściaganie większej ilości internetu, - spędzanie czasu w domu, odizolowanie się od innych (w przypadku uzależnienia) i związane z tym problemy, np.oty-łość itp. Banshee - inaczej Zuzanna Borucka. Zaczęła kręcić filmiki w wieku 11 lat. Stała sie popularna na poziomie liceum, kiedy zaczęła kręcić filmiki na kanale Szalona Zuzia. Zaufanie i wielką oglądal-ność zdobyła dopiero ponad roku temu, kiedy założyła kanał Banshee. Stara się kręcić filmiki z poczuciem humoru, lecz czasami publikuje filmy poważniejsze. Wielmożny Igor - tzn. Igor Szwęch. Kręci około roku. Jego filmy są rów-nież bardzo zabawne, lecz zarazem też artystyczne. Igor kocha montować i robić zdjęcia. Niedawno zdobył nagrodę na Gali Twórców 2016. Jest bardzo aktywny w sieci; na Facebooku utworzył grupę Wielmozni, w któ-rej stara się udzielać. Kocha swoich fanów. Uważa, że są dla niego bardzo ważni i to dzięki nim zaszedł tak daleko. Zosia Olejnik IB

UCZYMY SIĘ ORIENTOWAĆ 10 kwietnia odbyły się II Wiosenne Marsze na Orientację. Uczestniczyło w nich kilka osób z gimnazjum i kilkanaście z podstawówki. Były to tym razem Marsze tylko dla naszej szkoły, można je uznać za szkolenie. Na początku, kiedy doszliśmy do bazy, dołączyły do nas dwie osoby. Weszliśmy do domku i słuchaliśmy o całym planie przemieszczania się po lesie. Na większość punktów poszliśmy wszyscy razem. Jednak kiedy straciliśmy nadzieję na samotne chodzenie po lesie, okazało się, że pod koniec wszyscy podzielimy się na dwuosobowe zespoły i naszym zadaniem będzie odnalezienie pozostałych punktów. Niestety okazało się to trudne. W całej okolicy, którą mieliśmy zaznaczoną na mapie, znajdowało się kilka mylnych punktów. Najwięcej punktów zdobyły Oliwia Wydra i Natalia Saj z IA. Kiedy wracaliśmy, okazało się, że mamy do pokonania dosyć długą drogę na przystanek. Ale wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. Czasami pokazywały się małe smuteczki, ale szybko potrafiliśmy zmienić na wielkie uśmieszki. Dlatego w bazie było dużo śmiechu :D . Chociaż nie tylko w bazie.... ;) Zosia Olejnik IB

Miłość i inne uczucia...
25 lutego br. w stołówce szkolnej odbyła się X edycja Międzyszkolnego Konkursu Interpretacji Poezji Miłosnej


