Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Witam wszystkich w kolejnym numerze gazetki szkolnej „NIECODZIENNIK”
Na początku chciałabym serdecznie podziękować p. Barbarze Śmietanie oraz p. Bogumile Domagalskiej za możliwość, jaką od nich otrzymałam, aby dalej kształtować oraz poprawiać


swój warsztat pisarski. Cieszę się, że otrzymałam tak wielką szansę. Za nami kolejny rok ciężkiej i wytrwałej nauki. Dla niektórych był to szczególnie produktywny okres z powodu egzaminów, oraz wybierania dalszej ścieżki, którą chcieliby podążać. Dla innych natomiast – w tym również dla mnie – był to pierwszy rok w tej szkole. Bez wątpienia był to czas ogromnych zmian, zawierania nowych przyjaźni oraz odnajdywania swojego miejsca. Teraz przed nami wakacje. Jest to chwila wytchnienia i odpoczynku. Dlatego życzę wszystkim, aby był to czas wykorzystany w jak najlepszy sposób, a także energii, aby we wrześniu wrócić do murów tej szkoły z jeszcze większym optymizmem i uśmiechem na twarzy. Redaktor naczelna Kinga Kowalczyk Miło nam poinformować społeczność szkolną, że naszemu Zespołowi Szkół przyznano wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.Nasza placówka otrzymała 15 tys. złotych na zakup nowości wydaw- niczych do biblioteki (12 tys. to kwota wniosko- wana z programu rządowego, natomiast 3 tys. stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Myślenicach). Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego jak również propozycji młodzieży a także uwzględniając konsultacje z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dob- czycach, dotyczące preferencji czytel- niczych, zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej, placówka przystąpi również do szeregu działań związanych z NPRCz, promujących czytelnictwo. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nauczyciele bibliotekarze NASI NAUCZYCIELE
Wywiad z P. Moniką Nowak - Wojnarowską, nauczycielką przedmiotów pierwszej pomocy przedmedycznej w Liceum Ratowniczym w Zespole Szkół


1. W Zespole Szkół uczy Pani w Liceum Ratowni-czym przedmiotów realizo-wanych w zakresie pierw-szej pomocy przedme-dycznej. Na czym polega nauka tych przedmiotów. Pan Dyrektor Zespołu Szkół zaprosił mnie do współpracy w szkole w związku z tworzeniem Liceum Ratowniczego. Moim zdaniem było dostosowanie kursu maltańskiego jaki prowadziłam wolontary-stycznie od 2006 roku z kade-tami do wymagań szkoły. W pierwszej klasie uczniowie podczas 30 godzin lekcyjnych w roku przechodzą kurs pierwszej pomocy przedme-dycznej zakończony egza-minem, którego zdanie jest potwierdzone otrzymaniem certyfikatu Malty, upoważnia-jącego do wstąpienia do stowarzyszenia i otwierającego możliwość zdobycia uprawnień Ratownika Kwalifikowanego. Organizowany jest również tygodniowy obóz szkoleniowy, prowadzony przez kilku instruktorów: instruktora strzelectwa, instruktorasamoobrony oraz ratownika pola walki, ratownika medycznego, ratownika górskiego, instruktora Malty kierowcę karetki i ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy, oraz Instruktora IFACC, Instruktora Malty. Podczas obozu uczniowie uczestniczą w zajęciach: samoobrony, ćwiczeń ratowniczych, strzelectwa oraz elementów musztry. Każdy dzień zaczyna się od biegów z Panem Pawłem Kniaziowskim członkiem Klubu Biegacza. W drugiej klasie uczniowie rozpoczynają zapoznanie z kwalifikowaną pierwszą pomocą oraz powtarzają anatomię. Rozszerzają swoją wiedzę o umiejętności użycia: wyposażenia Torby R1 czyli defibrylatora automatycznego, reanimacje z użyciem sprzętu tj. rurki ustno-gardłowe, nosze typu mata transportowa, deska ortopedyczna, kołnierz ortopedyczny, splinty, szyny i inne. Również w drugiej klasie w programie jest zapoznanie z systemem ratownictwa, dlatego