Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
NA KAWIE;)
Tytuł e -gazety zaczerpnięto z podręcznika "Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo".
Na Kawie

W podręczniku zawarte są wskazówki jak w skuteczny sposób, korzystając z nowych technologii informacyjnych docierać do czytelnika i sprawić by biblioteka była miejscem atrakcyjnym dla jej użytkowników. Biblioteka to nie tylko miejsce, w którym wypożyczamy książki, ale też zdobywamy wiedzę, informacje oraz poszerzamy wiadomości na temat sztuki i kultury. Spotkamy się w bibliotece na K A W I E U N I N D L I E F U T M D O K U A Z R A R C A M C A J A J A C A J A Na kawie czas swój spędzisz miło Bo kawa przyjemnością jest i siłą. Na kawie spotkania czekają Cię ciekawe Stwierdzisz więc szybko, że warto pić kawę.Tu kontakt mieć będziesz z wiedzą, kulturą. Odgonisz szybko swą minę ponurą. Czeka tu Ciebie garść różnych informacjiz dziedziny nauki oraz edukacji. Na kawie czas upłynie pożytecznie, Bądź naszym sympatykiem, zajrzyj tu koniecznie!!!
BIBLIOTEKA-LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ
Na Kawie

Fundacja Nowe Media zrealizowała do tej pory wiele przedsięwzięć z wykorzystaniem nowych technologii, nowych mediów i mediów społecznościowych. Jednym z nich, największym w skali, była Młodzieżowa Akcja Multimedialna (www.mam.media.pl), w której wzięło udział ponad 700 szkół. Czas na biblioteki! Misja Fundacji Nowe Media jest prowadzenie edukacji medialnej rozumianej jako krzewienie wśród uczestników dialogu medialnego, a zwłaszcza młodych ludzi, świadomego i odpowiedzialnego stosunku do komunikatów, których są nadawcami i odbiorcami. Fundacja wdraża najnowocześniejsze technologie w celu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, komunikacji między społeczeństwami i kulturami oraz wspomagania rozwoju demokracji. Projekt Fundacji Nowe Media ma na celu przyciągnięcie do bibliotek nowych ludzi, którzy są aktywni i ciekawi świata. Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka stanie się dla mieszkańców lokalnym centrum wiedzy praktycznej i przyciągnie nowych użytkowników. W ramach projektu, który rozwija kompetencje informacyjne i medialne realizowane będzie 5 komponentów: 1. Szkolenia i warsztaty. 2. Budowa serwisu internetowego. 3. Tworzenie internetowej publikacji medialnej(e -gazety). 4. Interaktywne spotkania z ekspertami. 5. Organizacja „Festynu Wiedzy Praktycznej”. Festyn Wiedzy Praktycznej, który w Białej Rawskiej odbędzie się 19 maja 2013r. będzie okazją dla zespołu projektowego do sprawdzenia swoich umiejętności a dla lokalnej społeczności do integracji, zacieśnienia więzi i dobrej zabawy. Co wiemy o środowisku, w którym działamy?
Podsumowanie wyników ankiety
Na Kawie

Pierwszym zadaniem, które stanęło przed uczestnikami grupy skupionej wokół biblioteki w ramach projektu „Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej” było opracowanie narzędzia badawczego (ankiety), za pomocą którego będą badane potrzeby lokalnej społeczności w zakresie wiedzy przydatnej w codziennym życiu i funkcjonowaniu. Wyniki badań miały nam dać obraz tego, czego mieszkańcy oczekują i co my jako biblioteka możemy zrobić, aby rzeczywiście odpowiedzieć na ich potrzeby; miały być również podstawą do zbudowania scenariusza i przeprowadzenia festynu, który pozwoli zmienić i promować wizerunek nowoczesnej biblioteki otwartej na nowe technologie. Powstanie także baza wiedzy praktycznej, w której eksperci przekażą uczestnikom działań informacje, które będą mogły być wykorzystane w dalszych projektach biblioteki. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła badania potrzeb wśród młodzieży i osób 50+. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam określić zainteresowania i potrzeby wybranych grup, a także wskażą czy możliwa jest i czy jest potrzeba ich wspólnej integracji. Analiza ankiety pomoże nam również dostosować ofertę działań biblioteki do oczekiwań i potrzeb badanych grup. Ankieta składała się z metryczki i 7 pytań. W sumie odpowiedziało na nią 137 osób. Najczęściej odpowiadały kobiety 64 proc.; przeważali respondenci w wieku poniżej 20 lat – 55proc., 29 proc. - stanowiła grupa 50+. Anonimowe kwestionariusze były dostępne w formie

