Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


NR 3 (11) STYCZEŃ - MARZEC 2016Z życia szkoły... Za nami pierwszy szkolny maraton filmowy. W nocy z 17 na 18 stycz-nia Moc była z nami! Pomysł okazał się trafiony, więc w planach kolejny maraton, tym razem z ekranizacjami powieści Henryka Sienkiewicza. *** W dniach 11-16 grudnia trwała akcja „Jabłko za uśmiech” (szczegóły na plakacie obok). Zebra-liśmy ponad 2000 uśmiechów!

Coś dla ciała... KANAPKOWY TOP SZEF ... i dla ducha.We wtorek 15 marca na godzinach wycho-wawczych odbył się konkurs drugich śnia-dań pod nazwą „Kanapkowy TOP SZEF”. Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych przygotowywali kanap-ki, które były oceniane według następujących kryteriów: ~dobór składników (ka-napki miały być zdro-we,zawierać warzywa), ~ liczba kanapek przy-gotowanych przez klasę, ~ estetyka kanapek, ~ sposób podania, ~ estetyka stanowis-ka pracy i miejsca spożywania drugiego śniadania. Apetyczne dzieła oceniała komisja w składzie: ~ uczniowie z SU, ~ p.Mizgajska - Wód-kowska ~ p.Polakowski. Kanapki okazały się nie tylko pyszne i zdrowe, ale i ładne. W dniach 7–9 marca spo-łeczność naszej szkoły przeżywała rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Michał Kossowski z parafii Chrystusa Króla. Nauki rekolekcyjne i czytania podczas Eucha-rystii nawiązywały tematy-ką do ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka roku 2016 Nadzwyczaj-nym Rokiem Świętym Miłosierdzia. Na przykła-dzie m.in. Zacheusza, Łazarza, przypowieści o synu marnotrawnym czy zaginionej owcy, ks. Mi-chał pokazywał nam miłosierdzie, z jakim Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem, jego słabo-ścią i grzesznością. Jego miłość jest tak wielka, że dała się za każdego z nas ukrzyżować. W tym roku szczególnie powinniśmy kierować się miłością w stosunku do każdego człowieka, którego Bóg postawi na naszej drodze. Dobrze być razem! Mamy się czym pochwalić!11 marca odbył się w szkole koncert chary-tatywny „Dobrze być razem” zorganizowany na rzecz niepełno-sprawnych dzieci z naszej placówki. Wystąpili w nim utalentowani muzycznie, tanecznie i sportowo uczniowie Zespołu Szkół nr 7. Obok w kawiarence można było nabyć słodycze oraz wykonane przez uczniów ozdoby, kartki świąteczne i prace plastyczne. Koncert zorga-nizowali nauczyciele wspo-magający z klas integra-cyjnych oraz wychowawcy świetlicy szkolnej, a po-prowadził go p.Bartłomiej Wróblewski. *** UWAGA! Szkolny konkurs na komiks inspirowany powieścią Henryka Sienkiewicza Technika dowolna, obję-tość 3-4 strony formatu A4 lub 1 strona A3. Kryteria oceny: popra-wność merytoryczna, ory-ginalność ujęcia tematu, poprawność języka i za-pisu, estetyka wykonania. Prace można składać u p.B.Zasady lub p.M.Te-ski do 29.04. *** 25 lutego odbyła się X edycja Między-szkolnego Konkursu Interpretacji Poezji Miłosnej – więcej informacji o tym wydarzeniu już w na-stępnym numerze ga-zetki. ********************* Strzał w 10 Redaktor prowadzący: Zosia Olejnik Zastępca redaktora: Julia Fischer Autorzy tekstów: uczniowie kl. IA i IB Opiekun: p. E.Ferfecka Spotkania redakcyjne: wtorki 11:30 s.203 DOŁĄCZ DO NAS! Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Julia Marchewka – język polski i chemia Magdalena Koczorowska – historia i chemia Evgeniya Greshnikova – język rosyjski Jan Marciniak - fizyka Finaliści Julia Warlikowska, Zuzanna Nowakowska, Ewa Jaskólska – język angielski Michał Betlejewski – geografia Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! PAMIĘTAMY!Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca, tylko w Polsce. Upamiętnia on żołnierzy antykomunistycznego podziemia w naszym kraju. Został ustanowiony 3 maja 2011 roku. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że usta-nowienie święta "jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata". Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt, ale uchwalenie nowego święta przeciągało się. Uzasadnienie projektu jednak nie wyjaśniło, dlaczego na obchody tego święta wybrano dzień 1 marca. Zosia Olejnik IB Aby poznać historię jednego z Żołnierzy Wyklętych - rotmistrza Witolda Pileckiego warto zajrzeć na strony: http://www.pilecki.ipn.gov.pl/ https://www.youtube.com/watch?v=A0iGqOLTQLU"