nieodzowna jest wizyta w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie uczniowie mogą poznać pracę służb, zwłaszcza w zakresie rato-wnictwa. W tym roku ucznio-wie wybrali 66-godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który będzie zorga-nizowany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe na terenie szkoły w trzeciej klasie. W ostatnim roku nauki uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę w praktycznych ćwiczeniach symulowanych. Ponadto zapoznają się z zawodami pokrewnymi ratownictwu, mającymi na celu pomaganie ludziom. Poznają charakterystykę pracy pielę-gniarki, rodzaje specjalizacji lekarskich, dietetykę, reha-bilitację, opiekuna osoby starszej w domu i domach pomocy społecznej, rodzaje specjalizacji pedagoga, psychologa oraz warunki przyjęcia na studia. Mają możliwość zdobycia wiedzy na temat opieki nad osobami leżącymi. 2. Od trzech lat w naszej szkole odbywa się finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Proszę nam opowiedzieć, jak przebiegają te zawody?Powiatowe zawody rozpoczy-nają się od napisania testu przez osoby, które wcześniej zgłoszą taką chęć w swojej szkole. Komisja robi test dla 3 rodzajów szkół. Po sprawdze-niu, 10 szkół podstawowych, 10 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych przechodzi do Finału. Polega on na wykonaniu 3 prakty-cznych scenek jako drużyna. Pierwsza scenka to nagle zachorowania, druga - wypadek, tj. komunikacyjny lub wybuch i trzecia to RKO na dorosłym lub dziecku z AED. Nasza szkoła po raz trzeci organizowała zawody. Gdyby nie wspaniała współpraca kadry szkoły, te zawody nie przebiegałyby tak sprawnie. Sędziowałam w tych zawodach w poprzednich latach, więc mam porównanie organizacji tych zawodów w różnych miejscach i nigdzie nie udaje się ich tak zorganizować, jak u nas. Tym bardziej chylę czoło w stronę koleżanek i kolegów, którzy się do tego przyczyniają. 3. Nasza szkoła angażuje się w różne działania związane z zabez- pieczeniem różnorodnych masowych imprez na terenie powiatu myśleni-ckiego. Z jakimi służbami jest nawiązana współpraca? W ramach utworzenia liceum ratowniczego mamy podpisane porozumienie ze Stowarzy-szeniem Malta Służba Medy-czna. Dzięki temu nasza mło-dzież może zdobyć certyfikat Malty za darmo i tym samym działać wolontarystycznie w strukturze stowarzyszenia. Malta jest organizacją pożytku publicznego, której głównym celem statutowym jest pomoc potrzebującym i ochrona wia-ry. Najbardziej popularnym działaniem Malty jest działal-ność paramedyczna, a więc zabezpieczenie medyczne imprez o charakterze kościel-nym, ponieważ Malta jest organizacją chrześcijańską. Organizacja musi też z czegoś się utrzymać dlatego przy stowarzyszeniu działa NZOZ i wszelkie zabezpieczenia medyczne muszą być przepro-wadzane zgodnie z przepisami. Szkoła ma też podpisane porozumienie z Fundacją Dobczyckie Centrum Wsparcia.Również jako instruktor IFACC przeprowadzam za darmo kurs dla nauczycieli w ramach tej współpracy, zakończony wydaniem zaświadczeń. 4. Jakie są Pani zainteresowania i w jaki sposób je Pani realizuje? Zawsze marzyłam, aby pra-cować z młodzieżą i m.in. dlatego jako wolontariusz pomagałam w świetlicy, następnie po Liceum Rato-wniczym wybrałam studia pedagogiczne. Moja kariera zawodowa nie potoczyła się początkowo wokół pracy z dziećmi, ale zawsze mnie to interesowało: dlatego po skończeniu studiów zapropo-nowałam Komendantowi MSM, że wolontarystycznie będę się zajmować kadetami. Teraz hobby przerodziło się w dodatkową pracę (ponieważ cały czas moją główną pro-fesją jest praca na cały etat w MGOPS.) Moje inne zainte-resowania to fotografia, którą bawiłam się działając w MGFOTO. Dawno temu szkicowałam ołówkiem, potem zamieniłam tę pasję na aparat. Kocham tańczyć i nadal to robię, gdy tylko mam okazję. 