Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


Na Kawie Wszystko jest po coś, po coś w życiu się dzieje Ty walcz, idź do przodu i ciągle miej nadzieję. Bo życie nasze raz tylko jest nam dane, i często nie bywa różami usłane. Ciągle trzeba próbować, marzyć no i wierzyć, by to życie nasze najlepiej można było przeżyć.

11 kwietnia 2013r. o godz.18 w MGOK - u w Białej Rawskiej odbyło się spotkanie autorskie z popularnym prezenterem „Wiadomości” w TVP1 Krzysztofem Ziemcem. Organizatorem spotkania była MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej. Znany dziennikarz promował i podpisywał swoją książkę pt. ”Wszystko jest po coś”. Jego fani i sympatycy licznie zgromadzili się, aby zdobyć autograf z dedykacją i usłyszeć o ciekawym życiu gwiazdy telewizji. Podczas spotkania z czytelnikami pan Krzysztof opowiedział o swoim wypadku, który odmienił jego życie. Tematami, którymi podzielił się z fanami były także jego rodzina, praca i książki. Wszystkich zebranych ujęła wielka pokora dziennikarza wobec Boga i wiara w to, że można pokonać ból, chorobę czy też swoje słabości. Niezwykłe wsparcie w chwilach próby dawała mu rodzina i dzięki niej czerpał i czerpie siłę do dalszych wyzwań i działań. Okazał się niezwykle wrażliwym, ciepłym i otwartym człowiekiem. Jego ujmujący uśmiech, życzliwość i naturalność podbiły serca zgromadzonych. Czytelników zadziwiło, że człowiek ze szklanego ekranu z wielką swobodą i lekkością mówił o tym co dla niego jest najważniejsze, czyli o rodzinie i o wartościach. To nimi kieruje się w życiu i stara się zgodnie z nimi wychowywać swoje dzieci. To spotkanie z pewnością pozostanie na długo w sercach i umysłach wszystkich. Barbara Ładzińska Spotkanie najmłodszych z Wiesławem Drabikiem
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej współpracuje z Małym Samorządem Uczniowskim, działającym w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej. Jego opiekunkami są panie Grażyna Popowska-Soszka i Barbara Nowaczyńska. W ramach współpracy w szkole zorganizowano spotkanie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem.
Na Kawie

Spotkanie z autorem przebiegło w przyjaznej i sympatycznej atmosferze. Dzieci rozwiązywały rebusy, zagadki i brały udział w różnego rodzaju konkursach. Milusińscy byli żywo zaciekawieni tematyką spotkania. Zainteresowani mali czytelnicy mogli zakupić książeczki i otrzymać autograf autora. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Wiesław Drabik jest autorem ponad stu książeczek dla dzieci, które ukazują się od 1995 r. W większości te publikacje stanowią rymowane i bogato ilustrowane bajki o zwierzętach. Do osiągnięć autora należą m.in.: specjalna ekspozycja jego książek na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii, osobisty udział we wszystkich kolejnych Targach Książki w Krakowie czy ponad 300 spotkań autorskich w ciągu roku. Jego „List do Mikołaja” umieszczono w podręczniku do 2 klasy. Wiesław Drabik od kilku lat spotyka się z czytelnikami swoich książek w szkołach, przedszkolach i bibliotekach. Barbara Ładzińska Rok 2013 Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Juliana Tuwima.
W tym okresie przypada 100 - lecie poetyckiego debiutu autora oraz jego 60 rocznica śmierci. Stanowi to okazję do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń.
Na Kawie

W związku z tym Przedszkole we współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Rawskiej 25 kwietnia zorganizowało konkurs recytatorski pod hasłem: Przegląd poezji Juliana Tuwima „ Cuda i dziwy”, który miał na celu popularyzację poezji wybitnego poety w 2013 r, rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz upowszechnianie kultury żywego słowa w śród dzieci. Udział w konkursie wzięło 24 dzieci z Przedszkola i oddziałów przedszkolnych z gminy Biała Rawska. Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe (4-5 latki; 6-latki), mimo zróżnicowanego wieku każdy z nich zaprezentował wysoki poziom umiejętności recytatorskich oraz doskonałe opanowanie pamięciowe utworów patrona roku Juliana Tuwima. Nad przebiegiem przeglądu poezji czuwała komisja konkursowa, która oceniała recytację utworów oraz wyłoniła następujących zwycięzców: W kategorii wiekowej 4-5 latki: • I miejsce - Natalia Nowak w wierszu J. Tuwima „ Warzywa” ze SP im. Fryderyka Chopina w Babsku • II miejsce – Igor Ochlik w wierszu J. Tuwima „ Okulary” ze SP im. Fryderyka Chopina w Babsku • III miejsce – Oliwia Maja Wieteska w wierszu J. Tuwima „ Bambo” z Przedszkola w Białej Rawskiej.