Tegoroczną, jubileuszową edycję zatytułowano: „Miłość i inne uczucia”. Oznaczało to zwiększenie zakresu repertuarowego dla uczestników konkursu. O tytuł najlepszego aktora zawalczyło dziesięcioro gimna-zjalistów z toruńskich szkół i pla-cówek kulturalnych. Interpretacje teatralne oceniało profesjonalne jury w składzie: Marzenna Wiśniewska – teatrolog, wykładowca UMK; Edyta Soboczyńska - aktorka Teatru Baj Pomorski; Małgorzata Leźnicka - ani-mator kultury, instruktor dziecięcych grup teatralnych, pedagog. Zmagania konkursowe urozmaiciły występy artystyczne aktorów szkolnego teatru Rosarium, wokalistki Aleksandry Krat oraz absolwentek naszego gimnazjum – Martyny Szatkowskiej (monodram „Maria Magdalena”) oraz Marii Wierzejewskiej (monodram „Je-stem”). Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera. W oczekiwaniu na werdykt można było nawiązać nowe zna-jomości, poczęstować się herbatą i ciasteczkami, posłuchać nastrojowej muzyki. Wszyscy uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom. Po dłu-giej i burzliwej naradzie jury posta-nowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda - Luiza Hanczewska z  Gimnazjum nr 10 Drzwi Otwartew Toruniu , II nagrody nie przyznano, III nagroda - Agata Pietrzak z Gimna-zjum Edukacja, wyróżnienia- Agniesz-ka Strzelecka z Gimnazjum nr 10 w Toruniu, Aleksandra Hoffmann z Gimnazjum nr 10 w Toruniu oraz Marta Stawska z Klubu Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Warto dodać, że w tego-rocznej X edycji konkursu mono-dramy gimnazjalistów oceniało rów-nież jury młodzieżowe, w skład którego wchodziły absolwentki naszego gimnazjum działające obecnie w amatorskiej grupie teatralnej M.A.M. – Martyna Szatkow-ska, Maria Wierzejewska oraz Agata Pastwa. Dziewczęta jednogłośnie przyznały Nagrodę Specjalną Agnieszce Strzeleckiej z Gimnazjum nr 10 za interpretację utworu Wisławy Szymborskiej pt. „Miłość od pierwszego wejrzenia”. MT W czwartek 7 kwietnia w naszym gimnazjum odbyły się drzwi otwarte. Wszystko zaczęło się od prezentacji szkoły, która odbyła się w małej sali gimnastycznej. Następnie uczniowie dostali mapki i zwiedzali szkołę. Szóstoklasiści mogli zobaczyć występ zespołu tanecznego „MIX”, popisy koszykówki w wykonaniu klas sportowych, pokazy chemiczne i fizyczne, wystawy historyczną, przyro-dniczą, teatralną i związaną z językiem hiszpańskim. Za-praszani byli także do ucze-stnictwa w grach po angielsku i rozwiązywania łamigłowek matematycznych. Na koryta-rzach czekały na nich postacie z lektur z pytaniami spraw-dzającymi ich znajomość. Goście mogli także przeczytać gazetkę szkolną i obejrzeć wystawę „Gdzie kucharek sześć..." w bibliotece. Warto wspomnieć, że wszys-tkie punkty programu były przygotowane w formie Szkol-nej Imprezy na Orientację. Natalia Saj IA Fotoreportaż z tej imprezy na następnych stronach

DRZWI OTWARTE 7.04.2016"Gdzie kucharek sześć..." ...czyli apetyczna wystawa w naszej bibliotece, przy-gotowana przez panią Agnieszkę Karasiewicz i panią Milenę Michalską z wykorzystaniem eksponatów przy-niesionych przez ucz-niów i nauczycieli.

I nie można tego przegapić Czy adaptacja filmowa może być lepsza bądź równie dobra jak książka? Miniserial pt. I nie było już nikogo zrealizowany przez BBC w 2015 roku w 125. rocznicę urodzin autorki książki, Agathy Christie, zdaje się być tego doskonałym przykładem. Akcja rozpoczyna się od przyjazdu na wyspę ośmiu osób, a mianowicie: Philipa Lombarda (Adrian Turner), Anthonego Martsona (Douglas Booth), generała Johna Mcarthura (Sam Neil), Emily Brent (Miranda Richardson), Williama Blore’a (Burn Gorman), lekarza Edwarda Arm-stronga (Toby Stephens), nauczycielki Very Claythorne (Meave Dermody) oraz sędziego Lawrensa Wargrave’a (Charles Dance). Na gości czekają służący Ethel (Anna Maxwell Martin) i Thomas (Noah Taylor) Rogersowie. Wszystko z początku wydaje się być normalne, lecz tylko do czasu. Podczas pobytu na wyspie w tajemniczej rezydencji bohaterowie wyczekują jej właściciela pana U. N. Owena i jego żony, którzy z różnych przyczyn ich zaprosili. Już pierwszego dnia dochodzi do mor-derstwa. Bardzo szybko da się zauważyć, że nie dzieją się one bez przyczyny. Tajemnica goni tajemnicę, nikt nikomu nie ufa. W odpowiedniej kolejności, zgodnie ze znanym wszystkim wierszykiem o dziesięciu żołnierzykach, giną kolejni mieszkańcy domu. Morderca kieruje się zasadą: wszystkich was pięknie po-zabijam. Każda z jego ofiar miała coś na sumieniu, a on zamierzał wymierzyć im sprawiedliwość lub, może lepiej powie-dzieć, że chciał być zapamiętanym. Oczywiście jego plan w całości się udaje. Według mnie realizatorzy serialu idealnie dopasowali aktorów do ich ról. Zarówno w książce, jak i w filmie, doskonale widać cynizm Lombarda, urodę Anthonego czy zdewociałość Emily Brent, zaś odtwórczyni roli Very udało się sugestywnie oddać nękające ją wyrzuty sumienia. Aktorzy odegrali swe role rewelacyjnie. Idealnie także dobrano scenerię. Z opu-szczonej wyspy, z dala od lądu, ucieczka była niemożliwa. Samotny dom na sa-motnej wyspie naprawdę robi wrażenie. A wszystko to opatrzone zostało pięknymi zdjęciami i świetnym montażem z dbałością o detale. Choć akcja dzieje się niespiesznie, to budowane napięcie stale rosło dzięki retrospekcjom bohaterów, które osłaniały motywy ich postępowania. Warto też wspomnieć o kostiumach dopracowanych i dopasowanych do czasu akcji, międzywojnia. Bardzo podobała mi się również ścieżka dźwiękowa, nienarzucająca się, ale jednak pod-trzymująca napięcie. Jedynym, co mnie raziło, były zmiany wprowadzone do scenariusza dotyczące bohaterów i ich poczynań, np. winy Blore’a, histerii Armstronga (w książce Very), sposobu śmierci Rogersa czy romansu Very i Lombarda. Dla osób, które czytały książkę, tego typu zmiany w filmie były zupełnie niepotrzebne, nieistotne dla zakończenia, a niestety irytujące. Nie do końca także przedstawiono motywy zbrodni mordercy, które w ksią-żce zostały dokładnie wyłożone, co dla odczytania głębszego sensu powieści, wyrażonego w pytaniach: czy można bawić się w Boga - sędziego, artystę, dla którego cel uświęca środki?, jest dość istotne. Czy mimo to warto poświęcić trzy godziny i obejrzeć film? Oczywiście, że warto! Polecam go każdemu, kto lubi przeżywać dreszczyk emocji i jest ciekawy kolejnej ekranizacji jednej z najlepszych powieści Agathy Christie. Jak dla mnie jest to bestseller, naprawdę genialna psychologiczno - kryminalna rozrywka. Zuzia Anyszka IIB Zajrzyj w kartki "Domu Tajemnic"
"Dom Tajemnic" napisali Chris Columbus i Ned Vizzini. Jest to ciekawa książka fantastyczno - przygodowa.