21 marca 2016 Pierwszy Dzień Wiosny i Dzień Samorządności IX Wiosenne Regaty na Strudze Toruńskiej im. Kazimierza Funka Fot. Zosia Olejnik

Nie przegap... Czy wiesz, co to znaczy?
Kalendarz dni nietypowych


MARZEC 1 marca - Dzień Piegów 6 marca - Dzień Mrożonek 10 marca - Dzień Mężczyzn 18 marca - Europejski Dzień Mózgu 20 marca - Międzynarodowy Dzień bez Mięsa 21 marca - Dzień Wagarowicza 30 marca - Światowy Dzień Budyniu KWIECIEŃ 2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 12 kwietnia - Światowy Dzień Czekolady 28 kwietnia - Dzień Ziemi 29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca EGZEMPLIFIKACJA (łac. exemplum 'przy-kład' i facere 'czynić') dokumentowanie, udo-wadnianie czegoś za pomocą przykładów. POLIMORFICZNY (gr. polýs 'liczny' i morphé 'postać, kształt ciała') wielokształtny, wielo-postaciowy; jest to zjawi-sko występowania różnych postaci wśród zwierząt lub roślin należących do tego samego gatunku. Sprawdziła Natalia Tomczak kl.IA Zejdź do Tuneli Trzymamy kciuki!!!Książka "Tunele" to pierwsza część serii o tym samym tytule. Napisali ją Roderick Gordon i Brian Wil-liams. Powieść opowiada o dwójce przyjaciół: Willu i Chesterze, którzy prowadzą spokojne życie i razem kopią tunel w zapomnianej dziel-nicy miasta. Pewnego dnia ojciec Willa znika w nie-znanych okoliczno-ściach, a chłopiec chce go odnaleźć i prosi o pomoc Che-stera. Przyjaciele znajdują w piwnicy Willa ukryty tunel prowadzący w głąb ziemi i decydują się ruszyć na poszu-kiwania doktora Bur-rowsa. Schodząc pod ziemię, przyjaciele dowiadują się, że pod Londynem również istnieje życie, a Will odkrywa tajemnicę o sobie, swojej przeszłości i rodzinie. Przez te odkrycia życie chłop-ców narażone jest na ogromne niebezpie-czeństwo. Książka opowiada o wielkiej przyjaźni, bólu, smutku, tę-sknocie i rodzinie. Moim zdaniem warto ją przeczytać, ponie-waż jest naprawdę ciekawa. Natalia Saj kl.IA We wtorek 5 kwietnia szóstoklasiści piszą sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Życzymy powodzenia i co najmniej tak samo dobrych wyników jak rok temu:)! Inna cz.3
Wszystko jest możliwe, tylko uwierz w siebie!


