Musisz zainstalować flash player pobierz instalator

Londyńska przygoda – 95 uczniów z „Tischnera” na praktykach w Londynie


W dniach od 05.06.2017r. do 16.06.2017 r. 47 uczniów Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk (17 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (23 osoby) oraz technik technologii żywności (7 osób) wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębior-stwach w Londynie w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA 102-025410 „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy”, Programu Unii Europejskiej PO WER/Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Uczniowie w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w praktykach w firmach informatycznych: Oxfam Stanmore Zettabyte IT, Stamford Hill Computers, Prontaprint Harrow, Prontaprint Chiswick, Prontaprint East Sheen, PC

Uczniowie w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności odbyli staże w restauracjach i przedsiębiorstwach gastronomicznych

MACgicians, Paiwand, KF Computers and Imaging, IT Soho/Aid My PC, Whitefield School, CommunIT, FCL COLLEGE Pitman Training Centre Wembley, BHF Shop Cricklewood Furniture and Electrical Store, National Algerian Centre, AbilityNet. Uczniowie w zawodach technik żywienia i usług gastronomi-cznych oraz technik techno-logii żywności odbyli staże w restauracjach, przedsię-biorstwach gastronomicznych i domach opieki: Peppercom, Oakleigh House Nursing Home, Premier Inn Ealing, Reynolds Cafe, Jurys Inn Croydon, Cigalon, Club Gascon, Laduree UK, Premier Inn Harrow, Croydon Clocktower, Premier Inn Ealing, Birchwood Grange Care Home, Il Funghetto, Parkfield House Care Home, Autograff Grill, Seymour House, Premier Inn Hammersmith, Jurys Inn Watford Hotel, The Boyne Residential Care Home, Ognisko, Comptoir Gascon, Jurys Inn Watford Hotel. Opiekę oraz wsparcie języko-we sprawowali: koordynator projektu i nauczyciel języka angielskiego WiolettaPerzanowska, nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Czapka, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych Grzegorz Skuza, nauczyciele pracowni gastronomicznej Joanna Brytan, Barbara Latocha i Katarzyna Mikos. Opiekunowie odbyli wizyty monitorujące w poszcze-gólnych zakładach pracy oraz służyli wsparciem i pomocą słuchaczom podczas podróży z Krakowa do Londynu i z Londynu do Krakowa oraz całego okresu ich pobytu w Londynie. Kolejne dwie grupy uczniów Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk (22 osoby) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (23 osoby) i technik usług fryzjerskich (3 osoby), w sumie 48 uczniów i 4 opiekunów (koordynator projektu Wioletta Perzano-wska, nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Czapka oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Teresa Calik i Agnieszka Piłat), wyjechały na praktyki zawodowe do Londynu w dniach od 03.09.2017 r. do 16.09.2017 r. Koordynator projektu - Wioletta Perzanowska, anglistka w Zespole Szkół, znana i ceniona w kraju jako tłumacz literatury anglojęzycznej
Pracowali, zdobywali nowe doświadczenia, zwiedzali Londyn…


Nasza szkoła już po raz drugi otrzy-mała bardzo duże dofinansowanie (844 536,28 zł) z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na realizację praktyk zawodo-wych w Londynie. W czerwcu br. 47 uczniów technikum wyjechało na staże w firmach informatycznych i restauracjach, we wrześniu 48 osób. Celem projektu „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” jest umożliwienie uczniom Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz technik usług fryzjerskich odbycie stażu zawodowego w firmach informatycznych, restauracjach oraz zakładach fryzjerskich w Londynie. W ramach przygotowania do wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z posługiwania się językiem angielskim

Młodzi ludzie wiele się nauczyli, zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe

zawodowym w poszczególnych branżach – informatycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej – oraz zajęcia kulturowe. Pierwszego dnia po przyjeździe do Londynu nasza instytucja partnerska, ADC College, zorganizowała warsztaty wprowadzające, w czasie których uczestnicy m.in. dowiedzieli się, jak poruszać się po Londynie. Jeszcze tego samego dnia czekała ich pierwsza londyńska przygoda - musieli samodzielnie dotrzeć do swoich miejsc pracy, podróżując czerwonymi, piętrowymi autobusami i metrem. Londyn to ogromna aglomeracjamiejska, ośmiokrotnie większa od Warszawy, więc podróżowanie komunikacją miejską (metrem – nazywanym w Londynie „tube” – które ma kilkanaście linii, kolejką czy autobusami) to prawdziwe wyzwanie. Wszyscy uczniowie wykonali to pierwsze zadanie, chociaż w wielu przypadkach niezbędna była pomoc opiekunów. Służyliśmy im wsparciem również w czasie całego pobytu. Drugiego dnia wszyscy rozpoczęli praktyki w przydzielonych im przedsiębior-stwach. Informatycy w firmach zlokalizowanych w różnych częściach miasta, również w centrum biznesowo-finansowym Londynu. Ze względu na wieloetniczność i wielokulturowość Londynu uczniowie z branży gastronomicznej mogli zdobywać doświadczenia zawodowe w restauracjach specjalizujących się nie tylko w kuchni brytyjskiej, ale też włoskiej, hinduskiej czy polskiej. Pracowali w restauracjach takich znanychhoteli, jak Holiday Inn czy Premier Inn Harrow, ekskluzywnym London Capital Club w londyńskim City, Moor Park Golf Club, ale również w przygotowując posiłki w domach opieki dla seniorów. Młodzi ludzie wiele się nauczyli, zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe, mieli też możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego zarówno w pracy, jak i rozmawiając codziennie z rodzinami, u których mieszkali. Ponieważ codziennie spędzali 6-8 godzin w zakładach pracy, a dojazd w jedną stronę zajmował przeciętnie 1-2 godziny, w ciągu tygodnia nie mieli zbyt wiele czasu na to, żeby zobaczyć miasto i jego turystyczne atrakcje. Zwiedzaliśmy więc Londyn w czasie weekendu i podziwialiśmy m.in. Westminster – budynek parlamentu, Big Bena, katedrę Westminster Abbey, pałac Buckingham, zamek Tower, katedrę St Paul’s, teatr szekspirowski „the Globe” i wiele innych miejsc. Odwiedziliśmy też wspaniałe londyńskie muzea – Nauki i Techniki, Historii Naturalnej, Muzeum Wiktorii i Alberta, Muzeum Brytyjskie, Galerię Narodową, galerię sztuki współczesnej „Tate”. Odwiedziłam kilkunastu uczniów w ich miejscach praktyk i byłam pod wrażeniem ich profesjonalnego, odpowiedzialnego

Zwiedzaliśmy Londyn w czasie weekendu (...)

podejścia i wykonywania powierzonych im zadań. Pracodawcy chwalili dobre przygotowanie językowe i zawodowe naszych stażystów, ich punktualność, uprzejmość, otwartość i serdeczność. Podkreślali, że chętnie i sprawnie przyswajają nowe umiejętności i są bardzo sumienni i pracowici. Wielu uczniów nawiązało dobre relacje i kontakty zawodowe, otrzymało wspaniałe referencje od pracodawców oraz propozycje pracy po skończeniu szkoły lub w czasie wakacji (informatycy oraz kucharze). Młodzi mobilni… - informacje o projekcie
„Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy”


Projekt „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy. Dodatkowo uczestnicy rozwijają swoje kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim zawodowym, zdobywają nowe doświadczenia i kontakty zawodowe podczas pracy w międzynarodowym zespole w przedsię-biorstwach, których funkcjonowanie różni się od tych znanych im z doświadczeń praktyk w Polsce. Projekt ma za zadanie dostarczyć uczniom narzędzi, które pozwolą im jak najlepiej przygotować się do wykonywania zawodu, a następnie zwiększą ich szanse na znalezienie zatrudnienia zarówno na krajowym, jakii europejskim rynku pracy. Słuchacze otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk ADC College w Londynie oraz dokumenty ECVET przygotowane przez koordynatora projektu, otrzymają też certyfikaty PO WER podczas uroczystego zakończenia projektu oraz dokumenty Europass Mobilność, które zostały wysłane do Krajowego Centrum Europass do Warszawy w celu ich potwierdzenia. Udział w projekcie przyczyni się również do rozwoju osobistego uczestników podczas podejmowania zadań w nowym, międzynarodowym i wielokulturowym otoczeniu, co wpłynie na rozwijanie postaw przedsiębiorczości, konkurencyjności, niezależności i otwartości oraz umiejętności radzenia sobie z problemami w odmiennym środowisku. Pomoże również w ugruntowaniu poczucia przynależności do większej, zróżnicowanej ekonomiczniei kulturowo społeczności jaką jest Unia Europejska. Instytucją partnerską pośredniczącą, która zapewniła organizację praktyk oraz zakwaterowanie u rodzin, był ADC College w Londynie, który posiada wieloletnie doświadczenie oraz dobrą renomę w doborze odpowiednich pracodawców i organizacji staży zawodowych. ADC College zapewniło uczniom praktyki zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy w przedsię-biorstwach w Londynie dopasowane do ich potrzeb, opiekę mentorską podczas ich odbywania (indywidualne konsultacje, pomoc wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu), certyfikaty poświadczające odbycie praktyki zawodowej, zakwaterowanie oraz pomoc w organizacji mobilności. Kilkudziesięciu uczniów różnych zawodów Technikum nr 1 w Zespole Szkół wzięło udział w praktykach zawodowych w Londynie. Część z nich po powrocie podzieliła się swoimi wrażeniami. O stażu w Londynie, m.in. o pracy, wypoczynku i swoich doświadczeniach opowiadają uczestnicy projektu.
Londyn latem i jesienią - praktyki oczami uczniów