5. Jaka jest Pani ulubiona książka? Dlaczego warto ją przeczytać? Może zabrzmi to niepopularnie wśród młodzieży, ale muszę przyznać, że lubię czytać Biblię. Mimo że dla większości osób jest to mało oryginalny pomysł, ale faktem jest, że to była moja pierwsza samodzielna lektura jako dziecko. Gdy byłam dzieckiem, pokochałam książkę "Słoneczko" Marii Buyno -Arctowej, która wywarła na mnie wielkie wrażenie. Gdy studiowałam, natrafiłam na książkę Karola Wojtyły " Miłość i odpowiedzialność" - to pozycja dla smakoszy filozofii i nie bojących się trudnego języka, jakim w początkowej fazie swoich publikacji częstował nas Papież. Ostatnią książką przy której uroniłam parę łez była "Zanim się pojawiłeś”. Publikacja jest mi prywatnie bardzo bliska ze względu na stan bliskiej mi osoby. Walkę bohaterki odnosiłam osobiście. Chociaż koniec bardzo mnie dołuje, to na swój sposób pomaga, a dlaczego? Przeczytajcie... to Wam odpowiem. Rozmawiała Kinga Kowalczyk Wakacyjna trasa koncertowa
Wakacje! Kto nie czuje eks- cytacji z powodu zbliżającego się lata? Z pewnością więk- szość osób ma już zaplano- wany okres wakacyjny, ale czemu by do niego nie dołożyć jeszcze koncertu?


Tego lata w Polsce zagra: 3.07 – Pearl Jam – Ten grung’owy zespół wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. 5.07 – In Flames – Metalowa grupa wystąpi w Centrum Kongresowym we Wrocławiu. 9.07 – Guns N’ Roses – Legendarny zespół rockowy wystąpi w Chorzowie na Stadionie Śląskim. 11.07 – The Internet - Amerykański zespół wystąpi w stołecznym klubie Palladium w Warszawie. 16.07 – Moonchild – Jazzowa grupa z USA zagra w warszawskim klubie Smolna. 27.07 – Iron Maiden – Kolejna bardzo znana i uwielbiana formacja wystąpi przed krakowską publicznością w Tauron Arenie. 29.07 –Scorpions – Po znakomitym koncercie wGdańsku, rockowa grupa zagra w Łodzi na Atlas Arenie. 3.08 - Miedwie EDM Festiwal – Festiwal muzyki elektronicznej, którego największą gwiazdą w tym roku będzie GROMEE – tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizji. 3/5.08 – Roger Waters – Były muzyk zespołu Pink Floyd w Polsce wystąpi dwa razy. W Krakowie oraz Gdańsku. 29.08 – ThirtySeconds to Mars – Kolejny zespół, który zawita w krakowskiej Tauron Arenie. 31.08 – wROCK for Freedom 2018 – Festiwal muzyki rokowej, na którym wystąpią takie zespoły jak: Apocalyptica, Luxtorpeda czy Illusion. Festiwal odbędzie się we Wrocławiu. Przemek Wyjątkowe spotkania z książką
Słuchanie wierszy, bajek, opowiadań pobudza wyobraźnię, rozbudza ciekawość świata, uczy myślenia, a także kształtuje nawyk czytania.


W br. szkolnym w ramach współpracy naszego Zespołu Szkół z Przedszkolem Samorządowym nr 3 w Dobczycach po raz 3. prowadzona jest akcja "Czytamy przedszkolakom". Przedszkolna grupa Słoneczek bierze udział w projekcie autorstwa Pani Krystyny Pudlik, natomiast w akcję czytania dzieciom zaangażowane są dziewczęta: Kinga Kowalczyk i Dominika Małecka z kl. 1LO2 oraz Karolina Puchała, Paulina Serafin i Gabriela Trojańska z klasy 2TG. W zakresie realizowanego cyklu spotkań z książką uczennice "Tischnera" czytają przedszkolakom bajki o żółwiu Franklinie, autorstwa Paulette Bourgeois. Opowiadania są pouczające oraz zabawne, dopasowane do rozwoju dzieci wkraczających w świat literatury. Spotkania odbywają się zarówno w przedszkolu, jak i w bibliotece ZS, sympatyczni mali goście są zachwyceni współpracą z młodzieżą naszego Zespołu, równieżstarsze dziewczyny z chęcią poświęcają im swój czas. Słoneczka są wspaniałe, dużo się śmieją i przede wszystkim są bardzo życzliwe, pogodne i spontaniczne. Wszyscy z radością oczekują kolejnych spotkań! Na wakacje? - Seriale!
