Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s.3 s.8 s.4-5 s.9 s.6-7 s.10 Z WIOSNĄ W TLE

RATAJÓWKA SPIS TREŚCI

Kwietniowe dylematy Nastrój się na wiosnę!j Relaks przed egzaminem Kącik poetycki zakRRencone Nasza twórczość 23 kwietnia - kartka zkalendarza Wiosna za oknem? Nie-koniecznie, ale w telewi-zji mówią, że ta prawdzi-wa niedługo odnajdzie do nas drogę. Żeby pomóc Wam wytrzymać te ostat-nie chwile paskudnej po-gody, prezentujemy coś z klasyki z motywem wio-sennym. Ciekawe z dru-giej strony, jakie zesta-wienie najpiękniejszych piosenek o wiośnie mogli-byscie nam zaprezento-wać :) Może macie też jakieś swoje typy? Coś jest w tej wiośnie, że chce nam się żyć intensy-wniej, oddychać głębiej i uważniej patrzeć. I już kwiecień! Aż trudno uwierzyć, że czas leci tak szybko? A jednak… Dlatego uwaga trzecioklasiści! Zostało zaledwie kilkanaście dni do egzaminu. Uczycie się pilnie, czy wszystko na ostatnią chwilę?
KWIETNIOWE DYLEMATY


Pamiętajcie także, że równocześnie z tym trudnym okresem będziemy musieli przys-tąpić do wyboru szkoły ponadgimnazjal-nej. A to kolejne dylematy i zmartwienia, dla wielu te rozterkistaną się rzeczywistoś-cią! To już ten czas, pora na wybranie trzech typowanych szkół, do których chcemy się udać w nowym roku szkol-nym.A to decyzja na całe życie. I w doda-tku wymaga posiadania daru przewidy-wania. Trzeba przewidzieć ilość punktów, a co trudniejsze... przewidzieć swoje moż-liwości na dostanie się do danej klasy! Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone. Co prawda pierwszy nabór będzie już otwarty od 15 kwietnia i znając możliwości, stro-na systemu rekrutacyjnego praktycznie przez cały czas będzie obciążona... Nic nie jest jeszcze pewne. Wiele się mo-że zmienić, gdy otrzymamy wyniki z eg-zaminów, a oceny będą wystawione. Jed-nak lepiej chyba nie zwlekać z podjęciem ostatecznej decyzji do drugiego terminu. Trudne decyzje do podjęcia, a czas leci... Wybraliście już swoje wymarzone szkoły? Liceum, technikum czy szkoła zawodowa? greyEgzamin może wywo-ływać w nas panikę. Są jednak sposoby,dzięki którym można ją opano-wać, by z uśmechem na twarzy wkroczyć na salę torr:) Oto one: 1. Traktuj egzamin jako wyzwanie, dzięki które-mu możesz się sprawdzić. 2. Bądź dobrze poinformo-wany, co Cię czeka na s-ali. 3. Rób jak najwięcej ćwi-czeń: rozwiązuj testy . 4. Spróbuj się zrelaksować (idź na spacer, posłuchaj muzyki), nie myśl ciągle o tym, co Cię czeka. 5. Nie ucz się w ostatnią noc przed egzaminem. 6. Ubierz się odpowiednio do chwili - elegancko, wy-godnie i jednocześnie tak, aby nie zwracać na siebie uwagi strojem. 7. Przed wyjściem nie za-pomnij o śniadaniu. Wypij też odpowiednią ilość pły-nów, najlepiej wodę mine-ralną – zawiera magnez, który poprawia koncentra-cję. 8. Bądź wcześniej, ale bez przesady – koczowanie pod szkołą nie ma więk-szego sensu, samo czeka-nie Cię zestresuje. 9. Przed wejściem na salę przebywaj w towarzystwie lubianych osób. Pesymiści potrafią nieźle podkopać wiarę we własne siły, omi-jaj więc ich szerokim łu-kiem. 10. Zabierz ze sobą optymizm i dobry humor. Wierz w siebie, powtarzaj, że na pewno dasz sobie radę. Siła sugestii może zdziałać cuda. W lutym pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie o poniższej nazwie. Korzystajac z własnej fantazji, w czasie tworzenia zadania testowego napisali oni legendy do wybranego przez siebie obrazu. Dzis zapraszamy do przeczytania pracy Kasjany Kowalskiej (uczennicy klasy III F) .
I Ty możesz zostać Mistrzem nie tylko Literatury Polskiej