Na Kawie

papierowej i online na stronie Urzędu Miasta i Gminy, MGOKu, Facebook i biblioteki. Respondenci już na wstępie ankiety mieli wyjaśniony cel przeprowadzanego badania. Na pytanie „Jakie formy integracji z osobami starszymi/młodymi uważa Pani/Pan za najbardziej interesujące?”, respondenci najczęściej wskazywali dwie spośród czterech odpowiedzi. Badani uznali, iż najlepszą formą integracji będą warsztaty – 44 proc. i pogadanka - 39 proc. Odpowiadając na kolejne pytanie „Jaką tematyką byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y?”, ankietowani uznali za najbardziej atrakcyjne zajęcia taneczne, kabaret, teatr i fotografię. W trzecim otwartym pytaniu padło bardzo wiele odpowiedzi. Zapytaliśmy „Co chciałaby/chciałby Pani/Pan zmienić w swoim mieście w zakresie kultury, sportu oraz sposobu spędzania wolnego czasu?”. Dowiedzieliśmy się, że zarówno starszemu jak i młodemu pokoleniu brakuje wyjazdów, aktywnego spędzania czasu (wycieczki rowerowe, zawody sportowe – siatkówka), spotkań plenerowych, imprez kulturowych (kabaret, spotkania z artystami), nowości filmowych w kinie, występów zespołów teatralnomuzycznych, kawiarni a także miejsc, gdzie młodzież po zajęciach szkolnych mogłaby spędzać wolny czas. W odpowiedziach na czwarte pytanie „Jakiego rodzaju imprezami organizowanymi przez bibliotekę jest Pani/Pan zainteresowana/y?”, ankietowani najczęściej wskazali wycieczki – 55 proc. i spotkania autorskie – 23 proc. Na pytanie „Czy chce Pani/Pan pogłębić swoją wiedzę historyczną o naszym regionie?”, respondenci uznali temat za mało interesujący i 56 proc. padło negatywnych odpowiedzi. Podsumowując kolejne odpowiedzi na pytanie „Jakie są Pani/Pana relacje z osobami młodymi/starszymi?”, zdecydowana większość, 58 proc., uważa, że te relacje są dobre. W ostatnim pytaniu „Czy możliwa jest poprawa relacji pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą, jeśli „Tak” to w jaki sposób?”, 87 proc.

Na Kawie

ankietowanych zaznaczyło odpowiedź pozytywną. Według badanych najlepszymi sposobami na poprawę tych wzajemnych stosunków będą wszelkiego rodzaju wspólne spotkania, wyjazdy integracyjne, rozmowy,wieczorki zapoznawcze, zabawy, wspólne spędzanie czasu a także poprzez zainteresowanie młodszego pokolenia np. ciekawostkami z życia pokolenie starszego, aby młodzież zauważyła, że starsze pokolenie nie znaczy NUDNE. Zatem w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej naszego miasta już teraz zapraszamy do posmakowania przygody w ramach akcji integracyjnej. Na gruncie wspólnych działań spotkają się seniorzy i młodzież, którzy razem będą mogli zbudować most nad tzw. „pokoleniową przepaścią”. Wymiana międzypokoleniowa nastąpi 19 maja podczas Festynu lokalnej wiedzy praktycznej. Zapraszamy!!! ROK 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA

Na Kawie

Julian Tuwim z Łodzią był związany, jego wiersze dla dzieci wszyscy pamiętamy. To naszego dzieciństwa wierni towarzysze, „Ptasie radio” i „Lokomotywę” zawsze miło słyszeć. Pamiętasz „Murzynka Bambo” i „Słonia Trąbalskiego”, sam czytaj te wiersze i innych zachęcaj do tego. Spotkasz się z Tuwimem w Łodzi na ławeczce, Pogawędzisz z nim przyjaźnie i odpoczniesz troszeczkę. Znane Wam są pewnie „Kwiaty polskie” i „Strofy o późnym lecie”, jeśli nie miałeś okazji poznać, w tym roku nadrobisz przecież. Wydawnictwo Literatura, Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznma wraz ze Szkołą Podstawową w Białej Rawskiej przystąpiło do akcji „Z książką na walizkach”. W ramach akcji odbędzie się konkurs plastyczny „O rany Julek! Za co lubię Juliana Tuwima”. W związku z tym odbędzie się spotkanie autorskie z panem Marcinem Brykczyńskim, który przyjedzie do SP w Białej Rawskiej i wybierze najładniejszy plakat. Finał akcji przewidziany jest na 11 maja 2013r. w Tomaszowie Mazowieckim. Chętni uczniowie zaprezentują scenkę, wiersz lub piosenkę na temat twórczości Juliana Tuwima lub innych autorów. W Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej koordynatorkami akcji są p. Barbara Nowaczyńska i p. Grażyna Popowska-Soszka. W dniu 26.03.2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się Szkolny Dzień Ogrodnika. W przygotowaniu wydarzenia wzięli udział uczniowie klas I, II, III, IV technikum kształcącego w zawodzie technik ogrodnik oraz uczniowie ZSZ - ogrodnik.
III Szkolny Dzień Ogrodnika 2013 r. w ZSP w Białej Rawskiej
Na Kawie

