Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


Na Kawie

Czy cenisz, czy wiesz i czy wierzysz, że Polska to dom Twój i do Ciebie należy? O dom dbać trzeba, dom trzeba chronić, on zawsze broni Ciebie, czy Ty jesteś gotów go bronić? Gdy inni szukają miejsca "gdzieś tam" i "tam" wolą być, Czy Ty kochasz Polskę i dla niej i w niej pragniesz żyć? Dla Polski niech w pracy zostaną Twe ręce Dla Polski niech zawsze bije Twe serce. Tekst, Barbara Ładzińska Zrób sobie raj - Mariusz Szczygieł

Na Kawie

Ze wstępu autora: „Marzyła mi się książka o moim ulubionym kraju bez napinania się. Żeby nie musiała odzwierciedlać, obiektywizować, syntetyzować. Jestem niechlujnym czechofilem, ta książka nie jest ani kompetentnym przewodnikiem po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie rości sobie pretensji do niczego. Jest wyłącznie o tym, co mnie zafascynowało przez ostatnich 10 lat, od kiedy pierwszy raz przyjechałem do tego kraju. Jest wielką notatką z lektur i ze spotkań z ludźmi, których chciałem tam spotkać. Słowem, jest o miłości przedstawiciela jednego kraju do innego kraju. Może jest jeszcze o czymś, ale to już zostawiam Państwu”. "Zrób sobie raj" jest książką przede wszystkim o Czechach współczesnych. To opowieść o narodzie, który stworzył sobie kulturę jako antydepresant. Jeśli – jak twierdzi Michel Houellebecq – nasze czasy najlepiej charakteryzuje słowo „posępność”, to Czesi w interpretacji Szczygła są społeczeństwem, które tę posępność umie imponująco usunąć z pola widzenia. "Zrób sobie raj" jest opowieścią o tym, co zafascynowało autora w czeskiej kulturze. W kulturze radości smutku. Śmiech jest tu pokazany jako maska tragicznej bezradności. Reportera Szczygła najbardziej fascynują Czesi, którzy nie wierzą w Boga. „Jak się państwu żyje bez Boga?” – to pytanie, czasem wyrażone wprost, a czasem ukryte, jest refrenem tej książki, łączącej osobisty pamiętnik z esejem, felietonem i reportażem. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 29 maja 2014 roku (czwartek) o godz. 16.30. Biblioteka zapewnia dostęp do wybranych książek, które będą omawiane na kolejnych spotkaniach. Tekst, M - GBP
WOJNA W INTERNECIE
Na Kawie

Cyberprzestrzeń stała się miejscem gdzie coraz częściej dochodzi do wszelkiego rodzaju nadużyć i różnych form agresji. To "dobre" miejsce, ponieważ nie ma fizycznego kontaktu z ofiarą i można się w pewien sposób ukryć pod osłoną wirtualności. Najczęstsze działania w cyberprzemocy to: 1. Wojna na obelgi(flaming) - zazwyczaj krótka, zaciekła wymiana zdań między dwiema lub więcej osobami, prowadzona z użyciem dowolnej techniki komunikacyjnej. Najczęściej odbywa się w środowisku publicznym, np. czatroom, grupy dyskusyjne, fora. 2. Prześladowanie - obejmuje powtarzające się wysyłanie obraźliwych wiadomości. Prześladowanie zazwyczaj trwa długo i jest bardziej jednostronne, łatwiej też wyróżnić atakującego i cel. 3. Oczernianie - obejmuje przekazywanie uwłaczających i fałszywych informacji o drugiej osobie, które są umieszczane na stronie internetowej lub wysyłane do innych osób za pomocą komunikatora i emaila. Szczególnie powszechne jest tutaj rozsyłanie lub publikowanie cyfrowo przerobionych zdjęć danej osoby jeżeli mają podtekst erotyczny.

