Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Spis treści

WŁĄCZ SIĘ W DZIAŁANIE! Pozyskiwanie funduszy unijnych przez nieformalną grupę młodzieży wydaje się być czymś niemożliwym. Nic bardziej mylnego! W całej Polsce udowadniają to Ambasadorzy Programu „Młodzież w działaniu” Zespół Szkół Ekonomicznych - szkoła z duszą Każda szkoła ma „duszę”, którą chce się podzielić ze swoimi uczniami. Zespół Szkół Ekonomicznych ma już 95 lat. W szkole od lat prężnie działają różne organizacje. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia z młodzieżą, przygotowując ją do konkursów i matury oraz umożliwiają jej nadrabianie zaległości. Artykuł 5b. - dajemy głos mlodym ludziom! 18 lutego w naszym mieście mieliśmy okazję gościć trenerow z Fundacji Civis Polonus, którzy na co dzień zajmuja się tematyka młodzieżowych rad. Karolina Wysocka i Kuba Radzewicz spotkali się z reprezentantami i przyszłymi kandydatami do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia

Na dobry początek strona 3 ANTYK strona 4 WŁĄCZ SIĘ W DZIAŁANIE! strona 6 Zespół Szkół Ekonomicznych - szkoła z duszą strona 10 Artykuł 5b. - dajemy głos mlodym ludziom! strona 12 Kameralne Lato nadchodzi! strona 14 Szara zapadnia strona 16 Rozrywka strona 18Na dobry początek Azulejo Cienkie ceramiczne płytki, najczęściej kwadratowe, pokryte nieprzepuszczalnym i błyszczącym szkliwem. Powierzchnia azulejo jest jedno lub wielokolorowa, gładka lub z fakturą. Płytek azulejo używano jako elementów mozaik składających się z wielu, czasem ponad kilku tysięcy elementów, pokrywających całe ściany, oraz jako oddzielnych kompozycji dekoracyjnych. Motywy wykonywane z azulejo miały postać scen historycznych, mitologicznych, ikonografii religijnej, oraz całej gamy elementów dekoracyjnych zarówno geometrycznych jak i roślinnych. Mozaiki bardzo często pokrywały całe ściany i podłogi w pałacach, ogrodach, kościołach, klasztorach, a także mieszkaniach czy miejscach użyteczności publicznej.

ANTYK po prawej Koloseum w Rzymie na dole Panteon na Akropolu na górze po lewej Grupa Laokoona na dole Grobowiec etruski

WŁĄCZ SIĘ W DZIAŁANIE!
Pozyskiwanie funduszy unijnych przez nieformalną grupę młodzieży wydaje się być czymś niemożliwym. Nic bardziej mylnego! W całej Polsce udowadniają to Ambasadorzy Programu „Młodzież w działaniu”