Bartłomiej Bodzioch, kl. 3T1, technik informatyk Miałem praktykę w Londynie w firmie AbilityNet. Jest to firma, która zajmuje się usprawnianiem stron internetowych, tak aby osoby niepełnosprawne mogły z nich korzystać. Już pierwszego dnia zostaliśmy bardzo mile i entuzjastycznie przyjęci w firmie. Dzięki pracownikom AbilityNet zdobywaliśmy nowe doświadczenia w miłej atmosferze, dowiedzieliśmy się też wiele o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych. Zajmowaliśmy się pracą administracyjną na komputerze, a wszystkie zadania które otrzymywaliśmy, były zawsze wyjaśnione, superwisor wspierał nas, więc nie mieliśmy trudności, żeby je wykonać. Dzięki sympatii i otwartości kolegów w firmie mogliśmy też poprawić i rozwinąć znajomość języka angielskiego. Wiele zawdzięczamy naszej host family, a zwłaszcza pani Victorii, u której mieszkaliśmy, zawsze przygotowywała nam smaczne posiłki i rozmawiała z nami godzinami, dziękiczemu dużo więcej rozumiemy i płynniej mówimy po angielsku. Spędziliśmy wspaniałe dwa tygodnie w Londynie, zdobywając doświadczenie zawodowe, jak i językowe w pracy i w codziennym, normalnym życiu. Widzieliśmy City, Big Bena, Parlament, Opactwo Westminsterskie, Trafalgar Square, pałac Buckingham, zwiedziliśmy Galerię Narodową i British Museum. Było to bezcenne doświadczenie i zachęcam wszystkich do tego, żeby brać udział w projektach staży zagranicznych, nie bać się wyjeżdżać i poznawać inne kraje, ich mieszkańców i kulturę. Dawid Stawicki, kl. 3T1, technik informatyk Mieszkałem u małżeństwa z Indii, które było bardzo uprzejme i życzliwe. W domu było czysto, zawsze panował porządek. Jedliśmy razem śniadania (płatki z mlekiem lub tosty) oraz obiadokolacje, codziennie inne dania. Poczęstowali nas nawet typowym indyjskim daniem,

W czasie weekendu zwiedziliśmy najważniejsze zabytki w Londynie

czyli curry z warzywami, kukurydzą, ryżem i grzybami oraz indyjskim chlebem. Jedliśmy tradycyjnie palcami, nie widelcem, tak jak się je w Indiach! Smakowało wyśmienicie. Przygotowywali nam również jedzenie do pracy, czyli kanapki, chipsy, napoje i owoce. Po skończonej pracy i zjedzeniu obiadu często wychodziłem wieczorami na spacer - było to bardzo odprężające. Praktyki odbyłem w firmie PC & MAC World, do której dojazd zabierał mi półtorej godziny. Zaczynałem podróż autobusem, potem metrem z przesiadką i na koniec znów autobusem. Często nie było miejsca, żeby usiąść, ale słuchanie muzyki (oczywiście w słuchawkach) bardzo uprzyjemniało mi drogę do i z pracy. W firmie, w której pracowałem, panowała bardzo przyjemna atmosfera. Wszyscy zachowywali się jak rodzina i szybko przyjęli mnie pod swoje skrzydła. Czasami wprawdzie zapominali, że nie rozumiem ich języka (arabskiego), ale kiedy widzieli zdziwienie na mojej twarzy,