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, więc ponownie zadajemy sobie jakże ważne i egzystencjalne pytanie:


„Co zrobić z tym wolnym czasem?”. I tu z pomocą przychodzi ten artykuł. Moim ulubionym sposobem pozbycia się nadmiaru wolnego czasu jest oglądanie seriali, dlatego poniżej zamieszczam listę seriali, które osobiście polecam dla każdego, kto ma odrobinę zbyt dużo czasu. Into The Badlands – Serial wyprodukowany przez mniej znaną w Polsce, a bardziej kojarzoną za granicą stację AMC. Opowiada o krainie rządzonej przez feudalnych władców, którzy prowadzą między sobą wojny i inne intrygi polityczne. Głównymi bohaterami są wojownik jednego z tzw. Baronów, Sunny, oraz młody chłopak, który stracił pamięć M.K.. W serialu zobaczymy wiele elementów podobnych do tych z kultury azjatyckiej. Walka na miecze, akrobatyczne wyczyny bohaterów, oraz genialnie wykreowane postacie zapewniają dobrą zabawę przez wiele godzin. Mr Robot – Serial nieco bardziej znany od poprzednich. Opowiada o hakerze, który wraz z grupą terrorystów znanych jako „FSociety” planuje atak na największy na świecie konglomerat. I jak w poprzednich produkcjach nie wspomniałem o tym, tak przy tym należy przyznać, że obok bardzo dobrej fabuły, świetnych dialogów i nieprzeciętnego aktorstwa, w serialu pojawia się genialna muzyka, która idealnie pasuje do całości. Mnóstwo zwrotów akcji zapewniają brak nudy.Mindhunter – Całkowicie zmieniamy tematykę i przechodzimy do bardzo poważnej, ale nie mniej interesującej propozycji. Serial produkcji Netflixa pokazuje nam historię powstawania wydziału behawiorystycznego policji w USA. Dwóch agentów FBI jeździ po stanach i przeprowadza „wywiady” z seryjnymi mordercami, by poznać psychikę takich ludzi i ich motywy, aby w przyszłości zapobiegać możliwym, podobnym przestępstwom. Klimat bardzo wciągający i oddający nastrój lat 90. Dobre aktorstwo i odpowiednia jak na taki serial muzyka sprawia, że zwyczajnie chce się go oglądać. Dolina Krzemowa – Poważne tematy zamieńmy na bardziej komediowe. Serial wyprodukowany przez HBO, który bawi niecodzienną historią i bardzo wyrazistymi postaciami. Mamy więc prezesa firmy, który nie radzi sobie ze stresem, dwóch rywalizujących ze sobą programistów, z czego jeden jest Hindusem, a drugi satanistą, i masę innych postaci, którzy na pierwszy rzut oka mogliby nie pasować do takiej produkcji, ale spisują się idealnie. Akcja całego serialu dzieje się w tytułowej Dolinie Krzemowej, czyli bardzo wysoko rozwiniętej technologicznie części Kalifornii. Polecam ten serial, gdyż jest przyjemnym pożeraczem czasu i faktycznie odzwierciedla obecną sytuację Doliny Krzemowej. Daredevill – Jeżeli lubi ktoś komiksy lub superbohaterów to to jest idealny serial dla niego. Daredevill to nowojorski bohater w masce walczący ze złem. Niby zwykły bohater, ale jednak nie do końca, gdyż Matt jest niewidomy od czasu wypadku w dzieciństwie. I nagle staje się obrońcą jednej z dzielnic w Nowym Yorku. Serial wyprodukowany przez MarvellsComiks pełen jest scen walk i zwrotów akcji. Przyjemna muzyka i dobra praca kamery pozwala faktycznie poczuć klimat scen akcji i sprawia, że przyjemnie się ten serial ogląda. Przemek JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM
U "Tischnera" też czytają: 273 uczniów wzięło udział w 3. edycji najpopularniej- szej ogólnopolskiej akcji czytelniczej.