Nie mam za bardzo pomysłu na nowy artykuł. Ostatnio jakoś nic mnie nie niepokoi, no i w sumie to jestem szczęśliwa. O… może właśnie o tym napiszę… Szczęście… czym ono jest? Wiele osób nie dostrzega, że nie brakuje im niczego do szczęścia, a tylko szukają dziury w całym. Bo każdy z nas ma dwie ręce, którymi może przytulić ukochaną osobę lub trzymać szklankę z wodą. Dwie nogi, dzięki którym może wstać, biegać czy nawet wyjść do sklepu. Dwoje oczu, dzięki którym widzimy kolory, możemy czytać lub zobaczyć ukochaną osobę, bo osoby, które nie widzą, mają przed oczami tylko jedną czarną plamę. Usta, dzięki którym możemy śmiać się, krzyczeć, mówić. Mamy wszystko, aby tak naprawdę być szczęśliwym, a zamartwiamy się, bo komuś nie podoba się, jak wyglądamy lub bo nie mamy markowych ubrań. Niby nic wielkiego, ale osoby, które nie mają nóg, rąk, nie widzą albo nie słyszą wolałyby mieć coś z tych wymienionych, niż ładne ciuchy czy twarz. Mamy więc wszystko. Możemy dzięki temu osiągnąć wiele, a tu kolejny problem. Często wymigujemy się, bo nie chce nam się wstać, a taki jeden trening, na który nie wstałeś, może decy-dować o twojej przyszłości, o życiu, które będziesz wiódł. Bo być może na tym jednym treningu, na którym cię nie było, wydarzyłoby się coś, co zadecydowałoby o twojej przyszło-ści. Tym wszystkim kierują również nasze emocje, które trzeba dyscyplinować, jeśli raz mi coś nie wyszło, nie poddawać się. Próbować. Raz, drugi, piąty, dziesiąty, dwu-dziesty… bo granice, które wyzna-czamy sobie, są tylko w nas. Nie w tym, czy stać nas na markowy sprzęt czy nawet w tym, czy mamy „zły dzień”. Wszystko jest możliwe, tylko uwierz w siebie! Dasz radę. Osiągniesz wszystko, co chcesz lub czego pragniesz, ale naucz się dyscyplinować swoje emocje. Bo bez tego nie ruszysz z miejsca. Inna W poszukiwaniu szczęścia...Aby być szczęśliwym należy kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych. Człowiek szczęśliwy to nie ten, który wszystko ma, ale ten, który cieszy się wszystkim, co ma. Szczęściem wydaje się to, czego się nie ma. (A.A. Konar ) Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. (E. Fromm) Szczęście jest czymś więcej niż zewnę-trzna pomyślnością; warunki wewnętrzne więcej dlań znaczą. (W. Tatarkiewicz) Cztery pory roku Cztery pory roku - niepodobne siostry. W lecie ciepły wietrzyk, w zimie mróz ostry, Lecz jedną wspólną cechę wszystkie mają To, że na każdą ludzie narzekają. Oliwia Wydra Uśmiechnij się!
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, otwórz kącik, pociesz się!


Mała żabka pyta się mamy:   - Mamo,skąd się wzięłam? A mama odpowiada:   - Nie uwierzysz! Bocian cię przyniósł! Rozmawiają dwie przyjaciółki:   - Już nigdy nie pójdę z mężem łowić ryb.   - Co się stało? - Najpierw za głośno mówiłam, brzydziła mnie ta przynęta, więc on ją zakładał... - I co było potem? - Złowiłam trzy razy tyle ryb co on. Pani na lekcji biologii:   - Maćku, ile pies ma zębów? - Pies - odpowiada chło-piec ma zębów cały pysk! Profesor do studenta w czasie wykładu:   - Proszę otworzyć okno, orłów tu nie ma,  nikt nie wyleci. Po wykładzie student do wychodzącego profe-sora:   - To pan też przez drzwi? Nauczyciel pyta Asię :  - Co to jest próżnia? - No... To jest... Nie mogę znaleźć słowa, ale mam to w głowie! Wchodzi nowy nauczyciel i mówi:  - Witam, dzieci, nazywam się Wojciech Kowalski, a wy?   - A my nie! - odpowiada klasa. Na chemii nauczyciel omawia doświadczenie:   - A teraz patrzcie jak ten płyn zazieleni się na czer-wono. Wyszukała Oliwia Wydra kl.IA Dla fanów Harry'ego Pottera...
Ciąg dalszy opowiadania o Dramionie


