Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


DZIEŃ PATRONÓW SZKOŁY DEBATA EKOLOGOCZNA GMINY SIENNICA GIEŁDA SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH SIENNICA -ZAJĘCIA W LONDYNIE

Dzień Patronów Szkoły Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Zespole Szkół w Siennicy
Tradycyjnie 4 marca, w dniu imienin Kazimierza, obchodzimy Dzień Patronów Szkoły. Corocznie święto szkolne ma uroczysty charakter. Jest doskonałą okazją, aby uczcić pamięć wspaniałych pedagogów Hipolity i Kazimierza Gnoińskich.


Uroczysty apel został przygotowany przez uczniów klasy II technikum ochrony środowiska z wychowawcą. Inspiracją do napisania scenariusza stała się wizyta uczniów w Muzeum Siennickich Szkół i opowieści kustosza, pana Tadeusza Gnoińskiego, wnuka patronów szkoły. Apel uświetnili swoją obecnością goście – przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich pani Irena Łukaszewska i pan Zdzisław Jałocha oraz emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół pan Ryszard Łubkowski. Zgodnie z tradycją, w tym dniu miał miejsce ceremoniał przekazania sztandaru szkolnego, którym kierował pan Robert Rowicki. Zaszczytu przyjęcia sztandaru dostąpili uczniowie: Cezary Broda, Grzegorz Maśniak, Szymon Żołądek, Przemysław Jackowski. Asystę stanowią: Kinga Jurkowska, Luiza Zwierz, Agata Bojanek, Natalia Barej, Aleksandra Gielo, Wiktoria Borkowska. Podniosły nastrój trwał, gdy uczniowie klasy II technikum przedstawili bogatą, czasem dramatyczną historię naszej szkoły. Opowieść wzbogacono cytatami zaczerpniętymi z pracy "W służbie wsi i kraju”. Przedstawiono również sylwetki patronów szkoły, Państwa Gnoińskich, których życie na wiele lat splotło się z losami siennickiej uczelni. Tłem dla tej niezwykłej lekcji historii była prezentacja zdjęć pochodzących z Muzeum Siennickich Szkół oraz prywatnego archiwum pana Tadeusza Gnoińskiego, ilustrujących dzieje Siennicy, szkoły i postaci patronów. Wspaniałą oprawę uroczystości stanowiły utwory zaśpiewane przez chór szkolny pod kierunkiem pana Jakuba Maguzy oraz uczennice klasy II technikum ochrony środowiska Kasię Pałdynę i Julię Buzarewicz. Przybyli goście, w większości absolwenci szkoły, zabierając głos, nie ukrywali wzruszenia wyrażając uznanie dla poszanowania tradycji w Zespole Szkół w Siennicy. Podkreślali pełną powagi i skupienia atmosferę tej niezwykłej uroczystości.Przypadł nam w  udziale zaszczyt przedstawienia sylwetek patronów naszej Szkoły oraz jej dziejów. Dla wielu z  Was będzie to pierwsza poważna lekcja historii, a ponieważ , repetitio est mader studiorum”* – krótkie powtórzenie nikomu nie zaszkodzi. Czy wiecie jaki był początek dziejów naszej szkoły ? Dlaczego tu  w Siennicy, zasiano ziarno, którego plony zbieramy do dziś?
Trochę historii