Na Kawie

4. Podszywanie się - najczęściej agresor podszywa się pod ofiarę przez wykorzystanie jej hasła do konta, wysyłając z niego obraźliwe treści do innych użytkowników Internetu, którzy myślą, że ich nadawca jest właśnie ofiara. Agresor może też zmienić profil ofiary na portalu społecznościowym lub w komunikatorze i umieścić na nim niestosowne treści. 5. Ujawnienie/pozyskiwanie tajemnic - podstępne zdobywanie od kogoś informacji i przekazywanie ich innym, np. rozsyłanie e - maili lub SMS - ów. 6. Wykluczenie/ostracyzm - wyłączenie ze społeczności sieciowej poprzez chroniony hasłem dostęp do forum danej grupy, do której ofiara ma przystąpić, wykasowanie z listy kontaktów, brak odpowiedzi na e - maile. 7. Cybernękanie - wykorzystywanie środków komunikacji informatycznej i elektronicznej do nękania drugiej osoby za pomocą nieustannego wysyłania wiadomości mających charakter prześladowania lub grożenia. 8. Happy slapping - składa się zazwyczaj z dwóch etapów. W pierwszym etapie grupa osób podchodzi do innej osoby i ją zaczepia, uderza, wyśmiewa się z niej, a w tym czasie ktoś nagrywa całe zdarzenie, np. telefonem komórkowym. Drugi etap wiąże się z umieszczeniem nagranego filmu ze zdarzenia w Internecie, gdzie może być obejrzany przez tysiące osób. Tekst, Barbara Ładzińska

Na Kawie

Klikać, czatować, e - mailować... Ty to potrafisz. Czy umiesz miłować? Czy z ulgą oddychasz, że nikt Cię nie widzi bo anonimowy - nie musisz się wstydzić? Świat chowa nas w swym cieniu, w swym wnętrzu niczym w klatce. Czy nie chcesz cieszyć się wolnością tak jak puszczane po niebie latawce? Wyjdź dziś do ludzi, pomóż im w potrzebie, niech Twoje serce nie będzie jak skała. Jest zawsze ktoś kto kocha Ciebie, spraw by ta osoba miłość otrzymała. Tekst, Barbara Ładzińska PRZYGODA Z JULKIEM I MAJĄ... SPOTKANIE Z AUTORKĄ AŁBENĄ GRABOWSKĄ - GRZYB

Na Kawie

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej, już od kilku lat prężnie współpracuje z Wydawnictwem Akapit Press. Przedstawicielki wydawnictwa wraz z dyrektor biblioteki – Barbarą Szkopińską, organizują liczne spotkania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Biała Rawska, aby promować czytelnictwo. W ramach tej współpracy w dniu 5 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej, uczniowie klas III – VI uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarką Ałbeną Grabowską – Grzyb – z zawodu lekarzem neurologiem, a obecnie także autorką książek dla dzieci i dorosłych. Młodzi czytelnicy zapoznali się z bohaterami książek z serii „Julek i Maja”. Autorka opowiedziała o ich niesamowitych, ale także niebezpiecznych przygodach, które rozgrywają się w ludzkim mózgu! Ciekawostką okazała się informacja, iż inspiracją dla pisarki do napisania tych książek był jej syn, który poprosił mamę, aby napisała książkę dla dzieci, której bohaterem byłby chłopiec podobny do niego. Obecnie ukazała się już czwarta część przygód z serii „Julek i Maja”, a syn autorki nadal jest dla niej inspiracją, a także pierwszym recenzentem i konsultantem jej książek. Autorka zapowiedziała także piątą i ostatnią część przygód sympatycznych bohaterów, ponieważ ma już pomysły na inne ciekawe propozycje dla młodych czytelników. Uczniowie zachęceni

Na Kawie

przez pisarkę, zadawali mnóstwo pytań: o jej pracę, dzieci, dom, ulubione książki itd. Na koniec spotkania, zainteresowani przygodami Julka i Mai, mogli zakupić książeczki i uzyskać imienną dedykację od autorki, która będzie cenną pamiątką dla każdego czytelnika. Tekst, M - GBP ŚW. WAWRZYNIEC – Patron bibliotekarzy