Hermiona wyszła ze szpitala. Dla żadnego ucznia szkoły nie było już tajemnicą, że ona i Draco są parą. Wracali ze skrzy-dła szpitalnego objęci, uśmiechnięci od ucha do ucha. Jednak było im trudniej, ponieważ Draco chodził do Slytherinu, natomiast Hermiona do Gryffindoru. Była to jedna z wad ich związku. Draco, który nie miał ochoty dzwonić do ojca w sprawie związku z Hermioną, był postrzegany przez kolegów jako bardziej poważny i rozważny człowiek. Jego ojciec wciąż chciał dostawać nowinki od syna, aby bardziej uszczęśliwić Czarnego Pana. Chłopak zrezygnował jednak z udzielenia jakich-kolwiek informacji ojcu, żeby chronić Hermionę, która nie podejrzewała, że Draco został wybrany do zabicia Dumbledora.   -Dracuś, jesteś tam? Mówię do Ciebie od pięciu minut, a ty tylko patrzysz w podłogę - odezwała się nagle Hermiona. -Przepraszam, myślałem o moich wynikach z sumów - odparł bez przeko-nania Draco.   -Nie jestem pewna, czy mówisz mi wszystko...   -Jest coś, o czym nie wiesz - powedział Draco, zastanawiając się, czy dobrze robi. -A jednak? - odparła przestraszona Hermiona.   -Chodź ze mną, proszę - powiedział chłopak i wstał. Hermiona poszła za nim niepewnie. Znaleźli się w łazience dziewczyn. Za kabiną chowała się Jęcząca Marta. Starała się wyczytać z ruchu ust, o czym mówi para. Draco powiedział coś Hermionie na ucho, po czym dziewczyna pisnęła.   -Chyba sobie żartujesz, Draco?!   -Nie ja wybrałem tę drogę w życiu... Nie bądź zła, nie chciałem ci nic mówić, aby cię chronić...- powiedział, odruchowo odsuwając się o krok Dracon.   -Ale ja nie jestem zła. Wiem, że twój ojciec jest śmierciożercą, ale SamWiesz-Kto igra z twoim życiem! On ciebie zabije, jeśli nie uda ci się dorwać Dumbledora -  to powiedziawszy, zamilkła. - Musimy teraz się ukrywać. Znaczy, nasz związek. Voldemort ma dosyć szpiegów w Hogwarcie, aby nas odkryć. Musimy robić to,  co kiedyś. Udawać, że druga osoba nie istnieje - odparł załamany Draco. Hermiona zakryła twarz dłońmi i zaczęła głośno szlochać. Zosia Olejnik kl.IB Dip wiosennySkładniki: 200g jogurtu naturalnego rzeżucha (ilość zależnie od upodobań) 4 łyżeczki keczupu Sposób przygotowania: 1. Rzeżuchę opłukać, osuszyć i pokroić niezbyt drobno. 2. Przełożyć do miseczki, dodać jogurt i keczup. 3. Wszystkie składniki delikatnie, ale starannie wymieszać. Podawać do kanapek, chrupkiego pieczywa, krakersów lub paluchów chlebowych. Keczup można zastąpić majonezem. Zdrowego smacznego! Co byś zrobił, gdyby to trafiło na twój talerz? Niewinna rybka Fugu
W wątrobie tej ryby gromadzi się tetro-doksyna, czyli trucizna 1000 razy mocniejsza niż cyjanek.


Jeśli ktoś lubi ryby i spożywa je w dużych ilościach, szybko znu-dzą mu się zwykłe gatunki, np. karp czy dorsz. Jednak spożywa-nie mniej znanych gatunków bywa igra-niem ze śmiercią. Choćby ryby o nazwie Fugu. Aby móc ją przy-rządzać, trzeba przejść wielomiesięczny kurs i otrzymać pozwolenie. Fugu jest rybą z rodzaju rozdymko-watych. Gdy się przestraszy, wsysa wo-dę i tworzy sporą, kol-czastą kulę. W wątrobie ryby gromadzi się tetrodoksyna (trucizna 1000 razy mocniejsza niż cyjanek), kucharz musi bardzo ostrożnie usuwać organy, aby toksyna w żaden spo-sób nie dostała się do mięsa. Powoduje ona bowiem powolny paraliż całego ciała przy zachowaniu świadomo-ści. Wiele osób kupuje potrawę u niedoświad-czonych kucharzy. Pra-wie zawsze kończy się to śmiercią. Jeśli nawet po tym ktoś nabierze ochoty na rybę Fugu, dopo-wiem, że na tetro-doksynę nie ma  skute-cznego antidotum. Oliwia Wydra kl.IA Co nas czeka w kwietniu...
WKRÓTCE


Drodzy Trzecioklasiści! Na nadchodzące egzaminy życzymy Wam otwartych głów, lekkich piór i satysfakcjonujących wyników, które otworzą Wam drogę do wymarzonych szkół. Trzymamy kciuki! W czwartek 7 kwietnia odbędą się Drzwi Otwarte. To wspaniała okazja, żeby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda nasze gimnazjum i co ma do zaoferowania. Szóstoklasisto, czekamy na Ciebie! Przyjdź, zobacz i dołącz do nas! Akcja: „Żonkile”! Na kwiecień zaplanowany jest też udział w akcji społeczno - edukacyjnej Żonkile, której celem jest uczczenie 73. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Odbędą się lekcje dotyczące pow-stania i będą rozdawane papierowe żonkile. Apetyczna wystawa W kwietniu nasza biblio-teka organizuje wystawę pt. Gdzie kucharek sześć… W związku z tym zorga-nizowała zbiórkę przed-miotów związanych tema-tycznie z kuchnią i gotowaniem, np. książek, sprzętów, maskotek, stro- jów, biżuterii, obrazów, zabawek, filmów itp. Eks-ponaty zostaną zwrócone po zakończeniu wystawy, czyli pod koniec kwietnia. A my z niecierpliwością czekamy na "kuchenne" zajęcia.