„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do osób w wieku 13-30 lat, które chcą pogłębiać swoje pasje, rozwijać się i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. W programie uczestniczyć może każdy młody człowiek, niezależnie od jego płci, pochodzenia, wykształcenia czy statusu społecznego. Włączanie do projektów osób z mniejszymi szansami (np. mniejszości narodowych czy etnicznych) jest dodatkowym atutem. Wnioski o dofinansowanie składać mogą także organizacje młodzieżowe i osoby pracujące z młodzieżą. Pieniądze pozyskać można na przeprowadzenie wymiany międzynarodowej, wyjazd na wolontariat europejski, organizację spotkania z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową, a także na organizację imprez w środowisku lokalnym takich jak warsztaty bboyingu czy grafitti. Warte podkreślenia jest również to, że w ramach programu współpracować można aż z 55 krajami. Pozyskiwanie grantu w programie „Młodzież w działaniu” jest naprawdę łatwe i przystępne dla młodego człowieka. Nowoczesny internetowy systemskładania wniosków jest prosty w obsłudze, więc nie trzeba wypełniać sterty dokumentów. Wnioski o dofinansowanie działań można składać aż trzy razy do roku: 1 lutego, 1 maja i 1 października. Kolejnym atutem „Młodzieży w działaniu” jest to, że wkład własny nie musi być w gotówce! Może nim być praca wolontariuszy, sponsor czy udostępnione pomieszczenie. W razie problemów z wnioskiem zawsze można też liczyć na pomoc pracowników Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” czy Regionalnych Struktur Wsparcia, które działają w każdym województwie. Narodowa Agencja organizuje również szereg szkoleń i konsultacji podnoszących jakość działań. Ponadto, uczestnicy projektu realizowanego w ramach niektórych z akcji mają szansę otrzymać europejski certyfikat Youthpass poświadczający umiejętności zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej, co w znaczący sposób może urozmaicić CV. O tym wszystkim na terenie całej Polski informują Ambasadorzy Programu „Młodzież w działaniu” - grupa 17 młodych osób, które związane są z Narodową Agencją programu i promują go w swoich lokalnych środowiskach. Dzieje się to poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, reprezentowanie programu podczas rzeń promocyjnoinformacyjnyc h, przy przygotowanie reportaży ze szczególnie ciekawych projektów, czy współpracę z Eurodesk Polska i Regionalnymi Strukturami Wsparcia. Ambasadorzy nie zajmują się pisaniem wniosków o dofinansowanie, a ich zadania w skrócie określić można jako promocję programu i udzielanie informacji o nim. Ich pomoc przydatna może być także podczas promocji projektu czy w trakcie rozpowszechniania jego rezultatów.Na stronie internetowej Ambasadorów (http://www.ambasadorzy.mwd.org.pl/) znajduje się specjalna mapka, na której można znaleźć młodych przedstawicieli programu i ich portfolio. Nie są oni ściśle przyporządkowani do swoich regionów, nie mniej warto kontaktować się z Ambasadorem zamieszkującym najbliżej. Szczegółowe informacje na temat zasad zdobywania dofinansowania na działania młodzieżowe znaleźć można na oficjalnych stronach programu: www.młodzież.org.pl i www.ambasadorzy.mwd.org.pl. Damian Piekut SzkołyKażda szkoła ma „duszę”, którą chce się podzielić ze swoimi uczniami. Zespół Szkół Ekonomicznych ma już 95 lat. W szkole od lat prężnie działają różne organizacje. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia z młodzieżą, przygotowując ją do konkursów i matury oraz umożliwiają jej nadrabianie zaległości. Społeczność „Ekonomika” ma osiągnięcia w sporcie. Aktywnie działa Klub Europejski, jako warsztaty realizowana jest współpraca z zagranicą, jest to wizytówka tej szkoły. Od 2013 roku, mając na uwadze wymagania rynku pracy, szkoła proponuje następujące kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik spedytor z innowacją pedagogiczną obsługa Samorzad Uczniowski ZSEDziała w placówce od wielu lat, właczajac uczniów do wzajemnej pomocy i zabawy. Działalność SU skupia się na rozbudowywaniu sieci kontaktów szkoła/uczeń, a także umilanie codziennego życia szkolnego. Zachęcamy do śledzenia jego prac na: https://www.facebook.com/samorzadekonomik celna, technik eksploatacji portów i terminali, sprzedawca. Oczywiście z biegiem lat kierunki w Zespole Szkół Ekonomicznych ewaluowały. Dla osób dorosłych szkoła proponuje Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. O „Ekonomiku” można powiedzieć, że to szkoła z historią, bowiem, np.: w dniu rozpoczęcia II wojny światowej – 1.09.1939 roku odbył się zgodnie z planem egzamin wstępny do pierwszej klasy 2-letniego Liceum Handlowego. Działania wojenne przerwały funkcjonowanie szkoły na kilka miesięcy. Dziś Szkoła daje możliwość nowym uczniom wykazania się w różnych dziedzinach życia. Wiemy, że w XXI wieku bez podstaw ekonomii, prawa, rachunkowości nie można funkcjonować. Kierunki umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania danego zawodu, a także pozwalają wykształcić skrupulatność, precyzję myślenia oraz zdobyć wiedzę, np. marketingową. Pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anny Glegoły, Rada Pedagogiczna stara się wpoić w swoich podopiecznych zasady kultury, aby nie schodzili z dobrych ścieżek życia, dążyli do wyznaczonych sobie celów. Starają się wychować uczniów „Ekonomika” na przyszłych „ludzi z klasą”. Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła przyszłościowa, na czasie i stawiająca sobie wiele wymagań. Więcej informacji dowiecie się na stronie szkoły: zse.radom.pl Monika GajownikDziałania 18 lutego w naszym mieście mieliśmy okazję gościć trenerow z Fundacji Civis Polonus, którzy na co dzień zajmuja się tematyka młodzieżowych rad. Karolina Wysocka i Kuba Radzewicz spotkali się z reprezentantami i przyszłymi kandydatami do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia, a także przedstawicieleami gmin: Kowala, Jedlnia, Starachowice. Cel - szeroko pojęta edukacja obywatelska. Uczniowe mieli okazję wypróbować swoich sił w prowadzeniu młodzieżowego projektu od zera. Grupy miały za zadanie opracować od początku swój własny pomysł na inicjatywę w lokalnej społeczności.