W 1866 roku ogłoszono, Ustawę kursów pedagogicznych dla ludności polskiej w Królestwie Polskim”, na mocy, której utworzono kursy pedagogiczne w Siennicy. W zamierzeniach zaborcy kursy miały kształcić nauczycieli do pracy nad rusyfikacją w szkolnictwie elementarnym. Kursy w  Siennicy zostały zlokalizowane w budynkach i ogrodach poklasztornych zakonu reformatów, rozwiązanego w wyniku represji za udział Polaków w powstaniu styczniowym. W 1872 roku kursy przemianowano na Seminarium Nauczycielskie, nastąpiło to w okresie największego nasilenia rusyfikacji. Trwał on do 1905 roku i stanowił jedną z najpiękniejszych kart historii Siennicy i szkoły. Wieloletnia konspiracyjna działalność uczniów, broniących się przed wynarodowieniem zaowocowała strajkiem szkolnym w 1905 roku Akcja rusyfikacyjna została osłabiona, stopniowo następowały pozytywne zmiany w nauczaniu. W 1915 roku Seminarium ewakuowano w głąb Rosji. Jednak już w październiku rozpoczęło działalność Królewsko–Polskie Seminarium Nauczycielskie ze szkołą ćwiczeń. Niezwykle ważny wpływ na losy siennickiej uczelni przez kolejne 34 lata miało powołanie na stanowisko dyrektora Seminarium Kazimierza Gnoińskiego. Jako pedagog, wychowawca i dyrektor zdobył on duży autorytet oraz serca i wdzięczność uczniów i współpracowników. Szkoła przetrwała trudne lata pierwszej wojny światowej i doczekała się nowego, wzorcowego gmachu. Duża w tym zasługa dyrektora Gnoińskiego oraz absolwentów, którzy walczyli o polską szkołę. W 1936 roku po likwidacji Seminarium powołano Państwowe Gimnazjum Męskie. Jednak żadenz uczniów nie ukończył nauki, ponieważ wybuchła druga wojna światowa. We wrześniu 1939 roku po tragicznych wydarzeniach zamarło życie szkoły,w budynku kwaterowały wojska niemieckie. Wielu nauczycieli i uczniów wzięło czynny udział w wojnie obronnej. Ci  którzy z niej powrócili wstąpili do konspiracji. Nauczanie kontynuowano na tajnych kompletach. Po raz pierwszy w dziejach szkoły uczestniczyły w nich dziewczęta. We wrześniu 1944 roku rozpoczął się nowy rok szkolny siennickiego gimnazjum. A w 1946 utworzono Państwowe Koedukacyjne Liceum Pedagogiczne.. Lata powojenne to czas szybkiego rozwoju szkoły i wysokiego poziomu nauczania. Rok 1950 zapisał się czarną kartą w historii szkoły - przeniesiono liceum do Gostynina. W wyniku protestów środowiska w roku 1955 reaktywowano Liceum w Siennicy, któremu w 1957 roku nadano imię Kazimierza i Hipolity Gnoińskich funkcjonowało ono do 1969 roku. Rozpoczął się okres rozwoju szkół rolniczych. W 1977 został powołany Zespół Szkół Zawodowych. Pewną nadzieję na powrót do tradycji pedagogicznych budziło utworzenie w 1984 roku Studium Nauczycielskiego, które wykształciło 297 nauczycieli. Siennica otrzymała szansę na ożywienie i rozwój, jednak reforma oświatowa pokrzyżowała plany dalszego rozwoju Studium Po 10 latach istnienia Studium Nauczycielskie zostało zlikwidowane, W Siennicy powstał Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. z  Liceum Ogólnokształcącym. Od 1 września 2001r. rozpoczęło w naszej szkole działalność gimnazjum. Od kilku lat kontynuujemy tradycję szkolnictwa zawodowego. W 2010 roku rozpoczęło funkcjonowanie w naszej szkole technikum. Przez 147 lat istnienia, siennicką uczelnię opuściło wiele pokoleń absolwentów, pracowało tu wielu wybitnych pedagogów. Dlaczego Hipolita i Kazimierz Gnoińscy zasłużyli na to by społeczeństwo sienniczan wybrało ich na patronów naszej szkoły? Poznajmy historię ich życia związanego z dziejami siennickiej szkoły. Kazimierz Gnoiński Urodził się w 1877 roku w Wachnówce na Podolu. Studiował na wydziale fizykomatematycznym uniwersytetu w Kijowie. Do Warszawy przyjechał w roku 1906 i rozpoczął tu pracę nauczycielską. 