Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Wyposażenie szkoły
Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki.


Dyrekcja dba o rozwój i regu-larne wzbogacanie bazy dydaktycznej i sportowej w nowe, niezbędne pomoce. W roku szkolnym 2018/2019 zakupiono m.in.: tablicę interaktywną, telewizor, kuchenkę do pra-cowni gastronomicznej, wyposażenie sportowe do boiska wielofunkcyjnego, stoły do gastronomii, szafki do szatni W czasie wakacji przeprowadzono modernizację sanitariatów na II piętrze w budynku głównym szkoły. SAMORZĄD SZKOLNY 2018/2019

W czasie zajęć wszyscy mieli możliwość doskonalenia umiejętności komunikacji w języku angielskim

Samorząd to instytucja uczniowska, która skupia przedstawicieli wszystkich klas oraz podejmuje różne inicjatywy lub opiniuje działania Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. Aktualne prezydium samorządu: Przewodniczący - Bartłomiej Bodzioch Wiceprzewodnicząca - Paulina Słodka Sekretarz - Milena Kuchta LETNI OBÓZ JĘZYKA ANGIEL-SKIEGO Już po raz kolejny w Zespole Szkół w Dobczycach odbył się Letni Obóz Języka Angielskiego, prowadzony przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych i anglistki z ZS. W ciekawych zajęciach uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe. MIEJSKA GRA TERENOWA WOLONTARIATLekcje w terenie, poza szkolną salą, stanowią nie tylko ciekawą alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania, ale również służą kształtowaniu takich kluczowych kompetencji człowieka jak komunikatywnoś,umiejętność uczenia się, nabywanie świadomości społecznej, inicjatywność i przedsiębiorczość. W trakcie miejskiej gry terenowej realizowanej w ramach języka polskiego i wiedzy o kulturze, klasy 1LO1 i 1LO2 oraz 1T1 i 1T2 miały okazję te kompetencje nabywać. Zajęcia rozpoczęły się w szkolnych pracowniach, a zakończyły w ... dobczyckim zamku. W czasie kwesty przeprowadzonej wśród rodziców i słodkiej przerwy, na której sprzedawano ciasto, zebrano 5010 zł! Taką kwotę przekazano na rzecz chorego Łukasza z Wierzbanowej. Już od kilku lat wspieramy Komitet opieki nad zabytkami Dobczyc i kwestujemy na rzecz odnowy starych nagrobków. Jak uczymy się u "Tischnera" Narodowe Czytanie 2018 Koncerty muzyki kameralnej Kim dla Ciebie jest Wyspiański? Koncert muzyki poważnej5 września 2018 r. pierwsze klasy odbyły szkolenie na temat sposobów uczenia się, a już na drugi dzień wdrażały się w program języka polskiego przez szyfrowanie i mapy mentalne. Na dobczyckim Narodowym czytaniu "Przedwiośnia" nasza szkoła miała mocną reprezentację nauczycieli :) 12 września br. w auli szkolnej odbył się koncert Orkiestry Stołecznego Miasta Krakowa - Sinfonietta Cracovia Lekcje poza szkolną klasą? Czemu nie! Kl. 4T1 poznawała fakty i mity o życiu Stanisława Wyspiańskiego, biorąc udział w programie Kultura Dostępna. 3 .10 ponad 100 uczniów ZS słuchało koncertu muzyki poważnej w ICE Kraków Congress Centre Pracownia Gastronomiczna Warsztaty: FryzjerzyNauka przez zabawę: "Pszczółki" czyli najstarsza grupa z Przedszkola Samorządowego nr 3, pod opieką wychowawczyni, Pani Bogumiły Żuławińskiej, wzięły udział w warsztatach na temat zdro- wego żywienia dla przedszko- laków w pracowni gastronomicznej ZS. Nasi uczniowie pomogli dzieciom przygotować zdrowe soki oraz owocowe koreczki. Dzieci z dużym zapałem przystą- piły do działania i do próbowania przygotowanych przez siebie soków i przekąsek. Ciekawym ele- mentem zajęć było układanie pro- duktów w pira- midzie żywienia. PROFILAKTYKA Przeprowadzone dotychczas akcje: Debata o dopalaczach - klasy drugie Akcja Różowa wstążeczka -dziewczęta, klasy pierwsze Fluoryzacja i lakierowanie zębów kasy I i II Spotkanie profilaktyczne - klasy pierwsze 24.10.2018r. - warsztaty wizażu i charakteryzacji - zapoznanie ze specyfiką pracy charakteryzatora: materiałami , narzędziami i akcesoriami. 24.10 br. - warsztaty z trychologii - prezentacja na temat pielęgnacji włosów, chorób włosów i skóry głowy oraz badanie mikrokamerą. CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRYMUSI ZSW obecnie trwających kursach CKZ uczestniczy prawie 100 uczniów ZS. Kursy wewnętrzne: 1. Zastosowanie sterowników programowalnych w systemach automatyki 2. Projektowanie urządzeń technicznych z wykorzystaniem oprogramowania AUTOCAD 3. Montaż instalacji elektrycznych i elektronicznych Kursy zewnętrzne: 1. Spawanie metodą MAG w osłonie gazów aktywnych 2. Automatyka budynkowa 3. Obsługa drukarek 3D 28.09 br. w Sta-rostwie Powiato-wym miało miejsce wręczenie nagród uczniom naszej szkoły. Damian Doroż - kl. 4T1 - „Statuetka Prymusa” Aleksandra Figiel - absolwentka ZSZ - „Statuetka Prymusa” Bartłomiej Bodzioch - kl. 4T1 - nagroda dla wyróżniających się uczniów Angelika Wójcik – kl. 3T3 - nagroda dla wyróżniających się uczniów List do Rodziców BIBLIOTEKASzanowni Państwo! Zachęcamy Was gorąco, abyście rozwijali i podtrzy- mywali zaintere- sowania czytelni- cze Waszych dzieci. Pamiętajmy - nie rodzimy się z potrzebą czyta- nia, tę potrzebę nabywamy z biegiem lat. Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelni- czych jest wiele. Kto czyta: • ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi • szybciej zapamiętuje nowe informacje • umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia • osiąga lepsze wyniki w nauce • powiększa swój zasób słownictwa • łatwiej kojarzy fakty Codzienne czytanie rozwija język, pamięć i wyo- braźnię, zapobiega uzależnieniu od telewizji i kompu- tera, uczy wartości moralnych oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Pamiętajcie, że w doborze odpowiedniej książki zawsze pomogą Państwu i dzieciom bibliotekarze. Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół Zespół Szkół otrzymał 15 tysięcy złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Dzięki projektowi zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej (790 egzemplarzy), placówka przystąpiła również do szeregu działań związanych z NPRCz, promujących czytelnictwo. MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Książka to przyszłość! Pod takim hasłem odbywał się przypadający w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.