Na Kawie

Diakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii. Nie wiemy, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu. Za panowania cesarza Waleriana (253 - 260) wybuchło prześladowanie chrześcijan. Cesarz wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy, mieli być skazywani na śmierć bez postępowania sądowego. Stąd też policja cesarska aresztowała papieża św. Sykstusa II podczas sprawowania Eucharystii w katakumbach. Tego samego dnia ścięto papieża i asystujących mu diakonów. Edykt cesarski nakazywał nie tylko likwidować chrześcijan, ale także mienie kościelne. Nie aresztowano początkowo św. Wawrzyńca, aby wydobyć od niego wiadomości o stanie majątku kościelnego. Diakon spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy obdarowanych ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są tymi poszukiwanymi skarbami. Sędzia nakazał diakona siec biczami, a następnie rozłożyć go na kracie i tak przypalać ciało, aż męczony odpowie na zadawane pytanie. Święty nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe zwycięstwo, oddając życie za Chrystusa 10 VIII 258 r. Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji pelplińskiej, miasta Norymbergi, bibliotekarzy, kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, ubogich, bibliotek, administratorów, wszystkich zawodów, które są bezpośrednio związane z ogniem. www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_wawrzyniec.html ŚWIĘTO LUDZI KSIĄŻKI
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Na Kawie

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”. Jan Paweł II W Polsce Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek przypada corocznie 8 maja. Pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 roku, przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) we Wrocławiu. Dzień ten jest symbolem pracy bibliotekarzy i świętem, w którym jest okazja do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć społeczeństwa bibliotekarskiego, jak i refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego. W tym wyjątkowym dla nas dniu otrzymaliśmy wiele serdecznych życzeń i słodkich upominków, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Przyjemnie nam było na sercu ze świadomością, że ktoś pamięta o naszym święcie i docenia naszą pracę. Otrzymaliśmy również życzenia z Zarzadu Województwa Łódzkiego, za które dziękujemy, treść dołączamy na następnej stronie. DUŻO WIĘCEJ NIŻ W INTERNECIE ZNAJDZIESZ W BIALSKIEJ BIBLIOTECE! Zapraszamy!Z Książką na Walizkach - podróż z historią i legendą

Na Kawie

W ramach akcji czytelniczej „ Z Książką na Walizkach - podróż z historią i legendą”, prowadzoną przez Wydawnictwo Literatura, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, Miejską Bibliotekę im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu oraz miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu woj. łódzkiego, 9 maja 2014 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej, uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu autorskim. Młodzi czytelnicy mieli okazję poznać Kalinę Jerzykowską – polonistkę, teatrolog, przez wiele lat dziennikarka (Radio Łódź i „Gazeta Wyborcza” w Łodzi), autorka wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych; entuzjastka teatru dziecięcego. Kalina Jerzykowska opowiedziała uczniom o pasji pisania książek, ich powstawaniu i zaprezentowała swoje pozycje książkowe wydane ostatnio w Wydawnictwie Literatura. Uczniowie chętnie zadawali pisarce pytania np: Ile książek wydała, Które lubi najbardziej, Gdzie mieszka, Gdzie pracuje, Czy lubi swój zawód itd. Autorka cierpliwie odpowiedziała na każde

Na Kawie

pytanie. Zachęcała również dzieci do wypożyczania i czytania książek z biblioteki, bowiem każda książka to nowa przygoda i ogrom wiedzy, w nich bowiem można znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Książka uczy również wrażliwości, rozwija wyobraźnię i jest ciekawym sposobem na nudę i złą pogodę. Dzieci zainspirowane historiami opowiedzianymi przez autorkę chętnie zakupili jej książeczki, a następnie cierpliwie czekały w kolejce, aby pisarka wzbogaciła je tworzonymi na poczekaniu dowcipnymi rymowankami. Kalina Jerzykowska rozstrzygnęła również konkurs plastyczny na najlepszy komiks. Przyznała trzy pierwsze miejsca. Laureatami zostali: Hania Szcześniak, Oliwia Kaczorek oraz Jaś Błażejowski. Zwycięzcy w nagrodę sami wybrali książeczki, które ufundowała Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej, która już po raz drugi wzięła udział w akcji „Z książką na walizkach”. Tekst, M - GBP Co z tą samotnością? Część 3 – Samotność w małym mieście