Trójka rodzeństwa: Kordelia, Brendan i najmłodsza Eleanor przyjeżdżają z rodzicami do domu znanego pisarza, Denevera Kristoffa. Rodzina ma zamiar kupić dom. Po wypadku ojca i po operacji rodzina posiadała mało pieniędzy. Jednak aby wszystkie plotki ucichły, a żeby mieć też większy dom, rodzice zdecydowali o przeprowadzce. Dom był duży i kosztował mało. Po przeprowadzce rodziny Walkerów przywitać się przyszła staruszka, która twierdziła, że jest córką Kristoffa. Rodzina jednak po jej wyjściu uznała ją za podejrzaną i wyrzuciła ciasto, które przyniosła. Kilka godzin później zadzwoniła do drzwi. Po otworzeniu ich przez pana Walkera weszła bezczelnie do domu i zaczęła się unosić. Nie minęło parę chwil, kiedy zamieniła się w Wichrową Wiedźmę i splądrowała dom. Dzieci obudziły się nazajutrz bardzo zmęczone i przestraszone. Na ścianie była tylko plama krwi pana i pani Walker, w których uderzyły różne przedmioty. Dzieci odkryły, że są same i ich dom znajdował się w dziewiczej puszczy. Aby znaleźć rodziców, musiały stawić czoła m.in. olbrzymom, piratom i żołnierzom. Później odkryły, że znajdują się w książkach Denevera Kristoffa, do których przeniosła ich Wichrowa Wiedźma. Czy dzieciom uda się odnaleźć rodziców? Czy mimo wielu trudów zdążą oddać księgę Wichrowej Wiedźmie? Tego dowiecie się, czytając "Dom Tajemnic". Zosia Olejnik IB Odwiedź Baśniobór
Seria książek fantasy Baśniobór znalazła się na pierwszym miejscu listy bestsellerów dla dzieci New York Timesa