Przydatne strony internetowe: www.mlodziez.org.pl www.civispolonus.org.pl www.mlodziezowarada.org.pl www.eurodesk.pl

Wszystkim poszło zdumiewająco dobrze - każdy miał szansę zmierzyć się z publiczną prezentacja uzyskanych skutków pracy. Były gry i zabawy integrujące, pizza, ale przede wszystkim duużo merytoryki, która uczestnikom przyda się w dalszej pracy społecznej. I tak, od teraz radomska młodzież już wie: co to jest program "Młodzież w działaniu", czym są młodzieżowe rady, jak się je zakłada, gdzie szukać pomocy i wsparcia w związku z działalnością społeczną. Fundacja Civis Polonus stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten starają się realizować, podejmując różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Zajmują się rozwijaniem kompetencji społecznych jednostek, pozwalających na współdziałanie z innymi, branie odpowiedzialności za sprawy publiczne. Pracują z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Kameralne Lato nadchodzi!Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO - Radom 2013 to już szósta edycja wyjątkowego wydarzenia, podczas którego każdy, będzie mógł niezwykle twórczo i niestandardowo spędzić swój czas. KAMERALNE LATO to warsztaty filmowe, pokazy młodego kina oraz klasyki, wykłady profesjonalistów z branży filmowej a także liczne panele dyskusyjne czy koncerty. Jednym słowem: ogromna dawka pozytywnej energii i niepowtarzalna szansa na obcowanie ze sztuką filmową. Podczas otwartych wykładów dla publiczności zapraszani są przedstawiciele branży filmowej i telewizyjnej, którzy przeprowadzą cykl wykładów obejmujących poszczególne etapy realizacji utworu filmowego (począwszy od przygotowania tekstu scenariuszowego, poprzez inscenizację przestrzeni filmowej aż po proces postprodukcji). Jest to wyjątkowa okazja by uzyskać wiedzę dostępną tylko w szkołach filmowych lub na branżowych panelach a także móc osobiście uczestniczyć w dyskusjach z profesjonalistami. Ponad to dwie grupy młodzieży zrealizują pod okiem opiekunów krótkie etiudy, które zostaną pokazane podczas uroczystej ceremonii zakończenia imprezy. To właśnie zrekrutowana z całej Polski młodzież pozna, poprzez własne doświadczenia, proces powstawania filmów "od kuchni". Tegoroczne warsztaty są wyjątkowe: zostaną przeprowadzone przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji. Efekty działań młodych pasjonatów zostaną zaprezentowane podczas Uroczystej Gali Zakończenia Ogólnopolskich Spotkań Filmowych, podczas której warsztatowicze otrzymają dyplomy uczestnictwa w warsztatach z podpisem wszystkich wykładowców 6. edycji. Dotychczas w gronie opiekunów artystycznych grup znaleźli się: Piotr Matwiejczyk, Jarek Kupść, Andrzej Wolf, Radosław ŁadczukIstotnym elementem projektu jest również Konkurs Filmowy. Co roku podczas konkursu prezentowane są wyselekcjonowane spośród setek zgłoszeń z całego kraju najlepsze najnowsze produkcje zrealizowane przez młodych, niezależnych filmowców. Od tegorocznej edycji młodzi twórcy walczyć będą o Nagrodę Główną: "Złotego Łucznika". Jury tradycyjnie przyzna również nominacje do prestiżowej Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego. Oprócz wymiaru edukacyjnego nie zabraknie części rozrywkowej w postaci koncertów, pokazów filmów z muzyką na żywo oraz Konkursu Filmów Odrzutowych HYDE PARK, który od początku istnienia Ogólnopolskich Spotkań Filmowych zgromadził już swoją liczną, wierną publiczność. tekst: http://www.kameralnelato.filmforum.pl WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA JEST BEZPŁATNY! Organizatorzy: FilmForum Współorganizatorzy: Mazowiecka Komenda Policji Instytus Kosmopolis Partnerzy: Miasta Radom, WSH, Czytelnia Kawy Po więcej szczegółów zapraszamy na oficjalna stronę internetowa festiwalu: http://www.kameralnelato.filmforum.pl Szara zapadnia
W tym wydaniu bliżej przyjrzymy się twórczości znanego, radomskiego poety, polonisty ZSO nr 6 - Pana Adriana Szarego


