Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
KRONIKA ZSEiO (styczeń - czerwiec 2013) Pierwsza wspólna studniówka!4 STYCZEŃ 2013 ROKNIEZAPOMNIANY BAL! Nasza studniówka była w Elblągu premierowym balem maturzystów. Była również pierwszą wspólną zabawą świeżo połączonych szkół- V LO oraz dawnego „Ekonomika”. Wszystko wypadło wspaniale, a młodzież wirowała na parkiecie do białego rana. KONFERENCJADnia 14 stycznia 2013 roku na terenie Biblioteki Elbląskiej przy ul. Świętego Ducha odbyła się konferencja przebiegająca pod hasłem „Artyści o sztuce”. Główną organizatorką tego przedsięwzięcia była pani Marzena Kosińska – nauczycielka z V LO. Do udziału w tej konferencji zaproszeni zostali elbląscy artyści (wśród nich np. Maria Wojtasiak oraz Waldemar Cichoń). Wprowadzenia w przestrzeń historii sztuki dokonał ks. Grzegorz Wąsowski malarz- pasjonat, który z wykształcenia jest historykiem sztuki. Maria Wojtasiak (z zawodu chemik) - z pokorą właściwą sobie - opowiadała o swojej malarskiej drodze, o talencie, który zaczęła rozwijać późno; podkreślając fakt, iż pasje można realizować w każdym wieku. Natomiast dr Waldemar Cichoń, który jest rzeźbiarzem, swoje wystąpienie poprzedził filmem pokazującym technikę i warsztat jego pracy. „Miejsce i rola sztuki w przestrzeni publicznej” to temat panelu dyskusyjnego, który poprowadził Pan Leszek Sarnowski. Konferencja „Artyści o sztuce” adresowana była przede wszystkim do ludzi, którzy interesują się sztuką, którzy są wrażliwi na wszelkie jej przejawy. Luty 2013 - II edycja konkursu "Nauczyciel Roku"„Złote Młotki” trafiły w tym roku do rąk nauczycielki geografii Pani Joli Jaranowskiej (Technikum) oraz anglistki Pani Ani Sartanowicz (V LO). Projekt „Przybij Piątkę”
Podstawową ideą autorów projektu było rozbudzenie w gimnazjalistach ciekawości świata, poprzez włączenie ich w warsztatowe zajęcia badawcze eksplorujące wiedzę z różnych dziedzin nauki. Współpraca ta polegać miała na zorganizowaniu przez nauczycieli


i uczniów V LO cyklu lekcji - warsztatów adresowanych do najstarszych gimnazjalistów. Dnia 26.02.2013 odbyła się jedna z takich lekcji otwartych dla uczniów z Gimnazjum Nr 7 w Elblągu. Nasi goście na zajęciach z geografii wcielili się w rolę paleontologów. Poznawali skamieniałości roślin i zwierząt z różnych er w dziejach Ziemi oraz samodzielnie próbowali rozpoznać skamieniałości w oparciu o materiały źródłowe. Natomiast na biologii obserwowali pod mikroskopem „życie w kropli wody”, badali jej chemiczne właściwości oraz przygotowywali preparaty z liści cebuli. Klaudia Wilk – tegoroczna absolwentka V LO - reprezentowała Elbląg na centralnym szczeblu konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
WSPANIAŁA w ZSEiO


Poproszona o kilka słów podsumowania swojej działalności powiedziała: „Wolontariat ukształtował w dużym stopniu mój charakter oraz wpłynął na plany życiowe. Dzięki niemu zdecydowałam się na studia pedagogiczne. Ta działalność nauczyła mnie odpowiedzialności za swoje czyny, a także otwartości na problemy otaczających nas osób, wewnętrznej dyscypliny i systematyczności. Praca z dziećmi pokrzywdzonymi przez los sprawia, że czuję się wyjątkowo potrzebna, patrzę na świat inaczej.To motywuje mnie do dalszej pracy, ukazuje jej sens i autentyczną potrzebę.” Nowa klasa w ZSEiO