Książka pt. „Baśniobór” to pierwsza część serii. Autorem wszystkich tych książek jest Brandon Mull. Głównymi bohaterami książki są dzieci - Kendra i Seth. Rodzeństwo przyjeżdża na wakacje do dziadków, którzy zwykle nikogo do siebie nie zapraszają. Kendra i Seth mogą korzystać ze wszystkiego, co jest w domu, spędzać czas w ogrodzie i kąpać się w basenie. Dziadek zaka-zuje im jednak wchodzić do lasu. Seth z ciekawości łamie zakaz dziadka, a niedługo potem dzieci odkrywają, że ich dziadkowie to strażnicy magicznej krainy - Baśnioboru. W tym miej-scu od lat żyją magiczne istoty, takie jak wróżki lub wiedźmy. Tymczasem zbliża się najniebezpieczniejsza noc w roku w Baśnioborze. Dziadek pragnie chronić Kendrę i Setha, zapewnia im bezpieczne miejsce, w którym mogą prze-bywać, oraz wprowadza nowe zasady. Rodzeń-stwo, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, ła-mie je , co uruchamia la-winę dalszych wydarzeń. Czy rodzeństwu uda się ocalić rodzinę i cały Baśniobór? Moim zdaniem książka jest ciekawie napisana, trzyma w napięciu. Opo-wiada także o miłości do rodziny. Uważam, że „Baśniobór” jest warty przeczytania. Natalia Saj IA Dramione cz. 3
Tragedia napływa czarnym dymem...


Jedna chwila smutku była w stanie zepsuć cały dzień. Hermiona zaczęła płakać o wiele głośniej niż przedtem. Draco tylko spojrzał jej głęboko w oczy i ją przytulił. I wtedy zgasły wszystkie światła, krany zaczęły przeciekać, a kabiny za-częły się powoli otwierać. Draco i Hermiona zaczęli się powoli cofać. Kiedy niemal można było zobaczyć, kto stoi w kabi-nie, Hermiona zacisnęła mocno powieki i wtuliła się w Dracona. Nie minęła sekunda, a łazienkę zaczę-ły prześwietlać czerwone i zielone światła. Hermio-na wpadła nieprzytomna pod zlew. Draco odwrócił się i zobaczył swojego ojca oraz kilku śmierciożerców. - Jak śmiałeś zdradzić ród Malfoyów?! - przeraźliwie głośno krzyknął Lucjusz. Draco stanął. Po chwili upadł na podłogę. - Skoro leży, możesz coś z nim zrobić, Lucjuszu - odezwała się Bellatrix. Draco zacisnął powieki. Był pewien, że czeka go coś równie złego jak zobaczenie nieprzytomnej Hermiony. - Bella, to jest jednak mój syn. Skoro zemdlał, na razie dajmy mu spokój. I tak spotkam się z nim na wieży w sobotę - od-parł i deportował się. Wszyscy śmierciożercy odwrócili się w stronę wyjścia. Wtedy Draco po cichu wstał i wyciągnął różdżkę. - Petryficus Totalus!- z różdżki wyleciały czerwone promyki. Wszycy upadli. Podbiegł do Hermiony. Miała roz-bitą głowę. Szybko wziął ją w ramiona i podniósł. Omijając nieprzytomnych, wybiegł z łazienki i dobiegł do profesor McGonagall, która miała dyżur na kory-tarzu. - Pani profesor! - O mój Boże, Draco, co się stało?! - krzyknęła. - Rozmawiałem z Hermio-ną w łazience i deporto-wali się do nas śmiercio-żercy. Spetrifikowali Her-mionę! - Co z nimi się stało!? - Spetryfikowałem ich i leżą w łazience - powie-dział już zapłakany Draco. - Szybko idź do skrzydła szpitalnego! - powiedziała przestraszona i przyłożyła sobie różdżkę do gardła: - Drodzy uczniowie! Proszę natychmiast udać się do dormitoriów. Prefekci mają za-bezpieczyć wejście i spo-rządzić listę uczniów z domów. - Ale proszę pani, co się stało? - zapytał pulchny pierwszoroczniak. - W naszej szkole są śmierciożercy - wszy-scy rzucili się w stronę swoich dormitoriów.Po minucie nie było nikogo na korytarzu. Profesor McGonagall pobiegła w stronę Wielkiej Sali. Z łazienki wyszli śmiercio-żercy. Szkoła stała się tykającą bombą... Zosia Olejnik IB Strzał w 10 Redaktorzy: Zosia Olejnik Natalia Saj Oliwia Wydra Opiekun: p. E.Ferfecka Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć p.I.Cieślak, p.A.Bucz-kowskiemu, p.T.Haj-dasowi, p.L.Rezmer, p.A.Dobielskiej, p.M.Te-sce,p.J.Franciszkowskiej. 3xR: Ruch, Radość, Rozum 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbył się Klasowy Turniej Rekreacyjno - Sportowy zorganiizowany przez naszych nauczycieli WF: p.M.Kochań-ską, p.J.Konstan-ty, p.M.Piecyszyna i p.A.Durę. Każda klasa zaliczała w dowolnej kolejności 10 konkurencji: tor przeszkód, rzuty do kosza, skoki przez ska-kankę, strzały do minibramki, podbicia piłeczki pingpongo-wej, łucznictwo, kry-kiet, ringo, dart, pier-wsza pomoc przed-medyczna. Wynik klasy to średnia zdobytych punktów. W turnieju mogli startować także wychowawcy, którzy pod warunkiem rze-telnego przystąpienia do konkurencji, nie-zależnie od wyniku uzyskiwali maksymal-ną liczbę punktów. Lato bez nudy
Dla dzieci i młodzieży pozostających w mie-ście w okresie letnich wakacji przygotowano atrakcyjną ofertę spę-dzania wolnego czasu. Organizatorami kam-panii "Radosne i Bez-pieczne Wakacje 2016" są: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Edukacji oraz Wydział Sportu i Turystyki.


