Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


IntroSTW Kolejny wielki finał! 8 stycznia z naszej szkoły na ulice Końskich wyruszyło jedenastu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.IntroSTW IntroSTW W niedzielny poranek ode-braliśmy z koneckiego sztabu, mieszczącego się w Domu Kultury, puszki i identyfikatory, a następnie rozpoczęliśmy zbiórkę na ulicach miasta. Kwestujących wspierały nau-czycielki: pani Ewelina Długosz i pani Beata Nowak. Wolontariusze przez cały dzień wytrwale zbierali datki, a mieszkańcy, jak co roku, chętnie wspierali orkiestrową akcję. Kwestowanie trwało do godziny szesnastej, a w naszych puszkach znalazło się około 4 tysięcy złotych. Z roku na rok kwota ta się zwiększa. Aby w następnych latach było jeszcze więcej pieniędzy, zachęcamy do udziału w zbiórce następnych wolontariuszy. Zwieńczeniem XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Końskich była widowiskowa nie-spodzianka w postaci tzw. „Świa-tełka do nieba”. W tym roku, zamiast pokazu fajerwerków, w górę zostały wypuszczone wielkie lampio-ny w kształcie serca. Paulina ŁebekIntroSTW

Międzynarodowy zimowy obóz narciarski 6 stycznia 2012 roku rozpoczął się, trwający 7 dni, obóz narciarski zorganizowany w ramach projektu ,,International Winter Youth Camp – Get close to sports 2011”. W projekcie brały udział: Końskie, słowacka Ŝali, czeski Telĉ, węgierskie Oroszlany. Do Malenovic wyruszyło 37 uczestników czterech koneckich szkół: Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli, Gimnazjum nr 2 w Końskich, Gimnazjum nr 1 w Końskich, Zespołu Szkół w Rogowie. Należy dodać, że aż 30 uczniów reprezentowało naszą szkołę. Opiekunami byli: p. Sylwia Fatalska, p. Jan Kassyk, p. Jan Kania oraz kierownik polskiej grupy p. Paweł Milcarek.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW Gospodarze zorganizo-wali koszulki okoli-cznościowe dla ka-żdego uczestnika. Czerwony kolor zare-zerwowano dla Cze-chów, granatowy dla Węgrów, bordowy dla Słowaków, a Polacy otrzymali fioletowe ko-szulki. Jeździliśmy po stokach ośrodka narciarskiego Bilá. Korzystaliśmy ze stoków o różnym sto-pniu trudności. Począ-tkujący mieli możli-wość nauki jazdy na nartach. Bardziej za-awansowani narciarze szusowali po czerwo-nym stoku. Na sza-leństwa i doskonalenie umiejętności narcia-rskich mieliśmy 5 dni. Sprzyjająca pogoda i doskonałe warunki śniegowe pozwoliły w pełni wykorzystać tra-sy zjazdowe. W po-bliskim barze odpo-czywaliśmy, jedliśmy, rozmawialiśmy i śmia-liśmy się. Wszystkich rozpierała energia, wyładowywaliśmy ją, rzucając się śnieżka-mi.IntroSTWIntroSTWIntroSTW

Każdego dnia ucze-stnicy obozu spoty-kali się na wieczorach poszczególnych naro-dowości. Podczas spo-tkań młodzież prze-dstawiała prezentacje multimedialne o swo-ich krajach i miastach. Podziwialiśmy występy artystyczne uzdolnio-nej młodzieży. Świetnie bawiliśmy się. Dla opiekunów prze-widziane były gry zrę-cznościowe. Poniedziałek był po-święcony naszemu krajowi. Polska prezentacja ja-ko jedyna była tłu-maczona w 4 językach. Naszym zagranicznym przyjaciołom zaimpo-nował interesujący po- kaz historii Polski. Nasza grupa miała przygotowany układ taneczny dziewczyn, który został nagrodzo-ny gromkimi brawami. Ola Szymczyk (kl. 6a) zaśpiewała wzrusza-jąca piosenkę ,,Titanic Love Theme”. Po każdym spotkaniu była dyskoteka do godziny 22:00. Wykorzystywaliśmy każdą chwilę, dlatego dzień zaplanowany był bardzo intensywnie: jazda na nartach, ba-sen, kręgle. W czwa-rtek (12.01.2012r.) o-dbyły się międzyna-rodowe zawody w kręgle. Polska drużyna (Julia Dymińska, Ma-łgorzata Jankowska, Iwo Krzysztoporski, Wojciech Wiśniewski, Norbert Struzik, Jacek Łabędowicz) zajęła 2 miejsce.