1 września 1916 roku. objął stanowisko dyrektora Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Z tą uczelnią związał się na resztę życia. Jako dyrektor rozwinął Seminarium, skupił grono dobrych nauczycieli, zainicjował budowę nowego gmachu szkolnego. Po zlikwidowaniu Seminarium w roku 1937 objął kierownictwo Państwowego Gimnazjum Męskiego w Siennicy. Na tym stanowisku zastał go wybuch wojny w 1939 roku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Siennicy, od listopada 1939 do lata 1944 roku prowadził tajne nauczanie, mimo represji okupanta. Jesienią 1944 roku przystąpił do pracy w gimnazjum, dzięki jego staraniom w 1945 roku szkoła wróciła do własnego gmachu. Kierował pracą szkoły aż do momentu jej likwidacji w 1950 roku. W lecie następnego roku uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, mimo troskliwej opieki i starań lekarzy zmarł 12 sierpnia 1951roku. Hipolita Gnoińska Pochodziła z biednej rodziny rzemieślniczej z Warszawy. Po ukończeniu pensji pięćdziesiąt lat swego życia poświęciła pracy wychowawczej, z których trzydzieści pięć przepracowała w Siennicy. Przyjechała tu w 1920 r. Była najpierw nauczycielką, a potem kierowniczką Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium, która była głównym dziełem jej życia. Dzięki inicjatywie i wysiłkowi Gnoińskich oraz wszystkich nauczycieli Szkoła stała się jedyną siedmioklasową ćwiczeniówką w Polsce. Dzięki pani Gnoińskiej szkoła ta odznaczała się szczególną atmosferą wychowawczą, nastrojem radości i pracy. Swoje bogate doświadczenie przekazała w licznych książkach i artykułach metodycznych. W czasie wojny była współorganizatorką kompletów, prowadziła tajną bibliotekę. Od jesieni 1944r. uczyła języka polskiego w gimnazjum a później liceum w Siennicy. Była również wychowawczynią internatu. Po zlikwidowaniu liceum od 1950 do 1955 roku prowadziła bibliotekę w domu dziecka. Zmarła 15 listopada 1956 27 maja 1988 roku Zespół Szkół otrzymał imię Hipolity i Kazimierza Gnoińskich. Został również ufundowany drugi w historii szkoły sztandar, którego szata nawiązuje do tego z 1917 roku – widnieje na nim wciąż aktualna myśl,, Jaki siew - taki plon” W najnowszej historii szkoły szczególnie zapisał się rok 2005, kiedy to społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar, z orłem w koronie i aktualną nazwą szkoły. Za 3 lata przypada 150-lecie naszej szkoły – jednej z najstarszych na Mazowszu. Wśród jej wychowanków są nauczyciele, profesorowie wyższych uczelni, oficerowie wojska polskiego, powstańcy, partyzanci, działacze organizacji. Historia szkoły na trwałe wpisała się w dzieje Siennicy i naszej małej ojczyzny a tym samym w dzieje narodu polskiego. Na następną lekcję historii zapraszamy do Muzeum Siennickich Szkół, gdzie znajduje się wiele pamiątek dotyczących patronów szkoły oraz losów siennickiej uczelni.Siła płynie z gór!