Na Kawie

W kategorii wiekowej 6- latki: • I miejsce – Małgorzata Melon w wierszu J. Tuwima „Spóźniony słowik” ze SP im. Fryderyka Chopina w Babsku • II miejsce – Kacper Ciszewski w wierszu J. Tuwima „ Dyzio Marzyciel” ze SP im. Fryderyka Chopina w Babsku • III miejsce – Jan Woszczyk w wierszu J. Tuwima „Bambo” ze SP im. Jana Pawła II w Lesiewie. Na zakończenie Jury wręczyło laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej a pozostałym uczestnikom skromny upominek, gratulując im przy tym pięknych deklamacji i twórczej interpretacji utworu oraz zaangażowania. Tego dnia wręczono również nagrody ufundowane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Białej Rawskiej uczestnikom konkursu plastycznego pod hasłem „Wesoła kraina w wierszach Juliana Tuwima”, który został rozstrzygnięty 17 kwietnia 2013 roku. Konkurs plastyczny był dla wszystkich piękna przygodą z poezją i miłą zabawą a tak liczny udział dzieci i ich ogromne zaangażowanie dowiodły , że wiersze Juliana Tuwima są bliskie sercu kolejnemu pokoleniu. Urszula Szymanowska

Na Kawie

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 26 kwietnia 2013 roku odbyło się pożegnanie uczniów klas maturalnych. Uroczystość miała podniosły charakter. W części oficjalnej nastąpiło przekazanie sztandaru, księgi absolwentów. Następnie pani dyrektor Jolanta Popłońska wręczyła nagrody za najlepsze wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską a także pracę na rzecz klasy i szkoły, osiągnięcia sportowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Absolwenci wręczyli kwiaty dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, tym samym wyrażając podziękowania za trud czteroletniej pracy. Po oficjalnej części absolwenci obejrzeli program „Jak to w dorosłym życiu bywa …” przygotowany przez p. Joannę Kwiatkowską i Annę Kowalską wraz z uczniami: Adamem Machnickim, Michałem Chmielewskim, Łukaszem Wardą, Arletą Goliszewską, Jarosławem Kowalskim, Eweliną Muranowicz, Aleksandrą Banasiak oraz Jackiem Wąsiewiczem. Miłym i wzruszającym akcentem była projekcja prezentacji multimedialnej oraz krótkiego filmu z uroczystości szkolnych w których brali udział maturzyści. Na koniec pamiątkowe zdjęcia, ostatnie spotkanie w klasach z wychowawcami. Teraz tylko matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Anna Kowalska i Iwona Strulak

Na Kawie

Wszystkim maturzystom życzymy szczerze, mądrości w głowie oraz na papierze. Niechaj spod pióra lekko spłyną słowa, niech papier przyjmie to co pomyśli głowa. Oby matura dała Wam spełnienie marzeń i była początkiem samych dobrych zdarzeń. Wiary życzymy w to, że z maturą w kieszeni życie Wasze na pewno się na lepsze odmieni. Połamania piór życzymy, najlepszych wyników i od niewiedzy jak najdalszych uników :) Barbara Ładzińska „Niedziele z bialską historią”
to cykl wydarzeń zainicjowanych i prowadzonych przez członków Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego. Podczas comiesięcznych spotkań uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące historii ich małej ojczyzny.
Na Kawie