Grupa informatyków przed teatrem W. Szekspira - Globe

szybko przechodzili na angielski. Często rozmawialiśmy na różne tematy, nie tylko te związane z pracą, więc mieliśmy okazję trochę lepiej się poznać. Przez pierwsze kilka dni głównie obserwowałem - jak prowadzą firmę, jak obsługują i zwracają się do klientów, w jaki sposób rozwiązują problemy. Wiele mnie to nauczyło, np. jak odzyskać dane z dysku twardego, w jaki sposób rozebrać laptopa. Czas w pracy mijał mi szybko i przyjemnie. Po kilku dniach wykonywałem już samodzielnie zadania, takie jak instalowanie systemu operacyjnego, usuwanie wirusów, odzyskiwanie danych, edytowanie zdjęć w programie GIMP, licytowanie sprzętu elektronicznego na Ebay'u. Rozebrałem nawet sam laptopa, którego części miałem później sprzedać. W czasie weekendu zwiedziliśmy najważniejsze zabytki w Londynie, odwiedziliśmy też muzea. Najbardziej podobało mi się Muzeum Brytyjskie. Obejrzałem tam sekcje Koreańską, Japońskąi Nordycką - wszystkie bardzo mnie zainteresowały. Artefakty były pięknie wyeksponowane i szczegółowo opisane. Zrobiłem ponad setkę zdjęć, aż tak mnie zaciekawiły. Jeżeli miałbym wybrać jedną najciekawszą sekcję, wybrałbym Japońską. Muzeum samo w sobie było tak ogromne, że niemożliwe było zwiedzenie większej jego części w dwie godziny. Byłem pod ogromnym wrażeniem różnorodności tego muzeum. Jestem bardzo zadowolony z odbytych praktyk, te dwa tygodnie spędzone w Londynie były niesamowitym i cennym doświadczeniem. Katarzyna Śmigla, kl. 3TG, technik żywienia i usług gastronomicznych W pierwszej połowie września odbyłam dwutygodniowe praktyki zawodowe w Londynie. Towarzyszyli mi koledzy z klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych, informatycy, fryzjerki oraz nauczyciele, którzy się nami

Kasia w Londynie

opiekowali. Do Londynu pojechaliśmy przede wszystkim po to, aby zdobyć doświadczenie zawodowe i językowe. Poznaliśmy tamtejszą kulturę, obyczajowość oraz styl życia Brytyjczyków. Zwiedziliśmy Londyn w czasie wolnym od pracy, dobrze się bawiąc i mile spędzając czas. Każdy z nas starał się jak najlepiej wykonywać zadania i obowiązki w pracy. Miejsce, w którym miałam praktyki, spodobało mi się już pierwszego dnia. Koledzy w pracy byli bardzo przyjaźnie nastawieni, pomocni, życzliwi i bardzo zabawni, z ogromnym poczuciem humoru. Zdradzili nam nawet kilka przepisów kulinarnych, a co najważniejsze pokazali, jak można zrobić danie z niczego, z niewielu składników. Poszerzyli naszą wiedzęzawodową i pomogli nam poprawić nasz angielski. Nie ukrywam, że na początku bardzo bałam się rozmawiać, trudno mi było przełamać barierę językową, ale po pewnym czasie porozumiewanie się okazało się prostsze niż myślałam. Weekend spędziliśmy razem z całą grupą w centrum Londynu. Zobaczyliśmy słynnego Big Bena, London Eye, Pałac Buckingham, plac Trafalgar Square, Katedrę St Paul’s, most Milenijny, teatr Szekspira „Globe”, Galerię Narodową i Muzeum Brytyjskie. Londyn bardzo, ale to bardzo mi się podobał, pomimo tego, że tęskniłam za bliskimi i domem. Dwa tygodnie praktyk wspominam bardzo pozytywnie. Niestety, jak wiadomo, pożegnania są najgorsze. Z jednej strony cieszyliśmy się, że wracamy do domu, z drugiej jednak dwutygodniowa rodzina "zastępcza" została w Londynie. Z łezką w oku musieliśmy wracać do Polski. Te wszystkie nowe doświadczenia sprawiły, że jestem bardziej odważna, nabrałam pewności siebie,

Słuchacze otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk ADC College w Londynie oraz dokumenty ECVET przygotowane przez koordynatora projektu

czego zawsze mi brakowało. W Londynie musiałam się przełamać i radzić sobie sama w pracy i w domu w kontaktach z rodziną. Spróbowałam i nie żałuję, dzięki temu wyjazdowi stałam się inną, otwartą, pewną siebie osobą. Moje przemyślenia po pobycie w Londynie są takie, że na pewno kiedyś tam wrócę. Bardzo się cieszę i dziękuję, że moja szkoła zapewniła mi takie bezcenne doświadczenie, bo naprawdę wiele się nauczyłam i poznałam fantastycznych ludzi.