Ulica codziennie rano cię spotykam ty się uśmiechasz ja poważny znikam za rogiem jak ty znikasz wśród spraw powszednich bardzo ważnych pewnie się nigdy nie poznamy nie zamienimy ani słowa bo się codziennie rozmijamy u progu dnia na życia drogach LILITH Nigdy nie chciałaś być jak Lilith, choć zawsze chłopcy cię wielbili. Jeden z nich wianek zdjął z twojej głowy, inni chcą dzielić go na połowy… A ty się boisz roli tej trzeciej, wracasz do męża, wracasz do dzieci. I tylko Adam został sam jeden, bo stracił ciebie, Ewę i Eden.COŚ O PSIE czasem tak wiele we mnie z psa (a mało tak z człowieka) zdrowie pod psem i dola psia (łaszę się gryzę dużo szczekam) czasem przychodzą takie dni (że jak bezdomny pies się czuję) bo warczą na mnie inne psy (gdy kość mi rzucą aportuję) nieraz się w oku kręci łza (na swoją panią wiernie czekam) czasem tak wiele we mnie z psa (a mało tak z człowieka) http://organy.wordpress.com

Od dzisiaj zapraszamy także na nasz oficjalny fan page "Młodzieżowego Radomia". Znajdziecie tam wszystkie numery, te najnowsze i trochę starsze, sylwetki naszych redaktorów, najlepsze artykuły, ciekawe linki i wydarzenia - jednym słowem to, czym żyje radomska młodzież. Co miesiąc, punktualnie najnowsze wydania będą publikowane właśnie tam! Jeśli chcecie rozpocząć przygodę z dziennikastwem, pisać artykuły lub wypromować swojego bloga - to miejsce jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy: www.facebook.com/MlodziezowyRadom www.facebook.com/ MlodziezowyRadom Redaktor główny: Mateusz Wojcieszak Redaktorzy: Piotr Krupa, Monika Gajownik, Damian Piekut, Kacper Molga, Jakub Grzywacz Miesięcznik zainicjonawy i prowadzony przez Parlament Młodzieży Miasta Radomia