Każde spotkanie ma określoną tematykę, związaną z dalszą, lub bliższą historią naszego miasta i gminy. Spotkania odbywały się będą głównie w siedzibie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej, która jest partnerem tego projektu. W trakcie pierwszego spotkania, które odbyło się 28.04.2013 r., zaprezentowano i omówiono zdjęcia fotograficzne przedstawiające Białą Rawską, na przestrzeni wieków. Kolejne spotkanie zaplanowano na 19 maja 2013r. Dotyczyło będzie genealogii. Prezentację o poszukiwaniach rodzinnych korzeni przedstawi Andrzej Walczak, którego drzewo genealogiczne sięga XVIII wieku. Głównym celem cyklu spotkań, jest zachęcenie mieszkańców gminy Biała Rawska do zgłębiania wiedzy o przeszłości tego regionu. Członkowie BSH mają też nadzieję, że poprzez spotkania z mieszkańcami, uda im się zaczerpnąć też nowych, dotąd nie znanych informacji od prawdziwej skarbnicy wiedzy, czyli od ludzi. - Bialskie Stowarzyszenie Historyczne założyliśmy już ponad trzy lata temu. Dążeniem Stowarzyszenia jest poznawanie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o historii naszego regionu. Udało nam się w tym czasie przeprowadzić kilka imprez, których celem było przybliżanie mieszkańcom wiedzy o przeszłości miasta i gminy Biała Rawska. Zebraliśmy też wiele wiadomości na ten temat. Na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia, rozpoczynającym 2013 r., doszliśmy do wniosku, że powinniśmy bardziej „otworzyć” nasze działania i dokonania na zewnątrz. Chcemy to osiągnąć przez cykliczne, comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy również mieszkańców. Każde z zaplanowanych spotkań ma inny temat, zawiązany jednak z naszą historią. Tematy prezentowali będą różni członkowie BSH. Na razie opracowaliśmy plan spotkań na cały 2013 rok, jednak nie wykluczamy przedłużenia ich także na kolejny rok. Wszystko zależy od potrzeby odbiorców – mówi Andrzej Walczak, członek BSH – Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z dziejów naszej małej ojczyzny, a szkoda, bo jest ona naprawdę fascynująca. – dodaje.

Na Kawie

Każde ze spotkań rozpoczynało się będzie prezentacją na temat kluczowego zagadnienia spotkania, trwającą do 1,5 godziny. Następnie będzie miejsce na dyskusję i ewentualne wspólne wyciągnięcie wniosków. Całość spotkań nie powinna trwać dłużej niż około 2 godziny. Dokładny termin kolejnego spotkania będzie podawany zwykle na 2-3 tygodnie przed uzgodnionym terminem. O terminach i tematach spotkań będziemy informowali poprzez zaproszenia na tablicach ogłoszeń, informacje na stronach internetowych Bialskiego Stowarzyszenia Historycznego (www.bsh.dbv.pl), stronie BSH na Facebooku (https://www.facebook. com/pages/Bialskie-Stowarzyszenie-Historyczneww-Bia%C5%82ej-Rawskiej/185201001500227?ref=hl), oraz stronach internetowych Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej (http://www.biblioteka-bialarawska.pl/, https://www.facebook.com/mgbpbr?fref=ts). Uczestnictwo w spotkaniach jest całkowicie bezpłatne. Wstępnie zaplanowane terminy kolejnych wraz z tematyką: 19.05.2013 r. - "Zasadź drzewo swoich przodków" 30.06.2013 r. - "Rutkowscy - malarze bialskich pejzaży" 28.07.2013 r. - "Kartografia okolic Białej" 25.08.2013 r. - "Spotkanie na Dożynkach w Białej" 29.09.2013 r. - "Ciąg dalszy bohaterów książki "Wilczym szlakiem" 27.10.2013 r. - "Społeczność żydowska w Białej Rawskiej" 24.11.2013 r. - "Proboszczowie bialskiej parafii". BSH Międzygminny Festiwal Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej

Na Kawie

7 maja 2013r. w MGOK - u odbył się III Międzygminny Festiwal Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej. Organizatorem festiwalu jest corocznie Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej. Nagrody w konkursie ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska. W tym roku po raz pierwszy połączono repertuar piosenek polskich oraz angielskich i rosyjskich. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia był pan Sylwester Muszyński i pani Agnieszka Adamczyk. Ościenne szkoły odpowiedziały bardzo licznie na zaproszenie SP Biała Rawska. Gościliśmy szkoły podstawowe z gmin: Biała Rawska, Sadkowice, Regnów, Kowiesy, Cielądz. Celem festiwalu jest popularyzacja języków obcych i uwrażliwianie na muzykę. Uczniowie chętnie zgłaszają się do konkursu, ponieważ chcą udoskonalać swój warsztat wokalny i poprawność językową. Wiedzą jak ważna jest w dzisiejszym świecie znajomość języków obcych. Festiwal przebiegał w atmosferze śpiewu i dobrej zabawy. W przerwie obrad jury na wykonawców czekał słodki poczęstunek. Obradowała komisja w składzie: przewodniczący Mirosław Klimczak oraz Jadwiga Mikrut, pani dyrektor MGOK -u Krystyna Stachurska i Honorata Pasiewicz. Nagrody wręczył uczestnikom pan wiceburmistrz Zbigniew Szcześniak oraz panie: dyrektor Bogumiła Dan-Woroniecka i wicedyrektor Aneta Brzęczek. Barbara Ładzińska Świetlica – nasz dom
Świetlica Środowiskowa swoją działalność prowadzi od września 2012 roku. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia.
Na Kawie