To trzeba zobaczyć w Beskidach: szczyty Czantorii i Skrzycznego, misterny wzór koniakowskich koronek, źródła Wisły, uzdrowisko w Ustroniu i muzeum Jerzego Kukuczki w Istebnej

Dnia 15 marca 2013 roku klasa ll TT na lekcję geografii turystycznej pojechała do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Maz. Podczas "Spotkania o Beskidach" dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Na przykład, że Cieszyn jest nazywany „Małym Wiedniem”, a na banknocie 20 złotowym znajduję się rotunda Cieszyńska w stylu romańskim. Teraz wiemy również, że średnia roczna temperatura na Babiej Górze to około 1C°. Spotkanie prowadziło dwóch przewodników beskidzkich, którzy przez prezentacje multimedialną oraz krótki film odkryli przed nami ciekawe miejsca w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, które warto odwiedzić. Podczas trwania "lekcji" naszym zadaniem było zapamiętać jak najwięcej informacji, ponieważ później odbył się konkurs sprawdzający uważność słuchaczy. Na teście było pięć pytań, oczywiście banalnych dla klasy ll TT. Od dawna wiemy, że hasłem Beskidów jest ‘Siła płynie z Gór’ i  znamy Beskidzką piątkę. Po sprawdzeniu testów okazało się, że jedną z nagród książkowych wygrała Paulina Obłoza. Czas umilał nam zespół góralski i smaczne oscypki. WielkanocWielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie. Zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i  miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkan w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego Alleluja dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkol im. Hipolity i Kazimierza Gnoinskich w Siennicy. Życzą uczniowie klasy Ia gimnazjum W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej kościelnej pełni Księżyca (21 marca). Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia Głównymi atrybutami tego święta są malowane jajka, kraszanki, pisanki, drapanki, oklejanki czy nalepianki oraz zielony owies - symbole rodzącego się życia. Debata Ekologiczna Gminy Siennica
Dnia 22 marca o godzinie 10.30 odbyła się I Debata Ekologiczna „Gmina Siennica, a Ekorozwój Wczoraj – Dziś  Jutro”.


W gmachu ZS im. H. i K. Gnoińskich pojawiło się wielu ekspertów, którzy mogli wypowiedzieć się na temat działań w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii. Spotkanie rozpoczęły Klaudyna Soczewka i Luiza Zwierz – uczennice gimnazjum. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Wójt Gminy Siennica – p.Grzegorz Zieliński, Dyrektor ZS w Siennicy - p. Małgorzata Podstawka, Druh 14 DH Spadłych Listków do Szyby Przyklejonych Deszczu Kropelką - p. Zbigniew Nowosielski, radna gminy Siennica- p. Bożena Hardej, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - p. Józef Kopa, leśniczy - p. Robert Milewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasie technikum obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – p. Mirosław Ostrowski, p. Dominika Szarek - Deminet – specjalista do spraw ochrony środowiska, przedstawiciel firmy zajmującej się fotowoltaniką – pan Maciej. Wśród publiczności zasiedli uczniowie klas III gimnazjum, klasa technikum ochrony środowiska i technikum obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Targi turystyczne
Klasy technikum uczestniczyły w tragach turystycznych. Uczniowie wócili z nowymi wspomnieniami i niesamowitymi wrażeniami.


Na XVIII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Centrum Targowo-Konferencyjnym MT Polska w Warszawie kolejny już raz klasa III TT miała możliwość konfrontacji swojej wiedzy z rzeczywistością branżową. Stoiska targowe były podzielone na dwie grupy: promocja regionów polskich i zagranicznych oraz sprzedaż i degustacja produktów regionalnych. Na targach szukaliśmy przede wszystkim folderów i ciekawych pomysłów na promocję regionu. Propozycje są różne: klasyczny folder, kolorowanka, plakat i inne. Spróbowaliśmy kiełbasy z dzika, różnych gatunków miodu, czekolady. Niektórzy spróbowali swych artystycznych możliwości i wykonali koszyk z …. papieru. Świat jest teatrem, aktorami ludzie ... Szekspir
Klasy technikum w teatrze !


Dnia 4 kwietnia w iście wiosenną, śnieżną pogodę klasy 2 TOŚ i 1TT wraz z wychowawczyniami panią Marzeną Chojecką i Agatą Wąsowską udali się do Warszawy na spektakl w  Teatrze Powszechnym pt. ”Nieskończona historia”. Sztuka trwała niespełna dwie godziny. Opowiada historię jednej z kamienic i jej mieszkańców, którzy zastanawiają się nad sensem świata i egzystencją życia. Całość przeplatają krótkie utwory, które wykonują aktorzy w akompaniamencie pianina lub do muzyki orkiestry symfonicznej. Utwór bardzo groteskowy i psychologiczny. Niejednokrotnie wywoływał śmiech na sali ale także budził grozę i pozwalał zastanowić się nad egzystencją własnego życia. Spektakl godny do polecenia, gdyż jest to coś innego. Katarzyna Pałdyna 2 TOŚ Giełda Szkół ponadgimnazjalnychSIENNICA SIENNICA SIENNICA SIENNICA SIENNICA SIENNICA SIENNICA SIENNICA SIENNICA