W piątek 8 czerwca uczniowie „Tischnera” przynieśli lub wypożyczyli swoje ulubione książki i na lekcji trzeciej od godz. 10 w każdej sali lekcyjnej odbywało się kilkunastominutowe czytanie, poprzedzane niejednokrotnie pogadanką na temat preferencji czytelniczych. Następnie miało miejsce wspólne pamiątkowe zdjęcie z książkami na boisku szkolnym. Koordynatorami akcji w ZS byli nauczyciele bibliotekarze, w organizację włączyli się członkowie SU i Wolontariatu oraz nauczyciele. Przebieg akcji sprawnie nadzorował także Bartłomiej Bodzioch z kl. 3T1, a zdjęcia na boisku i w czytelni wykonał p. Marian Górka. ZACZYTANY "TISCHNER"Czytamy z Patronem, czytamy na schodach, na korytarzu, w salach lekcyjnych... KĄCIK KULINARNY
Chłodnik ogórkowy


Składniki: •250 ml kefiru •1/2 l maślanki •3 duże rzodkiewki •ogórek •szczypior •zielona pietruszka •2 ząbki czosnku •jajko Sposób przygotowania: 1.Kefir wymieszać z maślanką, rzodkiewkę i ogórek drobno pokroić. 2. Szczypiorek oraz zieloną pietruszkę drobno posiekać. 3. Dodać wszystkie składniki do maślanki z kefirem wymieszać, na koniec doprawić solą, pieprzem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. 4. Całość włożyć na co najmniej 2h do lodówki i gotowe. 5. Chłodnik podajemy z jajkiem ugotowanym na twardo. Deser ze świeżych truskawekSkładniki: •300g świeżych truskawek •Jogurt naturalny •Ciastka owsiane •6 łyżeczek cukru pudru Przygotowanie: 1. Truskawki zmiksować blenderem razem z cukrem pudrem. 2. Ciasteczka kruszymy. 3. Pucharki wypełniamy warstwami: jogurt, truskawki, ciastka. I jeszcze raz powtórzyć wszystkie trzy warstwy. Kącik kulinarny opracowały: Teresa i Ewelina Ciekawostka: TRUSKAWKA powstała z połączenia dwóch odmian poziomki: chilijskiej i wirginijskiej. Ten niezwykle zdrowy owoc jest źródłem wielu witamin z grupy B (B1, B2), a także A i PP. Ma też więcej witaminy C niż cytrusy, a ponadto stanowi cenne źródło żelaza, wapnia, potasu, a także źródło magnezu i manganu. Nicholas Sparks Ostatnia piosenka recenzja książki
Książki dzielą się na te, które warto przeczytać, i te, które przenikają twoją duszę.