Było sobie małe miaste-czko. Rządzone było przez króla sprawiedliwe-go i dobrotliwego. Życie w miasteczku było spokoj-ne i wypełnione radością. Pewnego dnia stało się jednak nieszczęście. Na miasto napadł smok. Nisz-czył wszystko, co napotkał na swej drodze, niszczył dobytki ludzi i ograbiał ich z ich dóbr. Co najgor-sze, po pewnym czasie za-czął zabijać także ludzi. Król długo myślał, co po-winien zrobić w tej sytua-cji; naradzał się z ludem i wojskiem. Zadecydowano, że do walki z potworem wybrać należy mężczyzn najsilniejszych, aby mieli siły do walki; najbogat-szych, aby mieli pieniądze do kupienia najlepszych zbroi i broni, jak również pochodzących z dobrych rodzin, co miało wróżyć pomyślność w bitwie. Nadszedł dzień walki. Żołnierze ruszyli do boju. Wyglądało na to, że smok nie ma dużych szans – lu-dzie mieli znaczną liczeb-ną przewagę. Ponadto każ-dy z nich nosił na sobie najdrogocenniejsze zbroje, a w ręku dzierżył miecz ze srebrnym ostrzem. Stało się jednak coś niespodzie-wanego – smok okazał się znacznie silniejszy niż z początku przypuszczano. Jego zęby bez problemu miażdżyły solidnie wyko-nane zbroje, miecze nie były w stanie przebić jego twardej skóry. Ponadto, żołnierze walczyli w spo-sób nieprzemyślany; nie byli nauczeni taktyki ude-rzania na napastnika w grupie – działali pojedyn-czo i na własną rękę. Pot-wór zabijał jednego wal-czącego za drugim. W skromnym domu na końcu miasteczka żył chłopak. Pochodził z ubo-giej rodziny. Nigdy nie uczęszczał do szkoły. Pra-cował jako kowal, nie był w tym jednak najlepszy, dlatego nie zarabiał dużo. Chłopak niemal całymi dniami przesiadywał w swoim domu, zaczytując się w książkach. Dziękinim na przestrzeni lat posiadł ogromną wiedzę na wiele tematów. Miał ponadto ogromną wyobraźnię i potencjał. Po klęsce specjalnie wybranych do tego celu żołnierzy w walce ze smokiem, król załamał ręce. Nie wiedział już, co powinien począć; stracił najsilniejszych i najbogatszych mężczyzn, w których mieszkańcy miasteczka pokładali wielkie nadzieje. Wtedy do króla przyszedł chłopak. Powiedział mu, aby zebrał wszystkich będących w stanie walczyć chłopów. Zadeklarował, iż zbroje wykonają ze wszystkiego, co znajdą, a miecze wykuje on sam z materiału możliwie ta-niego i wytrzymałego. Kluczem do wygranej miała być taktyka i wyobraźnia – mieli walczyć w zwartej grupie, wszyscy razem nacierając na smoka, odwracając jego u-wagę, kiedy jeden z nich zada cios w krtań – jedyne miej-sce, którego ciała smoka nie pokrywała gruba skóra. Król zgodził się na pomysł chłopaka, wszak nie miał innego wyboru. Chłopi przyszli do domu chłopaka. Przynieśli ze sobą wiele materiałów, które można było wykorzystać jako zbroje. Pomogli mu też wykuć miecze. Chłopak powie-dział im, jak wygląda plan. Mieli działać wszyscy razem, a on miał zakraść się od tyłu i spróbować zabić wroga. Następnego dnia wyruszyli do walki. Wszystko szło zgo-dnie z planem chłopaka; chłopi natarli na smoka, a ten próbował się bronić. Chłopak zakradł się od tyłu, wspiął się na smoka i zadał mu śmiertelny cios w krtań. Smok stracił równowagę, po czym padł martwy na ziemię. Wszyscy, zarówno chłopi biorący udział w walce, jak i pozostali mieszkańcy miasteczka, wiwatowali na cześć zwycięzców. Pod szczególnym wrażeniem walki był sam król, który z początku nie doceniał słabych, biednych i niedoświadczonych chłopów. Podziwiał chłopaka za od-wagę i to, w jaki sposób poprowadził walczących. W za-mian za zabicie smoka, król ofiarował chłopakowi koronę. Chłopak objął w posiadanie miasteczko, które od tamtego dnia nosi nazwę Smoczy Gród. Kasjana Kowalska Obraz wybrany przez Kasjanę stał się też inspiracja do napisania Nietypowe powitanie wiosny sprawiła nam tegoroczna aura. Oznak cieplejszych dni szukamy każdego poranka, niestety jak do tej pory – zima brała górę.
NASTRÓJ SIĘ NA WIOSNĘ!
RATAJÓWKA