DZIEŃ OTWARTY dla 6- klasistów W poniedziałek 22 kwietnia do naszej szkoły przybyli uczniowie Szkół Podstawowych pod opieką nauczycieli. Zwiedzili budynek szkoły, oglądali prezentację przedstawioną przez uczniów Zespołu Szkół oraz odwiedzili Siennickie Muzeum Szkolne

Egzamin trzecioklasistów W dniach 23 - 25 kwietnia uczniowie trzecich klas gimnazjum, po  trzech latach przygotowywan, zmierzyli się z testem umiejętności, które nabyli na ostatnim etapie kształcenia. Już drugi rok z kolei uczniowie rozwiązywali test w nowej formie. Mamy nadzieję, że stres wpłynął na wszystkich mobilizująco. Życzymy im powodzenia

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

2 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tej okazji, w ramach Powiatowych Obchodów tego dnia, Gimnazjum Miejskie nr 2 ogłosiło konkurs na plakat, którego swoim patronatem objął starosta oraz burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki. Jury przyznało tylko jedną nagrodę: I miejsce zajął plakat Przemka Jackowskiego z klasy IIb gimnazjum. III Międzygminny Konkurs Matematyczny XYZIII Międzygminny Konkurs Matematyczny XYZ odbył się w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy w dniu 17 kwietnia 2013r. Na zaproszenie skierowane do uczniów klas pierwszych gimnazjów gminy Siennica i okolicznych gmin odpowiedziało 30 uczniów z pięciu szkół: * z Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mrozach – 9 uczniów, * z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie – 4 uczniów, * z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach – 4 uczniów, * z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. H. i K.  Gnoińskich w Siennicy – 9 uczniów, * z Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli – 4 uczniów. Od godziny 10:00 do 11:00 uczniowie pisali test. Składał się on z 10 zadań, za które można było otrzymać maksymalnie 19 punktów. Po sprawdzeniu przez komisję prac wyłoniono zwycięzców :  I miejsce – 17 punktów – Michał Rumak z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Zawiszy Czarnego w Żakowie II miejcse – 16 punktów – Rafał Matłacz z Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli III miejsce – 15,5 p. – Konrad Renis z  Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Z pośród uczniów naszej szkoły najwięcej punktów – 12   uzyskał Kamil Pałdyna. O godzinie 12:15 pani dyrektor Małgorzata Podstawka ogłosiła wyniki, wręczyła nagrody rzeczowe (aparat fotograficzny – I miejsce, MP4  II miejsce, słuchawki – III miejsce) ufundowane przez Gminę Siennica i sponsorów indywidualnych - p. Michała Kobylińskiego i p. Andrzeja Piętkę. Podziękowała uczniom i nauczycielom za przybycie i zaprosiła na następny konkurs w przyszłym roku. Czekając na  werdykt jury uczniowie i  ich nauczyciele otoczeni opieką uczennic klasy 1a  gimnazjum mogli porozmawiać przy herbacie, kanapkach i  pysznym cieście upieczonym przez rodziców uczniów klas pierwszych gimnazjum. Cieszymy się, że szkoła zorganizowała konkurs promujący matematykę, szkoda tylko, że wśród laureatów nie ma naszych uczniów. Mamy nadzieję, że za rok będzie lepiej i przynajmniej niektóre cenne nagrody trafią w ich ręce. nauczyciele matematyki projekt Leonardo da Vinci SIENNICA - zajęcia w Londynie