Na Kawie

Dzisiaj chciałabym porozmawiać o samotności, która dotyka ludzi w małym mieście, gdzie życie płynie wolniej a ludzie znają się lepiej. Wydawałoby się, że to sprzyjająca aura, aby nie czuć się samotnym, ale czy tak jest w istocie? Na pewno małe miasto nie wpływa tak bardzo na dezintegrację kontaktów międzyludzkich jak duże, gdyż ludzie znają się tu lepiej, żeby nie powiedzieć – wiedzą o sobie wszystko. Wiedzą więc też, kto żyje sam, bez partnera, ale czy mają też wiedzę o tym, czy dana osoba czuje się samotna? Teoretycznie powinni ją mieć, bo przecież znają się dobrze, ale może być i tak, że informacje o osobie są zbyt powierzchowne. Albo jest tak, jak napisała pewna młoda kobieta na jednym z forum internetowym: Jestem samotną mamą kilkuletniego synka i jestem samotna, odkąd zaszłam w ciążę. Mieszkam w małym mieście, gdzie wieści rozchodzą się w tempie kosmicznym. Co??? Panna z dzieckiem?! – słyszałam wokół oraz wiele niewybrednych komentarzy, których nawet nie chcę cytować. Szybko zepchnięto mnie na margines społeczny, na którym zresztą jestem do dziś. Próbowałam poszukać sobie kogoś w Internecie, ale się nie udało, bo i tam miałam wrażenie, że jestem osobą drugiej kategorii. Czy ja mam jeszcze szansę na związek? Jak sądzicie? A może po prostu przestać szukać i pogodzić się z losem? Ta krótka historia wywołuje bardzo ważny temat – problem samotnych matek z dziećmi, które mieszkają w małych miastach lub na wsiach. Czy faktycznie lokalne społeczności są tak mało tolerancyjne i skazują takie kobiety na społeczną banicję? Zapewne nie można uogólniać, ale prawda jest taka, że kobiety niezamężne z dzieckiem / dziećmi mają o wiele mniejsze szanse na znalezienie partnera, choćby z powodu ograniczonej liczby miejsc, w którym mogłyby kogoś poznać. Na pewno też trudniej jest im zyskać społeczną akceptację dla sytuacji, w jakiej się znalazły. Ich samotność ma inny wymiar niż ta, która dotyczy ludzi starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych. Czy boli bardziej z powodu młodego wieku i poczucia bezradności? Czasem zapewne tak, ale z drugiej strony są młode, mają więc czas na zerwanie z samotnością. Na wypowiedzenie jej wojny. Na koniec zadajmy jedno ważne pytanie: Jaki odsetek samotnych kobiet dotyczy problem samotności?

Na Kawie

Statystyki podają, że w Polsce mamy jedenaście razy więcej kobiet samotnych z dzieckiem niż ojców. W tej informacji poniekąd mamy zawartą odpowiedź dla tej samotnej młodej kobiety z dzieckiem na pytanie o szanse ułożenia sobie życia. Mam nadzieję Drogi Czytelniku, że dostrzeżesz problem samotnych kobiet z dzieckiem w twoim mieście i nie dołączysz do grona tych mieszkańców, którzy napiętnują takie osoby i tak na starcie życiowym w dużo mniej komfortowej sytuacji niż mężatki. Samotnym matkom z dziećmi życzę wiary, że kiedyś ich samotność się skończy. Piszcie proszę anonimowo swoje listy o samotności poprzez formularz kontaktowy na stronie Centrum Reja. Mamy specjalistów, którzy podpowiedzą, jak nie dać się samotności. Link: http://centrumreja.pl/Kontakt,67,0,6 c.d.n. Małgorzata Iwanowicz - dr nauk hum. z doświadczeniem akademickim w za¬kresie kształcenia z komunikacji społecznej; trenerka i szkoleniowiec z umiejętno¬ści miękkich; socjoterapeutka kwalifikowana, arteterapeutka certyfikowana; specjalistka terapii uzależnień; autorka książek. Szkoli dorosłych z kontaktów interpersonalnych, spotyka się z seniorami jako trenerka motywacyjna, organizuje warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci oraz zajęcia z profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej. Prowadzi firmę: Centrum Reja. www.centrumreja.pl tel.: 722 366 106

Na Kawie

Wielkość i pył Pyłem, marnością jesteś człowieku w bezkresnej makroprzestrzeni. I pędzi ten świat od setek lat i nic się w tym względzie nie zmieni. Dla świata możesz wcale nic nie znaczyć i życie Twoje może nie być warte. Ktoś cały świat może w Tobie zobaczyć i z Tobą postawi wszystko na jedną kartę. Tekst, Barbara Ładzińska NA NIELUDZKIEJ ZIEMI Charków – Katyń - Miednoje
W świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, w dniu 16 maja 2014r., młodzież gimnazjalna i szkoły średniej wysłuchała zajmującej opowieści świadka dowodów strasznej zbrodni na Polakach, której dopuścił się Stalin i pdległe mu NKWD.
Na Kawie