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW Przygotowały: Natalia Staciwa Zuzanna Staciwa

Wyjątkowym dniem był Dzień Wyszehradzki. Władze miast uczestniczących w projekcie podpisały umowę o współpracy partnerskiej. Końskie reprezentował burmistrz Michał Ci-chocki, zaś przedsta-wiciele innych partne-rskich miast to: Ma-rtin Alfoldi - burmistrz Miasta Ŝala, Roman Febes - burmistrz Miasta Telč oraz Ká-roly Táckacs - bu-rmistrz Miasta Oro-szlany, który po raz pierwszy podpisał u-mowę w imieniu swo-jego miasta. W umowie zawarto deklarację, że Końskie zorganizuje podobny obóz w Polsce, na który już teraz nie-cierpliwie czekamy. Szczęśliwi i zadowo-leni wróciliśmy do domów ciesząc się, że zabraliśmy ze sobą śnieg i piękne wspo-mnienia, które pozo-staną w naszej pa-mięci na zawsze.

IntroSTWIntroSTW

Rok Janusza Korczaka W 2012 roku obchodzona jest siedemdziesiąta rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie. Dlatego bieżący rok ustanowiono - decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Janusza Korczaka. Z okazji Roku Korczakowskiego w naszej szkole zaplanowane zostały liczne inicjatywy, które mają przybliżyć nam tę postać.

IntroSTW

Już dziś w świetlicy szkolnej obejrzeć można gazetkę ścienną na temat życia i twórczości Janusza Korczaka. Wszystkich chętnych gimnazjalistów za-praszamy również do udziału w szkolnych konkursach: literackim i plastycznym, po-święconych tej wybitnej postaci. Zadaniem uczniów będzie pisemne rozwinięcie lub interpretacja plastyczna wybranej sentencji Janusza Korczaka. Szczegółowych informacji udzielają: p. I. Szu-milas, p. J. Soja - Sadowska i nauczyciele języka polskiego. Pierwsze półrocze za nami...
Zakończyliśmy pierwszy semestr i wkrótce udamy się na ferie. Niestety, nie wszyscy będą mieć czas na wypoczynek i słodkie leniuchowanie. Niektórzy muszą przysiąść do książek, by po feriach nadrobić zaległości.
IntroSTW

Większość z nas zadbała o swoje oceny przed feriami. Jedni intensywnie zgłaszali się do odpowiedzi, inni byli w ostatnim miesiącu bardzo aktywni, byli też tacy, którzy biegali za naszymi wspaniałymi nauczycielami, prosząc o możliwość ponownego napisania sprawdzianu lub możliwość wykonania jednej bądź kilku pomocy naukowych. Dzięki temu większość z nas bardzo podniosła swoje średnie, a co za tym idzie również średnie swoich klasa. Najwyższą średnią w szkole może cieszyć się klasa IC - 4,25 GRATULUJEMY!!! Kolejne miejsca w szkole należą do klas: IIIB - 4,06 IIIC - 4,01 IIIA - 3,91 IID - 3,90 IIC - 3,88 ID - 3,85 IIB -3,78 IB - 3,75 IIA - 3,73 IIE - 3,71 IA - 3,65