Dysponujemy nowoczesnym, dobrze wyposażonym obiektem. Na terenie obiektu znajduje się sala przeznaczono do zajęć opiekuńczowychowawczych w tym do odrabiania lekcji z dziećmi połączona z salą widowiskowosportową, a także sala komputerowa, kuchnie oraz plac zabaw. Wszyskie zajęcia są bezpłatne. Na terenie obiektu - odbywają się również spotkania aktywnie działającego Klubu Seniora . Świetlica jest otwarta na wszelkie inicjatywy dzieci i młodzieży. W miarę swoich możliwości będziemy starali się je realizować. ,, Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone uczy się doceniać innych” Mimo tak krótkiej dzaiłąlności prężnie się rozwijamy. Nieustannie podejmujemy się nowych wyzwań jednym z nich jest projekt ,, Z Avivą poznajemy historię Białej Rawskiej'' sfinansowany przez Firmę Aviva za pośrednictwem Fundacji Przyjaciółka. Przedstawiciele tych instytucji zaszczycili nas podczas inauguracji projektu - 6 Maja bieżącego roku. Podczas, której Bialskie Stowarzyszenie Historyczne, które jest pomysłodawcą projektu wraz z zac - ą burmistrza Panem Zbigniewem Szcześniakiem przekazało na ręce dyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Biała Rawska Gry planszowe o Historii Białej Rawskiej, sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska. Przekazane gry, posłużą jako pozytywny bodziec do rozwijania wiedzy w najmłodszym pokoleniu na temat naszego Miasta co z pewnością w przyszłości zaowocuje. Jeśli choć przez chwilę zaciekawili się Państwo naszą działalnością to serdecznie zapraszam do czytania następnych numerów e - gazety, w których na pewno jeszcze o nas usłyszycie. Magdalena Kieszek „Ucisz serce” na bis
Grupa muzyczno - teatralna Albi Artheamus przyciągnęła po raz drugi swoich sympatyków do sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej 26 kwietnia 2013r., o godz. 18.43
Na Kawie

Widownia ponownie mogła przeżywać razem z wykonawcami losy Żydówki Marii Koper, która ukrywała się podczas II wojny światowej w okolicach Białej Rawskiej. Wszyscy miłośnicy teatru i sztuki mogli po raz kolejny wsłuchiwać się w żydowskie pieśni zarówno te wymowne i przejmujące, jak też i te o lżejszym, bardziej humorystycznym charakterze. Przesycone emocjami monologi przykuły uwagę wszystkich zebranych. Należy podkreślić, że odpowiedni nastrój wieczoru stworzyli m.in. muzycy klarnecista Patrycjusz Parnowski i skrzypaczka Julia Sałata. Akordeoniści Sylwester Muszyński i Ireneusz Wiśniewski oraz gitarzysta i zarazem reżyser spektaklu Mirosław Klimczak dopełnili instrumentalną świetnością program. Warto zaznaczyć, że tym razem widzowie mogli usłyszeć nową przepiękną pieśń pt. „Palestyna” w wykonaniu Honoraty Pasiewicz. Spotkania i próby członków zespołu przebiegają w sympatycznej i wesołej atmosferze. Rodzinny klimat wraz z opiekunem zespołu Mirosławem Klimczakiem tworzą: Danuta Gradowska, Ireneusz Wiśniewski, Dorota Potentas, Bożena Kowalska, Alina Mews, Krystian Pakuła, Karolina Wiśniewska, Aneta Woszczyk, Honorata Pasiewicz, Dorota Niezabitowska - Pawlikowska, Jakub Woroniecki, Jakub Muszyński, Maja Pawlikowska, Sylwia Wysocka, Barbara Ładzińska, Wioletta Krakowiak, Jadwiga Kośka, Sylwester Muszyński, Julia Sałata oraz Patrycjusz Parnowski. Barbara Ładzińska

Na KawieNa Kawie

KONFERENCJA DLA BIBLIOTEKARZY 23 kwietnia 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej w związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowała konferencję dla bibliotekarzy z powiatu rawskiego. Spotkanie to odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cielądzu, wśród gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy Pan Sekretarz Sylwester Krawczyk, Pani Małgorzata Cegiełko - koordynator Programu Rozwoju Bibliotek na województwo łódzkie, a także ponad dwudziestu bibliotekarzy i samorządowców z powiatu rawskiego. Konferencję na temat "Wizerunek, role i kompetencje psychologiczne bibliotekarza" poprowadziła Pani Sylwia Nowak - psycholog, areterapeuta i coach. W czasie wykładu Pani Sylwia przeprowadziła ćwiczenie polegąjące na napisaniu bajki - uczestnicy w kolejności mówili po jednym zdaniu co w rezultacie dało zamierzony efekt. Uczestnicy mieli również okazję do rozmów na tematy zawodowe i wymiany poglądów. Spotkanie przebiegało w niezmiernie miłej atmosferze. M - GBP "SŁOŃCE W SŁONECZNIKACH"