W ZS zainaugurowany został wystawą „Od słowa do słowa… o Dobczycach mowa”, udostępnioną dla społeczności szkolnej do zwiedzania. Zorganizowano konkurs na logo biblioteki szkolnej (zwyciężył projekt Pauliny Kozery z klasy 2T1) Ogłoszono również konkurs czytelniczy na recenzję ulubionej książki. Miała miejsce również akcja “Słodki czwartek" – do każdej wypożyczonej książki w każdy czwartek października dokładano słodkie upominki. Zorganizowano lekcje biblioteczne dla klas maturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dyrektor P. Paweł Piwowarczyk przeprowadził cykl spotkań z naszymi uczniami. Spotkanie z Dj Gromee Spotkanie z wicekonsul Paulą Walker

Z cyklu: Spotkania z ciekawymi ludźmi W czasie spotkania Gromee podzielił się również z publicznością swoimi refleksjami, związanymi z konkursem Eurowizji.

Znany i lubiany Dj Gromee, polski producent muzyczny, remikser, DJ, tworzący głównie muzykę klubową spotkał się z naszą młodzieżą w auli ZS, a rozmowę pro- wadziły Kinga Kowalczyk i Dominika Małecka z kl. 2L2. Gromee mówił m.in. o swojej młodości, pracy, muzyce i spełnionych marzeniach. 28 września odwiedziła naszą szkołę Pani wicekonsul Paula Walker, by przedstawić prezentację pt. "100 Lat Razem: Ludzie, Historia, Przyszłość" w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych z USA. Wyświetlony został również film "From Poland With Love". Spotkanie podsumowała rozmowa uczniów ZS z panią wicekonsul na tematy związane z historią i teraźniejszością naszych krajów oraz specyfiką pracy w placówce dyplomatycznej w Polsce. WYCIECZKI Wycieczka zawodoznawcza Wycieczka kl. 1T1 Wycieczka kl. 3T2 Wycieczka kl. 2LO1 i 2T2 Wycieczka kl. 2T1Spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach dla uczniów klas maturalnych uczniów Technikum w za-wodzie technik elektryk w TeleFonika Kable S.A. 2018 Klasa 1TI 13.09.2018r. wzięła udział w spotkaniu w ramach „Matematycznego Czwa-rtku na UJ". Klasa 3T2 rozpoczęła pierwszy jesienny poniedziałek tego roku dwudniową wycieczką w Pieniny. Kolejny kulturalny wieczór. Klasy 2L1 i 2T2 obej-rzały spektakl "Mayday 2" w Teatrze Bagatela. Lekcja muzealna w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukienni-cach.
OTWARCIE WIELOFUNKCYJEGO BOISKA SPORTOWEGO


21 września 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie wielofunkcyj-nego boiska sportowego przy Zespole Szkół. Boisko powstało dzięki Marszałkowi Województwa Małopolskiego, który dofinansował inwestycję w kwocie 195 tys. zł., Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, które przekazało kwotę 265 tys. zł. oraz Radzie Rodziców, która przekazała na ten cel 5 tys. zł. Boisko jest dopełnieniem kompleksu sportowego, które obok sali gimnastycznej, sali do tenisa stołowego, sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowni, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki plażowej będzie dawało większe możliwości do uprawiania różnych gier zespołowych.