IntroSTW

Wśród nas jest także wielu uczniów z bardzo dobrymi ocenami. Do najlepszych w naszej szkole należą: 1) WERONIKA MAKUCH IIIA - 5,31 2) NATALIA STACIWA IC - 5,19 3) ZUZANNA STACIWA IC - 5,11 4) MIKOŁAJ SAIK IIIC - 5,09 5) MILENA STRZELCZYK ID - 5,04 6) ALEKSANDRA TURALSKA IA - 5,04 7) WOJCIECH WIŚNIEWSKI IIIB - 5,03 8) SYLWIA KUCHARSKA IC - 5,0 9) DANIEL ŚLUSARCZYK IC - 5,0 10) SAMANTA GOS IID - 5,0 11) PIOTR MEJNARTOWICZ IIC - 5,0 12) MARIOLA SŁOWIK IIA - 5,0 To złota dwunastka, lecz w naszym gimnazjum są też srebrni medaliści ze średnią powyżej 4,75. Jest ich blisko dwudziestu. Gimnazjaliści godnie reprezentowali naszą szkołę w licznych konkursach i zawodach sportowych. Wszystkim uczniom gratulujemy wspaniałych wyników w nauce i życzymy powodzenia w drugim półroczu. Damian Smołuch

IntroSTW IntroSTW

Stypendyści Goethe Institut 2012 Podobnie jak w latach minionych, również i w tym roku, uczniowie naszej szkoły otrzy-mali propozycję wyjazdu do Niemiec na wakacyjne stypendium językowe w ramach inicjatywy ,,Schulen: Partner der Zukunft”. W styczniu swoje prace do Goethe Institut w Pradze wysłali: Maria Bociańska, Martyna Stańczyk, Piotr Mejnartowicz (z klasy IIc), Bartosz Popielski (z klasy IIb) oraz Justyna Świtoń i Samanta Gos (z klasy IId). Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na werdykt Instytutu i w minionym tygodniu nadeszła upragniona wiadomość. Dwoje uczniów naszej szkoły Justyna Świtoń i Piotr Mejnartowicz wyjedzie w sierpniu na trzytygodniowy obóz językowy do Schwä-bisch Hall!!! Stypendystom gratulujemy, życzymy wielu wrażeń i dobrej zabawy, a pierwszoklasistom przypominamy: w przyszłym roku to Wy macie szansę na stypendium wakacyjne w Niemczech! Pamiętajcie!!

IntroSTW

Mój muzyczny idol... Michael Jackson jest legendą i nią pozostanie. Był pierwszym i ostatnim piosenkarzem z takim głosem. To artysta totalny, Król Popu, wizjoner, perfekcjonista… O kimś takim jak Michael Jackson dowiedziałam się w 2004 bądź 2005 roku, podczas oglądania filmu dokumentalnego pt. „Michael Jackson - historia Króla Popu”. Film bardzo mi się spodobał, mimo, że miałam 7 lat. Tamtego dnia nocowałam u babci. Po filmie wypytywałam o Michaela, chciałam wszystko o nim wiedzieć. Członkowie rodziny powiedzieli mi to, co wiedzieli lub wymyślali jakieś historie, żebym im dała w końcu spokój ;). Później niestety o nim zapomniałam…

IntroSTW

Przypomniałam sobie o nim 25 czerwca 2009 roku… Pamiętam, że była godzina 9:00 i szykowałam się do szkoły na zakończenie roku szkolnego. Przyszła do nas ciocia pożyczyć coś od mamy. Podeszła do mnie, mówiąc: „Paulina, Michael Jackson nie żyje”. Zamarłam. Nagle na moim ciele pojawiły się ciarki. Wróciły wspomnienia sprzed kilku lat, oglądanie filmu, wypytywanie wszystkich o Michaela. Od tamtej pory zaczęłam słuchać jego piosenek, czytać różne informacje, oglądać koncerty, wywiady, zbierać plakaty, wycinki z gazet, kolekcjonować jego zdjęcia itd. Zaczęłam nawet tańczyć w jego stylu. Znam na pamięć każdy element stworzonego przez Michaela układu tanecznego. Kiedy dowiaduję się, że w jakiejś gazecie piszą o nim lub o czymś/kimś związanym z Micha-elem, od razu biegnę do kiosku. Muszę mieć każdy artykuł. Wiem o nim chyba wszystko. Staram się go rysować. Mam ponad 50 rysunków, przedstawiających Mi-haela, mojego autorstwa, chociaż talentu plastycznego jak i taneczne-go raczej nie posiadam. Podszlifowałam także angielski, żeby zrozumieć jego piosenki.