eTwinning w naszej szkole! eTwinning to międzynarodowy program Unii Europejskiej. Program ten jest oparty na partnerstwie szkół europejskich i polega na realizowaniu wspólnych działań za pośrednictwem technologii informacyjnych (ICT). Celem programu jest wspieranie bliźniaczej współpracy szkół w Europie. Jest on okazją do wymiany informacji i wiedzy ponad europejskimi granicami, zawarcia nowych znajomości, poznania różnych kultur oraz wspólnego uczenia się. Naszym bliźniaczym partnerem została szkoła collège Jean Jaurès z  Francji a następnie dołączyły szkoły z Czech, Węgier i Rumuni, w sumie 100 uczniów oraz 5 nauczycieli i od października razem pracujemy nad projektem „a teen tour of capital cities in Europe". W projekcie biorą udział uczniowie z klas trzecich gimnazjum naszej szkoły oraz ich rówieśnicy z wyżej wymienionych państw. Za nasze partnerstwo otrzymaliśmy Odznakę eTwinning W naszej szkole po raz pierwszy realizujemy projekt etwinning lecz mam nadzieje że wspólne działania edukacyjne będą kontynuowane w kolejnych latach jako inna, ciekawa forma nauki języków. Ewa Żytkowicz W tym roku Zespół Szkół w Siennicy przystąpił do projektu Leonarda Da Vinci, który da uczniom możliwość praktyk zagranicznych: Włochy i Hiszpania. Filmiki z zajęć w Londynie będzie można wkrótce obejrzeć na stronie szkoły. "Jeśli chcesz przeżywać szalone przygody wraz z siennicką ekipą, przyjdź do naszej szkoły w nowym roku szkolnym, a już my zadbamy aby nie zawitała nuda" uczennica klasy 1 Technikum Obsługi Turystycznej -Weronika Rek

Dnia 22 marca (piątek) uczniowie wyjeżdżający na staże do Włoch wzięli udział w  Spotkaniu kulturowo- językowym z koordynatorami projektu Leonardo da Vinci. Nasi stażyści mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących Włochów, ich trybu życia, wyglądu, tradycji, obowiązujących zasad, kuchni włoskiej. Technicy zostaną przydzieleni do  poszczególnych ośrodków, w których będą odbywać praktykę na różnych stanowiskach. Z racji tego, że   pierwsza grupa wraz z p. Robertem Rowickim wylatuje już po świętach uczniowie klasy 2 Technikum Obsługi Turystycznej zadawali wiele pytań dotyczących samej podróży (wylotu z Warszawy i dojazdu do Spoleto). Kolejno wylatują klasa 3 Technikum Obsługi Turystycznej z p. Anną Jackowską i klasa 2 Technikum Ochrony Środowiska z p. Beatą Balińską. Katarzyna Pałdyna 2 TOŚ Taką szkołę, jak Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy jest trudno znaleźć, a może nawet nie możliwe. Odbywają się tam różne akcje m.in. dni tematyczne, zabawy szkolne, wieczorki poezji śpiewanej, konkursy piosenki obcojęzycznej oraz zjazdy absolwentów. Jednak najwięcej frajdy sprawiają uczniom organizowane przez szkołę praktyki urozmaicone różnego rodzaju wyjazdami, nawet za granicę. Na taką wycieczkę wybrała się grupa młodych ludzi z 1 klasy technikum obsługi turystycznej pod koniec marca 2013r. wraz z 3 opiekunami. Wylot był się z Lotniska Chopina w Warszawie, a lądowanie na London Luton Airport, gdzie odbyło się zapoznanie z pracą na lotnisku poprzez rozwiązywanie zadań przydzielonych przez opiekunów. Przez trzy dni uczniowie zmagali się z językiem zawodowym (angielskim) w Londynie próbując samodzielnie się porozumiewać. Każdy uczestnik przedstawiał obiekt przez siebie przygotowany, prowadził po londyńskim metrze, które jest bardzo skomplikowane na szczęście wszyscy mieli do użytkuTube map. Poza nauką i zwiedzaniem różnych ciekawych miejsc w stolicy UK np. Tower Bridge, Pałac Buckingham czy różnego rodzaju muzeum nie zabrakło też zabawy. Młodzież wraz z opiekunami udali się na London Eye, gdzie było widać szeroką i piękną panoramę Londynu, nie zabrakło przejażdżki czerwonym autobusem i wizyty w charakterystycznej dla Anglii czerwonej budce telefonicznej. Uprzejmość i uśmiech na twarzy obcych ludzi cieszyła wszystkich. Wrażeń nie brakowało w hostelu Clink 78  w którym Siennica się zatrzymała, uczniowie konwersowali z rówieśnikami z innych krajów świata, było przy tym dużo śmiechu. Parę osób wsparło, też popularną akcję charytatywną Red Nose Day. Była to niezapomniana wycieczka. XI Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w szachach
W dniach 20-21 kwietnia w naszej szkole odbyły się XI Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w szachach. Dyscyplina sportu rzadko goszcząca w naszych murach, zgromadziła bardzo liczne grono miłośników tej królewskiej gry, najwięcej z powiatu mińskiego, ale także i z innych miejscowości województwa mazowieckiego.