Te pierwsze z pewnością zapisują się w twoim sercu, jednak to te drugie sprawiają, że przestaje ono bić, po czym nadają mu zupełnie nowego rytmu. Taką powieścią jest bez wątpienia „Ostatnia piosenka” autorstwa Nicholasa Sparksa. Książka prowadzi nas przez ścieżkę wyborów 17-letniej Ronnie, która po rozwodzie rodziców decyduje się na drogę buntu, gniewu i nienawiści. Dziewczyna oznacza tylko jedno – kłopoty. Kiedy zostaje zmuszona do spędzenia wakacji w małym miasteczku w Karolinie Północnej w domu swojego ojca, uważa to za koszmar. Jednak to, co jest dla niej końcem świata, może okazać się czymś zupełnie innym. Nowym początkiem. To właśnie tam dziewczyna zaczyna dostrzegać coś więcej niż czubek własnego nosa. Powraca do zapomnianej pasji, odkrywa, że czasem miłość i nienawiść mogą iść ze sobą w parze, a także otrzymuje coś, czego nie dostała nigdy wcześniej. Drugą szansę.Szansę, aby wszystko naprawić. Autor w swobodny i lekki sposób wykreował głównych bohaterów oraz ich historię. Nie uczynił jej wyjątkową, czy nieprawdopodobną. Wręcz przeciwnie. Nadał postaciom coś więcej niż imię - przyswoił im pewne wady i zalety, uczynił ich ludźmi, niczym nie różniącymi się od nas. Pokazał życiowe trudności, z którymi każdy z nas będzie musiał się zmierzyć. Skomplikowana przyjaźń, pierwsza miłość, problemy rodzinne, czy odnajdywanie swojego „ja”, pomiędzy chaosem, który nieraz nas otacza. Nicholas Sparks nie wyidealizował życia, tylko przedstawił je takie, jakie jest w rzeczywistości. W książce można odnaleźć samego siebie. Jej przeczytanie całkowicie zmienia to, w jaki sposób spoglądamy na życie, uczy nas o dorastaniu, trudnych relacjach i pasji, ale przede wszystkim o przebaczeniu i miłości, które są siłą potężniejszą niż sama śmierć. Powieść jest godna polecenia właściwie każdemu. Bo niezależnie od tego, czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, czy osobą starszą, wciąż uczysz się życia, i tego, co jest w nim najważniejsze. A „Ostatnia piosenka” jest właśnie o tym. O rodzinie, przyjaźni, miłości, i problemach. Jest po prostu o życiu. Kinga Moje hobby
O swojej pasji i ro-dzinnej tradycji domowych wypie-ków opowiada Ewelina Machna


Od dłuższego już czasu pieczenie stało się moją pasją, nawykiem, bez którego nie mogę się obejść. W rodzinie zawsze była taka tradycja, że piekło się różne ciasta pod koniec tygodnia, a obo-wiązkowo musiał być sernik.To był taki sygnał dla wszystkich, że jest sobota, sprzątanie, pieczenie i prze-pyszny sernik: ser otrzymywany z mleka krowiego, wiejskie jajka... Na dzień dzisiejszy to zanika. Hodowla krów i innych zwie-rząt zanikła, a wraz z nią pełnowarto-ściowe produkty, które w obecnych czasach są zniko-me i możemy tylko za nimi zatęsknić. Do dziś wspominamy w ro-dzinie ten pra-wdziwy sernik, bez spulchniaczy i innych ulepszaczy. I tak z pokolenia na pokolenie w mojej rodzinie utrzymuje się tradycja pieczenia. Cały proces pieczenia wydaje się być łatwy, ale naprawdę jest to bardzo czaso-chłonne: przygo-towanie skła-dników, odmie-rzenie, zrobienie ciasta, czas piecze-nia, stygnięcie, przygotowanie masy, wszystko teżwymaga schłodzenia. Po etapie pieczenia ciast przeskoczy-łam na poziom tortów, co wymaga dużego skupienia, staraności, czasu, efektywnego wykończenia! Początki były ciężkie, ale przełamałam się i doszłam do sporej wprawy i czerpię z tego ogromną satysfakcję. Niedawno też postanowiłam spróbować czegoś nowego: pierwszy raz odważyłam się zrobić tort piętrowy, z którego jestem naprawdę zadowolona! To był Tort na 75. uro-dziny mojej babci, która była tak zaskoczona tym prezentem, że aż miała łzy w oczach ze szczęścia. Cały czas się uczę i pogłębiam swoje umiejętności, kto wie, być może kiedyś będę miała swoją cukiernię! :) Dzięki temu zainteresowaniu mogę robić niesamowite rzeczy i wspaniałe niespodzianki! Dlatego zachęcam wszystkich, by również realizowali swoje marzenia i pasje, a może odnaleźli się też w wypiekach i doskonalili w tym kierunku! Ewelina Ukryte w gwiazdach
Przedstawiamy twórczość Kingi Kowalczyk, redaktor naczelnej Niecodziennika, uczennicy kl. 1LO2 liceum ratowniczego w naszym Zespole Szkół.