Przedstawił ją pan Aleksander Załęski, który był w 1991 i 1995r., ekspertem fotografii kryminalistycznej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji dokonującej ekshumacji w Charkowie, Miednoje i Katyniu. Na poczatku prezentacji pan Załęski opowiedział o zbrodniarzach wojennych, którzy dokonali czystek na terenie Rosji. Później pokazał nam zdjęcia, budynków, w których dokonali mordu na polskich oficerach, policjantach, żołnierzach Straży Granicznej, Korpusie Ochrony Pogranicza i na funkcjonariuszach Straży Więziennej. Zdjecia są wyjątkokwe, ponieważ żadnej innej ekipie nie pozwolono nawet zwiedzić tych miejsc. Opowiedział nam o warunkach w jakich prowadzona była ekshumacja, a także o tzw. "opiekunach", czyli agentach KGB, którzy śledzili wszystkie ruchy polskich badaczy w czasie pobytu w Rosji. Następnie zaprezentował wstrząsające fotografie, które ukazywały szczątki i szkielety zamordowanych Polaków. Na zdjęciach były między innymi czaszki, pojedyńcze kości, resztki mundurów. Na większości czaszek widoczny był ślad po jednym strzale, lecz na jednej były aż trzy ślady po kuli. Prawdopodobnie dwa strzały były nieskuteczne, i dlatego do ofiary strzelano po raz kolejny. Ciekawym choć strasznym obrazem była czaszka, na której widoczne były wąsy. Te, nie do końca, rozłożone zwłoki odnaleziono w masowych grobach (raczej dołach śmierci) w Miednoje. Na kolejnych zdjęciach widzieliśmy złote zegarki, listy, fragmenty fotografii i inny wartościowy dobytek znaleziony przy zmarłych. Na następnych widoczne były ubrania, buty, a także portfele. Wykład Pana Aleksandra Załęskiego był bardzo ciekawy. Uczestniczyliśmy w lekcji historii, która na zawsze zostanie w naszej pamięci. Tekst, Piotr Kowalski uczeń Gimnazjum w Białej Rawskiej

Na Kawie Wszystkie zdjęcia z wystawy mogą Państwo obejrzeć na stronie: www.biblioteka - bialarawska.pl Wystawa fotograficzna Aleksandra Załęskiego pt. "Na nieludzkiej ziemi" Katyń - Charków - Miednoje", prezentowanej w ZSP od 16 kwietnia do 16 maja 2014 roku, została wypożyczona i sfinansowana przy wspólpracy ZSP i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej RawskiejNa Kawie

Galaktyka, ziemia, czas... tyle marności jest w nas. Tyle słów nieważnych, mało rozmów poważnych. Jak pył rzucony na wietrze nie wiemy co spotka nas jeszcze. Zamiast się zbliżać do siebie naprawdę się oddalamy, bez ograniczeń na ziemi i w niebie. Jednak za mało wciąż siebie kochamy. Maski wciąż zdobią nasze twarze bo świat takimi dziś być każe. Tekst, Barbara Ładzińska
III Bialski Dzień Profilaktyki
Na Kawie

Kolejny już raz mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Rawska w dniu 18 maja 2014 roku mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami. W tym samym czasie odbywało się również wiele imprez towarzyszących , miedzy innymi można było zapoznać się z szeroką ofertą bardzo tanich książek o zdrowiu i profilaktyce, którą przygotowała Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej. Po raz pierwszy Członkowie Stowarzyszenia Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprezentowali swój dorobek – prace wykonane techniką haftu. Pacjenci , oczekujący na badania , mogli obejrzeć program artystyczny zespołu Albi Artheamus, a także uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności. Tekst, M - GBP SPOTKANIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