IntroSTW IntroSTW Michael był wspaniałym człowiekiem. Dla mnie jest wzorem do naśladowania. Cenię go za odwagę – ja bym nie stanęła przed tak wielką publicznością. Cenię go za miłość – nie każdy człowiek tak bardzo kocha świat i wszystkich ludzi. Był to człowiek pełen magii. Niósł światu pełno radości i szczęścia. Pomógł tylu ludziom… Jest dla mnie bohaterem!IntroSTW

Był genialnym artystą. Zaimponował mi mu-zyką, którą tworzył, tańcem, strojami, któ-re sam projektował i pomysłami na te wszystkie genialne te-ledyski. Ta jego perfekcyjna technika, wyczucie ry-tmu, dynamika i do-kładność ruchów oraz innowacja, zachwyca-ły wszystkich na jego koncertach. Żałuję, że nie urodzi-łam się wcześniej, że nie mogłam go zoba-czyć na żywo, chociaż na krótką chwilkę, że nie zainteresowałam się nim wcześniej tak bardzo jak teraz… Michael odszedł i już nigdy nikt go nie zobaczy, lecz bardzo się cieszę, że wspó-łczesna technologia pozwala na podziwia-nie Michaela. Jego muzyka jest tak niezwykła. Ukazuje inne, ambitne oblicze muzyki pop. Bardzo szanuję go jako czło-wieka i przykro mi jest, gdy ktoś naśmiewa się z niego. Jedną z najważnie-jszych rzeczy, za któ-rą cenię Michaela, jest to, że jako człowiek światowej sławy był skromny. Nie chwalił się niczym, nie „gwia-zdorzył” jak niektórzy dzisiejsi artyści. Za-wsze dążył do celu i wymagał od siebie tych 120%. Dla mnie zawsze był, jest i będzie najle-pszy. Paulina Dec Na kolejnych stronach rysunki mojego autorstwa.

IntroSTWIntroSTW

Sklepik szkolny - miejsce niezastąpione... W wielu szkołach, także w naszej, jest miejsce, gdzie można miło spędzić czas, zjeść śniadanie i przy okazji porozmawiać z kolegami i koleżankami. Takim miejscem jest nasz sklepik, znajdujący się na pierwszym piętrze. Jest ulubionym przez uczniów zakątkiem, co widać po tłumach, jakie oblegają nasz kiosk. Wielokrotnie sklepik był naszą ostatnią deską ratunku przed wypracowaniem, gdy zapominaliśmy papieru kancelaryjnego lub próbnym egzaminem, kiedy nie posiadaliśmy czarnego długopisu. W takich chwilach obowiązkowo tam się udajemy.

IntroSTW

Nasz sklepik szkolny jest również: - małą restauracją - można zamówić tu "Gorące kubki", kawę, herbatę i inne gorące napoje - przydrożnym ba-rem - są tu hot -dogi oraz pizza - barem kanapko-wym - jak sama na-zwa wskazuje można w nim zamówić wiele rodzajów kanapek - sklepem spoży-wczym – dostaniemy tu jogurty, batoniki, napoje, chrupki, lizaki, itp. - a nawet warzy-wniakiem - od nie-dawna można w nim nabyć pyszne jabłka ;) Kolejnym atutem sklepiku jest miła i zawsze uśmiechnię-ta obsługa, dzięki której aż chce się kupować :). Panie ekspedientki cechują się niesa- mowitą podzielno-ścią uwagi, gdy pró-bują ogarnąć nasze "zamówienia ". Podziwiamy :) Żebyśmy my mieli tak podzielną uwagę na lekcjach mate-matyki, a przy tym zachowywali stalo-we nerwy...