Na Kawie

Dominika Stec - Słońce w słonecznikach - Codzienne życie w miłym prowincjonalnym miasteczku kontra tryumfalna budowa komunizmu - sensacyjno-miłosna akcja powieści Dominiki Stec toczy się współcześnie i w końcu lat pięćdziesiątych. Zawiłe losy głównych bohaterów wiążą się nieoczekiwanie i ze sobą, i z równie zawiłą historią naszego kraju. Dojrzały, wkraczający w "smugę cienia" dziennikarz, który uznał, że z komunizmem nie da się wygrać. Można tylko wydeptać sobie własną ścieżkę na jego uboczu. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy tak się godzi? Czy ocali go późna miłość? Nastolatka z przedmaturalnej klasy, która na oślep rzuca się w swoje pierwsze wielkie uczucie. Czy to miłość na całe życie? Czy tylko miłosne opętanie, "kolorowy zawrót głowy"? A może coś, czego sobie nawet nie wyobraża? Starsza kobieta, którą okoliczności zmuszają do przeprowadzenia swoistego śledztwa w sprawie własnej młodości. Czyżby jej przeszłość była zupełnie inna niż dotychczas sądziła? I co to za nagłe przebudzenie serca, która przytrafia jej się w tak późnym wieku? Uczestniczki DKK o książce mówią: - Byłam zauroczona książką. Tak akcją, jak i bardzo dobrym warsztatem. To żaden romans, to bardzo dobra książka, która mi się spodobała. Dziękuję autorce. - Dawno nie czytałam tak emocjonującej książki. - Opowieść o tym, że nie zawsze układa się w naszym życiu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a także o tym, że mamy gdzieś obok siebie anioła stróża. Wszystkich zainteresowanych serdzecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 28 maja 2013 roku. Biblioteka zapewnia dostęp do wybranych książek, które będą omawiane na kolejnych spotkaniach. M - GBP

Na Kawie DRODZY MIŁOŚNICY KSIĄŻEK!!! Jeśli macie książki, które nie mieszczą się już na półkach, lub z których wyrosły już wasze dzieci, przynieście je do BIBLIOTEKI. Dzięki temu to co już przeczytaliście trafi w inne ręce. Książki można przynosić codziennie w godzinach pracy biblioteki. Od poniedziałku do piątku 8 - 18 oraz w sobotę 8 - 13. ZAPRASZAMY!!! Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi. Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli" ZWRÓĆ DO BIBLIOTEKI ZALEGŁE KSIĄŻKI A ZAOSZCZĘDZISZ SWOJE PIENIĄŻKI. MIESIĄC MAJ WSPANIAŁY ANULUJE WSZYSTKIE KARY!

DZIEŃ MATKI

Na Kawie

Wszystkim Mamom, Mamusiom, Mateńkom iMamciom składamy najszczersze życzenia płynące z głębi serca. Życzymy radości, pogody ducha i nieustającego optymizmu! Oby uśmiech i wdzięczność Waszych pociech były dla Was nagrodą za trud i wysiłek jaki podejmujecie każdego dnia. „O mamie” O trosce jej i poświęceniu zawsze z czułością pamiętaj, niech wdzięczność Twoja żywa będzie nie tylko w dniu jej święta. Zanieś z uśmiechem promiennym Jej swe podziękowania, za życie, miłość, dobroć i przeogromny trud wychowania. To ona cierpliwie, skromnie czuwa przy Tobie, gdy jesteś w potrzebie, nie liczy potu, bólu, łez, tak bardzo kocha Ciebie. Choćbyś zdobył świat cały i miał zaszczyty wszędzie, Jej myśl zawsze pobiegnie do Ciebie i serce przy Tobie będzie. Dlatego nie szczędź Jej nigdy pomocy i dobrego słowa, Bo Ona za Ciebie swoje życie oddać jest gotowa Ładzińska Ładzińska

Na Kawie

18 MAJA (sobota) 2013r. FESTYN Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas Festynu Wiedzy Praktycznej "Biblioteka łączy pokolenia. Przyjdź zintegruj się z nami". W programie występy rodzimych zespołów, skecze, wspólne biesiadowanie i wiele atrakcji dla najmłodszych. Dom Środowiskowy Start godz. 16.00 ZAPRASZAMY!!!