Na Kawie

Bialski Dyskusyjny Klub Książkowy po raz drugi już w ramach swojej działalności miał możliwość spotkania autorskiego, tym razem swoją opinią po spotkaniu podzieliła się z nami jedna z członkiń DKK – Pani Longina Rożniata. 19 maja 2014 roku w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Rawskiej odbyło się kolejne autorskie spotkanie. Tym razem pani Barbara Szkopińska zaprosiła pisarkę Barbarę Kosmowską. Autorka opowiadała o swojej pracy twórczej. Jej przygoda z pisaniem zaczęła się niedawno. Z wykształcenia jest filologiem, wiec zajmowała się opisywaniem i badaniem dzieł stworzonych przez wybitnych autorów. Kiedy postanowiła napisać swoją pierwszą książkę, nie sądziła, że zostanie od razu doceniona i nagrodzona. Tak się zaczęło. Pomysły do swoich powieści czerpie z prawdziwych historii ludzi, których zna. Pisarka stara się, aby wykreowane przez nią bohaterki były realistyczne i miały prawdziwe problemy, które nie zawsze kończą się szczęśliwie, gdyż w życiu częściej zdarzają się porażki i cierpienie, a „rany” zadane przez inne (najczęściej najbliższe) osoby goją się długo i zawsze pozostawiają ślad w stosunkach międzyludzkich. Barbara Kosmowska w swoich utworach stara się obalać stereotypy, choć nie zawsze jej bohaterowie potrafią się od innych uwolnić. Pisarka zwraca uwagę, że często nasza ocena bywa pobieżna, a więc także krzywdząca drugiego człowieka. Jednocześnie czytając jej utwory, czytelnik może sobie zadawać pytanie, co jest ważne w życiu. Okazuje się, że pogoń za szczęściem, które kojarzy nam się z sukcesem, gromadzeniem dóbr materialnych nie jest najważniejsze. Prawda stara jak świat, ale często o niej zapominamy. Dopiero kiedy zniszczymy relacje rodzinne, bo brakowało wciąż czasu na rozmowy o problemach i radościach, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy obok siebie, ale nie z sobą. To co nas łączy, to nazwisko i wspólny adres. O tym m.in. pisarka

Na Kawie

mówi w powieści „Buba”. Jest to utwór przeznaczony dla młodzieży, ale i dorośli mogą się z niego wiele nauczyć. Ostatnio wydaną książką jest „Ukrainka”. Kosmowska w tej powieści porusza sytuację emigrantek z Ukrainy. Nie zdajemy sobie sprawy, że często te dziewczyny są wykształcone, a opuściły swój kraj w poszukiwaniu lepszego życia. Podobnie nasza młodzież wyjeżdża do Wielkiej Brytanii czy Niemiec szukać dla siebie szansy na godne życie. Warto zastanowić się nad tym, jak my traktujemy imigrantów, jak nasi bliscy są traktowani na Zachodzie? Pisarka, umiejętnie stosując subtelny humor i ironię, obśmiewa głupotę i infantylizm dorosłych, ale często niedojrzałych ludzi. Jako znawczyni polszczyzny potrafi zindywidualizować język swoich bohaterów, podkreślając ich charakterystyczne cechy. Pisarka opowiedziała też o tym, jak organizuje sobie zajęcia, by znaleźć czas na pisanie. Nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy trzeba pogodzić prowadzenie domu z pracą twórczą. Ma na nią czas dopiero wtedy, gdy cały dom jest pogrążony we śnie. Zwierzyła się również, że po napisaniu książki musi odpocząć, w związku z tym wyrzuca ze swojej pa mięci informację o swoich bohaterach. Powieściopisarka dodała, że autorzy nie znają dobrze treści swoich utworów – co czytelnikom może wydawać się dziwne i niezrozumiałe. Ale bywa też tak, że jakąś postać pisarz obdarza szczególna sympatią. Dla Barbary Kosmowskiej taką postacią jest Ala z „Pozłacanej rybki”.