83 zawodników podzielono na trzy grupy wg rankingów jakie posiadali. W grupie najmocniejszych szachistów rywalizowało o  Mistrzostwo Powiatu 23  z nich. Pani dyrektor serdecznie powitała gości, sukcesów sportowych uczestnikom zawodów życzyli także panowie: starosta powiatu mińskiego i wójt naszej gminy. Dla trenerów, opiekunów i rodziców przygotowano, tradycyjnie przy takich okazjach, kawiarenkę, w  której dziewczęta serwowały gorące napoje i  słodkości. Dodatkową atrakcją, dla chętnych, było zwiedzanie szkolnego muzeum. Zacięte boje przy szachownicy trwały przez dwa dni i  doprowadziły do wyłonienia zwycięzców. Mistrzem powiatu został zawodnik reprezentujący klub „Polonia” Warszawa Zbigniew Strzemiecki, najlepszym zawodnikiem powiatu mińskiego okazał się Jakub Suliborski z  MTSz Mińsk Mazowiecki, który zajął IV miejsce, Nagrodę ufundowaną przez wójta Grzegorza Zielińskiego dla najlepszego zawodnika z  gminy Siennica zdobył Jakub Dróżdż także reprezentujący MTSz, mieszkający i  uczący się w Grzebowilku.

Jak widać na naszych zdjęciach, grają ze sobą ludzie w różnym wieku, chłopcy z dziewczętami. Badania naukowe wykazały, że uczniowie grający w szachy lepiej się uczą. Może więc warto spróbować?

Warto może przypom-nieć, że  w latach 90-tych ubiegłego wieku nasi szachiści z Żakowa i Siennicy należeli do  najlepszych nie tylko w  powiecie ale i woje-wództwie siedleckim. Jakub nawiązuje do tych tradycji, aczkolwiek trenuje w Mińsku Maz. Szkoda, że  w tych zawodach nie uczest-niczyli uczniowie z  naszej szkoły. Nie gramy chyba w szachy, a przecież jest to  gra warta popularyzacji. Sprzyja bowiem wszech-stronnemu rozwojowi naszego umysłu. Kształ-ci wyobraźnię, pamięć i  uwagę, wpływa na  rozwój abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Szachy wyzwalają niezwykłe emocje, uczą jak zwyciężać i  to nie tylko w  zawodach spor-towych ale i  w życiu. Tadeusz Gnoiński SPIS TREŚCI

Kinga Jurkowska Redaktor Qmama Klaudia Ozimek - dziennikarz Ewelina Świeczka- dziennikarz Urszula Zgódka - dziennikarz Weronika Rek - dziennikarz Izabela Pszkit - grafik Martyna Bylak - grafik Daria Podobas - fotoreporter Przemek Jackowski - fotoreporter Agnieszka Osica - fotoreporter Katarzyna Gójska - opiekun Beata Bieniek - opiekun JUTRZENKA - gazetka szkolna ul. Mińska 38  05-332 Siennica jutrzenka@zssiennica.pl Polska

Dzień Patronów Szkoły Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Zespole Szkół w Siennicy Trochę historii Siła płynie z gór Debata Ekologiczna Gminy Siennica eTwinning w naszej szkole! projekt Leonardo da Vinci SIENNICA - zajęcia w Londynie III Międzygminny Konkurs Matematyczny XYZ Giełda Szkół ponadgimnazjalnych XI Mistrzostwa Powiatu Mińskiego