Wszyscy uczniowie nieodpłatnie mogą skorzystać z: • krytych pływalni: w lipcu we wszystkie dni tygodnia w godz. od 10.00 do 15.00 dostępne będą baseny przy ZS Nr 8 (ul. Łyskowskiego 28) oraz III LO (ul. Raszei 1), a także basen MOSiR przy ul. Bażyńskich 9/17; w sierpniu we wszystkie dni tygodnia w godz. od 10.00 do 15.00 dostępne będą baseny przy ZS Nr 24 (ul. Ogro-dowa 3/5) oraz SP nr 32 (ul. Kos. Kościuszkowskich 11), a także basen Mini Aquapark przy ul. Hallera 79 • otwartych basenów przy ul. Przy Skarpie – w każdy wtorek i czwartek od 30 czerwca do 30 sierpnia w godz. od 10.00 – 18.00 • boisk wielofunkcyjnych Orlik w okresie lipca i sierpnia na wszystkich toruńskich Orlikach będą się odbywały zajęcia prowadzone przez animatora sportu, w dni powszednie w godzinach od 12.00 do 20.00), w soboty i niedziele od 14.00 do 21.00, • zajęć dla dzieci zorganizowanych na terenie Pierni-kowego Miasteczka; zajęcia odbywają się w terminie od 27 czerwca do 5 sierpnia, w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 • spektakli filmowych dla dzieci i młodzieży seanse filmowe w każdy poniedziałek od 4 lipca do 29 sierpnia w kinie Cinema City (przy ul. Czerwona Droga 1-6) o 10.00, bilety do odbioru w kasie kina w dniu seansu w godzinach od 9.15 do 10.00 Repertuar: 1. Rabusie Fistaszków 04.07.2016 r. 2. Kopciuszek 11.07.2016 r. 3. Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii 18.07.2016 r. 4. Dobry Dinozaur 25.07.2016 r. 5. W głowie się nie mieści 01.08.2016 r. 6. Hugo i łowcy duchów 08.08.2016 r. 7. Mały Książę 15.08.2016 r. 8. Ups, arka odpłynęła 22.08.2016 r. 9. Fru! 29.08.2016 r. 21 czerwca 2016 Rusz głową i językiem
Ostatni wtorek przed wakacjami był w naszym gimnazjum Dniem Zrównoważonego Rozwoju.