Na Kawie

Pisarka podzieliła się swoimi fascynacjami literackimi. Chętnie czyta i docenia twórczość autorek młodego pokolenia: Sylwii Chutnik i Joanny Bator. Lubi tez magiczną prozę Wiesława Myśliwskiego. Warto podkreślić, że pisarka stworzyła na spotkaniu niepowtarzalny nastrój więzi z czytelnikami. Przyczyniła się do tego szczerość wypowiedzi. Autorka nie ukrywała przed słuchaczami swoich słabości, ale jej postawa była daleka od sztucznej skromności. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zakupienia wybranych przez siebie powieści, oczywiście z dedykacją pisarki. Myślę, że był to ciekawie spędzony wieczór majowy. Z niecierpliwością czekam na kolejne spotkanie z twórcami współczesnej literatury. Kilka myśli o wychowaniu
ciąg dalszy...
Na Kawie

Czyż nie jesteśmy dziwni. Wysilamy się, aby dziecko nauczyło się mówić, a gdy się już nauczy, to nie przestajemy mu powtarzać: "Bądź cicho!". Robimy wszystko, aby nauczyło się chodzić, a gdy to umie już, ciągle wrzeszczymy: "Nie biegaj, nie ruszaj, nie dotykaj!" Myślcie o szczęściu, które macie, nie tym, którego wam brakuje. Czy dobrze jest podziwiać żonę sąsiada? Ona z bliska może się okazać zupełnie inna... Pozwólmy dzieciom, żeby nam pomogły! Nic tak nie pomaga w dojrzewaniu dziecka, jak powierzenie mu odpowiedzialności, żeby wiedziało, że na niego liczysz. "Kocham Cię!", "Jesteś wyjątkowy!": często powtarzaj to dziecku. Nie chowajcie się do szafy, aby tam okazać sobie, że się kochacie. Najważniejszą rzeczą, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to pokazać, że kocha ich matkę. Tekst, Barbara Ładzińska

Na Kawie

Przedszkolaki w bibliotece Grupa Wróbelka Ćwirka i Pszczółki Mai uczestniczyły 20 maja w lekcji bibliotecznej, w czasie której zapoznały się z działalnością biblioteki, zasadami wypożyczenia książek i uzyskały informację jak zostać czytelnikiem biblioteki. Dzieci były bardzo zaangażowane i skupione na tym co się w danej chwili działo. Po zwiedzeniu biblioteki, dzieci czytały fragmenty wybranych przez siebie książeczek, a na zakończenie otrzymały zakładki do książek, słodkie małe co nieco, a także każda z grup otrzymała zbiór najpiękniejszych bajek jako pamiątkę wizyty w bibliotece do poczytania w przedszkolu . Tekst, M - GBP

Na KawieNa Kawie

DLA WSZYSTKICH MAM... Z okazji Waszego święta - Drogim Mamom, za wczoraj i dziś - zawsze tak samo, każdym czułym serca uderzeniem i każdym z niego płynacym życzeniem zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze słowami największej wdzieczności za wszystkie dla nas trudy i starania składamy dzisiaj podziękowania. Wszystkie Drogie nam Mamy, Mamusie i Mateńki zapraszamy na spektakl teatralny Poniedziałek 26 maja 2014 roku, godz. 18.00 Kino Fundacji Generator Kultury Organizator: Fundacja Generator Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej

Na Kawie

To matka? Choć posiwiały ciemne jej sploty, Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta, Chociaż wdzięk lekki straciły kroki, Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita, Ta sama miłość w sercu jej płonie, Co wiek swój, słabość, zapomnieć każe, Tylko do dzieci wyciąga dłonie, I wszystko oddać gotowa w darze. I choć na nogach ledwo się słania, Mnie spocząć każe, "... boś ty zmęczona, Ty tyle dzisiaj miałaś biegania..." I tuli dziecko swoje w ramionach. I zawsze czujna, ciągle gotowa Pomagać dzieciom swym do ostatka, Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - - To ma jedyna, najdroższa matka! Karol WojtyłaDZIEŃ DZIECKA

Na Kawie

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie jest jasne, dlaczego obchody tego święta wyznaczono na 1 czerwca. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 1952 r. Inicjatorem tego święta była organizacja The International Union for Protection of Childhood, która za cel obrała sobie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata. Tekst, M - GBP Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka Was. Pierwszy czerwca! Wstawać czas! Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla Was dzień. Jasne złote słonko świeci, spoza chmur uśmiecha się. Dzisiaj święto wszystkich dzieci Niech Wam pięknie słońce świeci Wszyscy śmieją się od rana Każda buzia roześmiana Czar zabawy dziś panuje Każde serce się raduje. Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają Tak życzenia Wam składają...