Choć wciąż jeszcze za oknami miejscami śnieg, z dachów topnieją sople i smutno nastrójmy się już na wiosnę. Zaklinajmy ją, aby zima dała w końcu za wygraną. Bo przecież naj-ważniejsza jest wiara w to, że dosłownie za chwi-lę zawita do nas praw-dziwa wiosna. Może więc czas na wprowadzenie do naszej codzienności ma-łych zmian, żeby spot-kanie z nią było jeszcze przyjemniejsze. Niewątpliwie dobry na-strój budują świeże kwia-ty. Nawet jeśli uważasz, że to niepraktyczne i w dodatku wymaga dbało-ści, widząc ich bukiet, od razu poczujesz powiew świeżości i będziesz cieszyć nimi wzrok. Może wiec warto w niego zain - westować i zaskoczyć rodzinkę? Dobrym sposobem na poprawę nastroju jest upo-rządkowanie zawartości szafy z ubraniami i po-zbycie się staroci. Można oddać je potrzebującym, a samemu poszukać czegoś nowego i modnego w nad-chodzącym sezonie. Co prawda budżet na wielkie szaleństwa nie pozwoli, ale choćby jedna ciekawa rzecz od razu wniesie po-zytywne emocje i zachęci do działania. Warto pomyśleć o swym ciele i wykorzystać dłuż- sze dni na aktywność fi-zyczną. Pamietajmy też , że wios-ną organizm szczególnie potrzebuje starannego na-wadniania. Najlepsza bę-dzie zielona herbata i wo-da niegazowana. A nastrój wiosny z pewno-ścią wzmocni pozytywne myśenie. Nie pozwól, aby drobnostki wpływały na Twój dobry nastrój. I już teraz pomyśl o wakacyj-nych wojażach - to dos-tarczy Ci ogromnej dawki dobrych emocji. gray Kącik poetycki zakRRenconej

RATAJÓWKA

Nieważne jak mocno uderzasz Ale jak mocny cios Potrafisz przyjąć od życia I ciągle iść naprzód. Tak się wygrywa. Użalanie nad sobą Nie przynosi rozwiązania. Trzeba przestać w siebie wątpić Spełniać marzenia, Cieszyć się życiem I dzielić się szczęściem! Każdy ma ciężko' każdy ma problemy. Różnica? - tylko nieliczni Umieją sobie radzić. Przeciwności traktują jak trening, Próbują nie zważając czy im się uda. A Ci drudzy? Niektórzy mają problemy wielkości pagórka, Inny wielkości Mount Everest'a Oni nie radzą sobie z problemami szybko, Gdy jedne rozwiązują, Pojawiają się następne, Problemy niszczą ich od środka. Jesteśmy jak książki. Większość ludzi Widzi tylko naszą okładkę, Mniejszość czyta wstęp, Wielu ufa tylko krytykom, A nieliczni Poznają naszą treść. Nie pozwól By ludzie mówili Ci co potrafisz, A czego nie. Nie pozwól sobie Myśleć że jesteś do niczego. Nie jesteś idealny/idealna Ale inni też nie są. Nikt nie jest. Jeśli kochasz coś robić - rób to, Nie zważaj na to co mówią inni. Oni nie znają Ciebie tak dobrze Jak ty sam/sama. zakRRencona

Trudno wybrać, które fotografie zamieszczane na stonie interne-towej są najzabawniejsze czy najciekawsze, dlatego dziś dla równowagi po dwie dotyczące nauki i atmosfery zabawy pau-jącej w gimnazjum. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do nadsyłania najza-bawniejzych chwil , jakie udło Wam się uchwycić obiekty-wem. Będziemy zamieszczać je co miesiąc w gazetce. Zdjecia nadsyłajcie na adres ratajowka@wp.pl

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Ksią-żki – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony włas-ności intelektualnej za pomocą praw autorskich. po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.


Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Dorocznie przypada na 23 kwietnia. Data ta wybrana zos-tała jako symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego[a], a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego). Na ten sam dzień przypada również ro-cznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabo-kova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. W Wielkiej Brytanii i Irlandii Światowy Dzień Książki wyjątkowo ob-chodzony jest w pierwszy czwartek marca, tak aby święto to wypadało w trakcie semestru szkolnego. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés. Z początku planowano związać je z datą 7 października, domniemaną datą urodzin Cervantesa, lecz ze względu na niepewność z nią związaną, ostatecznie us-talono datę 23 kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930, a od 1964 – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. 23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek. źródło: wikipedia.pl