W czasie spaceru po okolicach szkoły musieliśmy wykonać rozmaite zadania związane z obiektami zaznaczonymi na mapce, m.in. oszacować powierzchnię kościoła i jego wiek, naszkicować detale architektoniczne, nazwać gatunki drzew czy zapoznać się z napisami na tablicach pamiątkowych. Po powrocie chętni mogli zabawić się w architektów krajobrazu, projektując na du-żym arkuszu szarego papieru wymarzone otoczenie szkoły bez ograniczeń finansowych :). Inni mieli możliwość sprawdzenia znajomości przysłów i powiedzeń związanych ze zwierzętami oraz wykorzystania swoich umiejętności matema-tycznych w praktyce. Krótko mówiąc: świetna okazja do wspólnej zabawy! ŁAMANIEC JĘZYKOWY Straszna susza W Szczekocinie, w strasznej głuszy, straszna susza chaszcze suszy. „Ale susza!” – szepcze grusza. „Liszka w podróż nie wyrusza, wietrzyk drzewem nie poruszy, szczaw nie puszy pióropuszy, nie zatrzeszczą skrzydła chrząszcza i nie przemkną węże w gąszczach. Każdy krzaczek i stworzenie ma na suszę uczulenie - wszak gdy susza wszystko suszy, każdy suszy ma po uszy. Lecz gdy deszcze spadną ze trzy wszystkim w chaszczach się polepszy.” ZAGADKA LOGICZNA W pokoju jest 5 osób - kłamcy i prawdomówni. Nie wiesz, ilu jest których. Kłamcy zawsze kłamią, a prawdomówni mówią tylko prawdę. Gdy zapytano: "Ile kłamców jest w po-koju?", padły odpowiedzi: 1, 2, 3, 4 i 5. Ilu jest kłamców? Mateusz Górniak kl.IB Kącik humoru
Na lekcji:  - Ostatnia ławka do tablicy.  - Proszę pani, nie uniosę. - Dlaczego piłka nie weszła na imprezę? - Bo bramkarz jej nie wpuścił.


- Dzień dobry. Czy to Państwo organizują konkurs jasnowidzów?  - Tak, ale zapisy zaczynamy dopiero w przyszłym tygodniu.  - Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale przyszedłem odebrać pierwszą nagrodę. Jaki jest szczyt pijaństwa? Tak upić ślimaka, żeby nie trafił do domu. W restauracji: Kelner  - Szampan? Klient:  - Nie szpanienkom. Przychodzi kura do kury: - Jest mąż? - Jak zwykle grzebie przy aucie. W czasie rejsu blondynka zagaduje siedzącego obok chłopaka:  - Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem? - Poproszę jednego gofera. - Nie mówi się "gofera", lecz "gofra''. - Dobrze, to poproszę jednego gofra. - Z cukierem czy bez? Rozmawiają dwa konie. Nagle jeden zaczyna bełkotać. - Czyżbyś się czymś zapchał? - Owszem. Wyszukała Oliwia Wydra IA

Historyczna zamiana ról, czyli... Pani Dyrektor w szkolnej ławie Dnia 16 czerwca 2016 r. uczniowie klasy 5a przy-gotowali pożegnalną lek-cję historii w związku z o-dejściem Pani Dyrektor Anny Mincer na emery-turę. Klasa przebrana za postacie związane z dziejami Polski przed-stawiła w nowocześniejszy sposób najważniejsze wy-darzenia z historii naszej ojczyzny. Uczniowie przy-gotowali również prezen-tację zawierającą zdjęcia, na których pokazali swoje wyobrażenie ważnych dla Polski wydarzeń. Pani Dy-rektor bardzo się wzru-szyła i zapewniła wszys-tkich o swojej pamięci. Kinga Stałęga, kl. 5a

Droga Pani Dyrektor, w imieniu społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować Pani za czas poświęcony nam wszystkim, za ogromny trud włożony w pracę nad prowadzeniem naszej szkoły, która stała się piękna, kolorowa i nowoczesna. Dzięki Pani Zespół Szkół nr 7 należy do najlepszych szkół w Toruniu, a my jesteśmy dumni z tego, że możemy być jego uczniami. Dziękujemy za motywowanie nas do pracy, za wsparcie i słowa otuchy. Doceniamy wysoki poziom nauczania, pielęgnowane w naszej szkole wartości, zapewnianie nam wspaniałych warunków do zdobywania wiedzy i rozwijania pasji, takich tak taniec, teatr, wspinaczka, koszykówka. Otworzyła Pani drzwi naszej szkoły na różnorodność. Humaniści, artyści, miłośnicy przyrody i zdrowego stylu życia, tancerze i sportowcy - wszyscy znaleźli w niej swoje miejsce. Mogliśmy też działać charytatywnie, ucząc się tolerancji i zasad niesienia pomocy tu, bardzo blisko i daleko, na odległość. Życzymy Pani Dyrektor zasłużonego odpoczynku i radości z wolnych chwil, czasu na realizację własnych planów i pasji. Obiecujemy pielęgnować zaszczepione w nas ambicje i chęć sięgania coraz wyżej, podążania coraz dalej, ale zawsze w dobrym kierunku. Tego nas Pani nauczyła i za to bardzo dziękujemy.