Zielonooka dziewczyna siedziała na drewnianym pomoście, delikatnie zanurzając stopy w nagrzanej od słońca wodzie. Jej dłoń poszybowała w górę. Uwielbiała patrzeć jak promienie słoneczne przedostają się przez jej smukłe palce. - Co robisz? – pytali ją ludzie, gdy godzinami wpatrywała się w horyzont, wsłuchując się przy tym w doskonałą ciszę. - Patrzę w gwiazdy – odpowiadała za każdym razem. Ludzie patrzyli na nią ze zdziwieniem. Każdy z nich chciał zapytać jak to możliwe że patrzy w gwiazdy, skoro jest południe, a na niebie promienieje słońce. Ale po prostu kiwali głową i odchodzili. Ona uśmiechała się wtedy i zamykała oczy. Miała wszystko czego potrzebowała do szczęścia… Uważała bowiem, że gwiazdy są przy niej zawsze. Niezależnie od godziny, czy ludzkich oczekiwań. Wierzyła, że nie znikają tak po prostu. Musiały gdzieś być, chociażby w jej sercu. Więc patrzyła na nie, choć z pozoru były niewidoczne. Wiedziała, że często to, czego nie widać, może być najważniejszą wartością, jaką ludzka istota zdoła pojąć. I ta myśl sprawiała, że jej serce było po brzegi wypełnione szczęściem. Szczęściem, które odnalazła dopiero wtedy, gdy zamknęła oczy, a otworzyła serce. „Władca much” Williama Goldinga na wakacje!
BIBLIOTEKA „TISCHNERA” POLECA


Planujesz wakacyjny pobyt na tropikalnej wyspie? Uważaj na „Władcę much”! Grupa chłopców, ocalałych z katastrofy samolotu na bezludnej wyspie, podejmuje wyzwanie zorganizowania własnych rządów i społeczności. Jakie konsekwencje będzie miało podjęcie przez nich próby rekonstrukcji cywilizacji w obcym zakątku świata? Czy rozsądne i roztropne wysiłki części chłopców przezwyciężą barbarzyństwo i dzikość pozostałych członków grupy? Sięgając po „Władcę much” prześledzisz, jak przebiegała rywalizacja o władzę i narodziny tyranii. Przebywając na wyspie Goldinga poznasz mechanizmy, regulujące życie społeczne w zamkniętym, odizolowanym środowisku. „...ludzie nigdy nie okazują się tacy, za jakich się ich brało.” William Golding OBÓZ KLAS RATOWNICZYCH
Nic tak nie łączy człowieka, jak wspólna pasja, którą jest ratowanie ludzkiego życia


Obóz klas 1LO2 i 2LO2, który odbył się w dn. 21-25 maja 2018 r., był jednym z najbardziej niezapomnianych przeżyć. Było to 5 dni, ciężkiej pracy, pod przewodnictwem pani Moniki Nowak- Wojnarowskiej, pana Pawła Kniaziowskiego oraz pana Rafała Szaflarskiego. Zajęcia z samoobrony, musztry, strzelania, pierwszej pomocy oraz ratownictwa górskiego sprawiły, że każdy z nas poczuł ogromną dumę, z tego, że ma zaszczyt bycia częścią klasy ratowniczej. Obóz przybliżył nam nieco dalsze perspektywy, a także rozbudził wiarę we własne umiejętności. Zajęcia praktyczne i wiedza, którą zdobyliśmy, są po prostu niezastąpione. Jednak te dni, to nie tylko okres ciężkich ćwiczeń i nauki, był to przede wszystkim czas dobrej zabawy, i utrwalania naszych przyjacielskich więzi. Bowiem nic tak nie łączy człowieka, jak wspólna pasja, którą jest ratowanie ludzkiego życia.Jesteśmy wdzięczni zarówno opiekunom obozu, jak i osobom, które pomagały w jego przeprowadzeniu za poświęcony czas, rodzinną atmosferę, oraz wiedzę, której nikt nie będzie w stanie nam odebrać. Kinga Redaktor naczelny:Kinga Kowalczyk kl. 1LO2 Redakcja i współpraca: Teresa Grzyb kl. 2TG Przemysław Pulchny kl. 1T2 Ewelina Suder kl. 2TG