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście reprezentujący instytucje działające na rzecz rolnictwa, ogrodnictwa, wsi i postępu technicznego: Urszula Olszewska – dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej, Tadeusz Kryjan - kierownik placówki terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej, Michał Morelowski – Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów we Wrocławiu i Arkadiusz Kartus – Regionalne Centrum Namnażania i Promocji Mikroorganizmów w Białej Rawskiej. Na program spotkania złożyły się: widowisko poetycko – muzyczne pt. „Polska Wielkanoc’’, inscenizacja fragmentu „ Chłopów” Wł. Reymonta, prelekcje zaproszonych gości, rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy kosz wielkanocny i palmę wielkanocną , zwiedzanie wystawy owoców, ziół i roślin ozdobnych przygotowanej przez uczniów i rodziców klas ogrodniczych. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Barbara i Piotr Adamkiewiczowie – firma PPHU Art. Mar. w Białej Rawskiej , Mariusz Gwiazdowicz – firma Marinex w Annosławiu, Katarzyna i Radosław Grzejszczyk – firma Karpa Frut w Annosławiu , Dorota i Krzysztof Chmielewscy – rodzice z kl. I TO. Organizatorami Szkolnego Dnia Ogrodnika były: p. Henryka Przybyłek i p. Elżbieta Jankowska. Program artystyczny przygotowały: p. Alicja Kopka i p. Zofia Olewińska. Imprezę uświetnił szkolny zespół muzyczny „Som Gorsi” w składzie : Joanna Wójcik z kl. IV TO, Przemysław Sowik z kl. II ZSZ, Michał Stańczyk z kl. II TE, Wojciech Stańczyk z kl. IV TI. Dekorację sali gimnastycznej przygotowali uczniowie klasy III TO. Organizatorki uroczystości i uczniowie składaja podziekowanie rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek i byli obecni na uroczystości.

Na Kawie III Szkolny Dzień Ogrodnika 2013 r. w ZSP w Białej Rawskiej

26 kwietnia 2013r. w MGOK godz. 18.43
Z Albi Artheamusem - z ochotą, nie pod przymusem
Na Kawie

Grupa muzycznoteatralna Albi Artheamus powstała w Białej Rawskiej w 2011 roku z potrzeby serca i wrażliwości jej uczestników na sztukę, muzykę i teatr. Amatorski zespół, w skład którego wchodzą zarówno młodsi wiekowo jak i starsi świadczy niewątpliwie o tym, że sztuka łączy ludzi i wyzwala pozytywne emocje. Ostatnio wszyscy miłośnicy sztuki mogli obejrzeć występ zespołu 25 stycznia 2013r. w MGOKu. Spektakl nosi tytuł „Ucisz serce” i oparty jest na autentycznych wydarzeniach rozgrywających się w czasie II wojny światowej. Żydówka Maria Koper ukrywała się w tym czasie u Państwa Chorążkiewiczów. Przejmujące monologi i piękne pieśni o tematyce żydowskiej podbiły serca publiczności. 22 lutego 2013 r. widownia rawskiego MDKu przyjęła spektakl owacjami na stojąco. Trzeba zaznaczyć, że podczas prób i występów panuje serdeczna i przyjazna atmosfera wśród członków zespołu, a wspólne spotkania są okazją do rozmów i jawią się jako odskocznia od codzienności. Ten wspaniały klimat tworzy przede wszystkim reżyser spektaklu pan Mirosław Klimczak. Wszystkich serdecznie zapraszamy na koncert 26 kwietnia 2013r. w MGOK o godz. 18.43 !!!