To nowy wymiar nauczania, to możliwość rozpoczęcia studiów już w technikum.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowę z Zespołem Szkół Ekonomicznych i  Ogólnokształcących o utworzenie w Technikum KLASY AKADEMICKIEJ „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym”. Klasa została stworzona z myślą o uczniach ambitnych, którzy w trakcie nauki zdobywać będą wiedzę z przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, terroryzmu, zarządzania kryzysowego, kryminalistyki, prawa, zarządzania. Uczeń klasy akademickiej uczęszczać będzie na wykłady i ćwiczenia prowadzone będą pracowników naukowych PWSZ w Elblągu. Podobnie jak na studiach, warunkiem zaliczenia roku będzie spełnienie wymogów stawianych przez osoby prowadzące zajęcia. Celem klasy akademickiej jest przygotowanie uczniów do pełnieniaróżnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społecznopolitycznym i gospodarczym kraju, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, pełnienia służby w strukturach Policji, Straży Miejskiej (Gminnej). Absolwenci klasy akademickiej będą mogli kontynuować także dalszą naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, w Instytucie Ekonomicznym, na kierunku Administracja, specjalność: ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. Nasi uczniowie w Olimpiadach Maksymilian Ślizień Maksymilian w OWEW tym roku szkolnym kilku naszych uczniów brało udział w różnego rodzaju olimpiadach i to właśnie ich osiągnięciami pragniemy pochwalić się na łamach tej kroniki. Zacznijmy od multiutalentowanego Marka Pieńkowskiego (IV D- Technikum)- uczeń ten dotarł do etapu okręgowego Olimpiady Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy Bankowej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Niestety nie przeszedł on do etapów wojewódzkich. Marek uczestniczył również w "Kafeterii Edukacyjnej", czyli w ogólnopolskim blendedlearningowym projekcie skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - znowu sukces, II miejsce w Polsce. Maks z IV d pochwalić się może podwójnym tytułem ogólnopolskiego finalisty:w Olimpiadzie Teologii Katolickiej oraz Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Tak, tak Maksymilian Ślizień uczestniczył także w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, gdzie w etapie okręgowym odniósł sukcesy: w pierwszej części przypadło mu w udziale I miejsce, w drugiej zaś II miejsce. POŻEGNANIE MATURZYSTÓW maj 2013
„Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata" Antoine de Saint -Exupery


Za każdym razem jest tak samo. Z jednej strony nastrój jest podniosły i radosny, bo przecież dla naszych absolwentów zaczyna się właśnie kolejny etap życia; z drugiej jednak strony wszystkim – nauczycielom i uczniom – towarzyszy smutek i żal, bo szkolna beztroska już się bezpowrotnie kończy, bo pewnych bliskich twarzy długo się już nie zobaczy… Padają życzenia: „wspaniale zdanej matury”, „zrealizowania wszystkich ambitnych planów”, „szczęścia w życiu” oraz „sentymentalnych odwiedzin szkoły, która zawsze gościnnie Was przyjmie”. Niech wszystko się spełni! Sukcesy ekologów
W maju 2013 Pani Dorota Barcińska zorganizowała dla klasy 2A LO wyjazd na Klif Orłowski, gdzie uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych (badali m.in. próbki wody oceanicznej).


Wycieczka ta była jednym z punktów szkolnego programu edukacji ekologicznej, w ramach którego prowadzone były także zajęcia w – nowo utworzonym – szkolnym lapidarium geologicznym. W tym miejscu warto przypomnieć, że  20 listopada 2012 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego odbyła się Regionalna Konferencja programu “Szkoły dla Ekorozwoju. Spotkanie było okazją do wręczenia ekologicznych certyfikatów za rok szkolny 2011/2012. Nasza Szkoła uzyskała międzynarodowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej(LCAE). Certyfikat odebrała pani Dorota Barcińska, która jest koordynatorem wszystkich działań ekologicznych w szkole. NOWE STYPENDIA!Tuż przed końcem roku szkolnego do szkoły dotarła wspaniała nowina- staraniem Pani Anny Guzendy (pedagog) nasza szkoła zakwalifikowała się do Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Jest to kolejna edycja programu "Na rodzinę można liczyć". Z Funduszu otrzymamy 10 000 zł na stypendia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014, dla 5 najzdolniejszych uczniów (3 stypendia dla uczniów z Technikum i 2 dla uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego). Stypendia będą wynosiły 1000 zł na semestr. Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest od 2012 roku. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce poprzez fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń. KONIEC ROKU
Dla wielu osób – głównie uczniów – był to bardzo radosny dzień. Dla innych jednak wiązał się ze smutnymi pożegnaniami.


Skojarzenia są jednoznaczne- opcja odrabiania lekcji, czy też wstawania na 7.10. przez najbliższe dwa miesiące nie wchodzi w grę!Jednak dla grona pedagogicznego naszej szkoły dzień ten oznaczał pożegnanie z kilkoma znakomitymi nauczycielami - Tomaszem Żandarskim (nauczyciel biologii i informatyki), Ewą Bukowską (nauczycielka fizyki i matematyki), Dorotą Bobrowicz (nauczycielka matematyki), Małgorzatą Górecką (bibliotekarka), Agnieszką Lovrentic (nauczycielka chemii), Ireneuszem Kujawskim (nauczyciel informatyki).Ich odejście związane było z redukcją etatów konieczną ze względu na stale zmniejszającą się liczbę uczniów (wszystkiemu winny niż demograficzny!). Każdy z nich miał duży wkład w budowanie wizerunku i realnej historii obu połączonych szkół - dawnego "Ekonomika" i V Liceum Ogólnokształcącego. Dziękujemy!