Na Kawie

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, która wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy, zwyczaje oraz tradycje. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury kultywuje i upowszechnia wielkanocne tradycje organizując warsztaty przedświąteczne w szkołach oraz Rodzinne Warsztaty Ludowe z Cyklu „Sztuka inspiruje” w MGOK . Podczas warsztatów wykonywane były palmy wielkanocne przy użyciu gałązek wierzbowych z baziami, kolorowych kłosów, borówek, bukszpanu, jałowca, żywotnika, w palmę wplatane były wykonywane przez uczestników kwiaty z bibuły. Na warsztatach młodzież wykonywała również jaja z gazet oklejanych taśmą klejącą. Na tak uformowane jajo nakładano warstwę plasteliny i zdobiono różnego rodzaju nasionami (pieprz ziarnisty, ziele angielskie, goździki, kukurydza, słonecznik, pestki dyni, żyto, owies, pszenica, groch, kolorowa fasola, ryż, kasza itp.). Wykonywane były dekoracje wielkanocne (kurczaki, zające, stroiki, kwiaty z bibuły). Uczyliśmy również sztuki zdobienie jajek – pisanki, kraszanki, oklejanki, nalepianki. Opracowanie własne MGOK.

Na Kawie

TAK JAK W DOBRYM CIEŚCIE ROZSMAKUJ SIĘ W QUEŚCIE!!! „NA ROWERZE CZY BOSO, GDZIE CIĘ OCZY PONIOSĄ” Pod takim hasłem zespół w składzie: Grażyna Popowska - Soszka, Barbara Ładzińska, Bożena Kowalska i Alina Mews we współpracy z Panem Burmistrzem Wacławem Jackiem Adamczykiem stworzył questgrę terenową opisującą obiekty przyrodnicze i historyczne na trasie Biała Rawska -Ossa. Co to są questy i czym jest questing? Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Na końcu szlaku jest umieszczona skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. W USA, gdzie powstała ta koncepcja odkrywania walorów przyrody i dziedzictwa, często questy porównywane są do poszukiwania skarbów. W Polsce najbliższa jest harcerskiej zabawie w podchody. Tworzenie szlaków (questów) jest procesem, w którym uczestniczą rożni przedstawiciele lokalnej społeczności; często są one przygotowywane przez dzieci, młodzież czy grupy studentów. Do udziału w ich rozwijaniu zaprasza się osoby znające region, mające zarówno naukową wiedzę specjalistyczną, jak i wiadomości na temat historii, legend czy lokalnych anegdot. Twórcy questów współpracują z instytucjami i organizacjami, które mogą dostarczyć im dodatkowych materiałów oraz rzetelnych informacji. Korzysta się też z publikacji, map historycznych i współczesnych, archiwów. Na każdego kto zdecyduje się podążać rowerowym szlakiem z Białej Rawskiej do Ossy czekają ciekawostki historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe. Tu także będzie można poznać zagłębie rękodzieła artystycznego. Czas przejazdu rowerem przewidziany jest na około 1godz.30 minut. Celem wyprawy jest rozwiązanie hasła i dotarcie do skarbu. W związku z tym należy uważnie czytać podaną instrukcję. Posługując się kolejnymi wskazówkami każdy uczestnik questu powinien bez problemu dotrzeć do każdego miejsca opisanego w tekście. Instrukcję wyprawy wspiera mapka, która ułatwi turystom dotarcie do celu. Jeśli pomysł i forma questu zostaną ostatecznie zaakceptowane każdy kto będzie miał ochotę na zaprzyjaźnienie się z Białą Rawską i Ossą będzie mógł odszukać taki quest w internecie i przystąpić do przemierzania rowerowej trasy. Celem Twojej wyprawy zdobyty skarb będzie. Podziwiaj uroki trasy i patrz uważnie wszędzie. Białą Rawską i okolicę poznasz wyjątkową, Będziesz radość i frajdę mieć z tego, daję słowo.

Na Kawie Zaproszenie do DKK DKK przy Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Rawskiej zaprasza wszystkich miłośników literatury na spotkania klubu w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 18.00. Koordynator DKK Iwona Banasiak

Masz stare zdjęcie, przynieś je do nas! Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wdraża sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych — Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) przy bibliotekach gminnych, które stają się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania „dokumentów” historii i tradycji lokalnej. www.archiwa.org/catl Zdigitalizowane materiały upubliczniane są na internetowych stronach Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, część z nich publikowana jest w ramach Biblioteki Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej. Nasza biblioteka znalazła się wśród 50 bibliotek, które przystąpiły do współpracy, dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się z nami dokumentami, zdjęciami, które są w Państwa posiadaniu. Archiwalia te będą dostępne na stronie biala-rawska.archiwa.org

Na Kawie

NASZA REDAKCJA: Iwona Banasiak, Magdalena Chrzanowska, Barbara Ładzińska, Agata Łaska, Zofia Olewińska, Justyna Oręziak, Michał Stańczyk, Barbara Szkopińska, Aneta Woszczyk, Stanisław Zawadzki