IntroSTW Przygotowały: Natalia Cholewa i Daria Smolec

Spędzając przerwy w sklepiku, spra-wdziłyśmy, jakie produkty najczęściej kupują uczniowie naszego gimnazjum. Okazało się, że na-jczęściej kupowane są pizza, hot - dog oraz kanapka. Do najpopularniejszych napojów należą: Hellena, Frugo oraz Tymbark, a u-lubionymi przez u-czniów łakociami są: gumy do żucia O-rbit, batony Sni-ckers, Papita oraz WW. Sklepik cieszy się popularnością wśród uczniów i nauczy-cieli :) Jest w nim coś dla każdego. Dzięki krzesłom i stolikom, które się w nim znajdują, mo-żna sobie usiąść i pogadać ze znajo-mymi. Cieszymy się z tego, że go mamy :)

IntroSTW


Co nam w duszy gra?
IntroSTW

Niedługo rozpoczynają się ferie. Ci, którzy wyjeżdżają, będą korzystali ze wszystkich uroków zimy. Ci natomiast, którzy zostają w domu, będą mieli czas na inne formy rozrywki. Jedną z nich jest muzyka. Jest ona jedną z najbardziej powszechnych i na-jprzyjemniejszych form spędzania wolnego czasu. Trudno znaleźć we współczesnym świecie osobę, która nie słucha muzyki. W związku z tym przeprowadziliśmy sondę, jakie gatunki muzyki są popularne wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy wyniki tejże sondy: - zdecydowana większość ankietowanych (ok. 55%) słucha wszystkiego, co wpadnie w ucho czyli tzw. „hitów radiowych”, - na drugim miejscu uplasowała się muzyka rockowa i metalowa (ok. 30%), - niespodzianką okazał się słaby wynik muzyki techno (ok. 10%), którą przecież dość często słychać na korytarzach naszej szkoły.

IntroSTW Niektórzy odnajdują przyjemność w pogrywaniu na instrumentach, wśród których dominują: gitara, skrzypce i klawisze. My proponujemy minikoncert gitarowy. Mikołaj Saik i Paweł Sielski

Portret w fotografii...
Każdy, kto ma aparat, fotografuje ludzi – przeważnie bliskich, czasem obcych na ulicy, szczególnie podczas podróży. Niestety, większość z nas naciska migawkę bez zastanowienia, oczekując jedynie, że osoba sportretowana się uśmiechnie.
IntroSTW

W efekcie zdjęcia nie są udane, bo albo portretowaną osobę słabo widać, albo tło jest tak zabałaga-nione, że trudno sku-pić się na twarzy. Przedstawiam kilka porad, które pozwolą lepiej skomponować portret, tak by powstało interesujace zdjęcie. 1. Wybierz właści-wy punkt widzenia. Podczas wykonywania portretu kluczowe jest ustawienie aparatu. Bardzo ważne jest, aby ustawiać aparat na wysokości wzroku fo-tografowanej osoby. Możemy jednak zmie-niać pozycję aparatu, traktując to jako śro-dek wyrazu. Fotogra-fując osobę od góry, potęgujemy efekt nie-winnościi, fotografując od dołu, potęgujemy wrażenie siły i stano-wczości. 2. Dobry portret ka-żdym obiektywem. Nie trzeba kupować drogiego obiektywu portretowego, możemy używać dowolnej ogni-skowej, pamiętając je-dnak o odpowiednim kadrowaniu.

IntroSTW

Żeby uniknąć zniekształceń geome-trycznych twarzy (np. duży nos, małe oczy) i cech sylwetki (np. niepropo-rcjonalnie duża głowa), nie wolno po-dchodzić z aparatem bliżej niż na 1,5 m. 3. Zadbaj o spokojne tło Nie ma nic gorszego na zdjęciu, niż bałagan w tle. Najprościej unikniemy go, używając teleobiektywu (niestety, to dość drogi sprzet). Inna technika polega na ustawieniu osoby na tle o jednolitym kolorze – może to być nawet biała ściana w domu lub na klatce schodowej. Jednorodnych płaszczyzn do wykorzystania jako tło warto także poszukać w okolicy miejsca zamieszkania. Czasami, na-jbardziej zaskakujące obiekty, tworzą dobre tło do portretu, np. drzwi garażowe, ściana budynku, płot drewniany, itp. Zadowalające tło do portretu znajdziemy również na dużej łące lub w parku. 4. Pamiętaj o właściwym stroju Aby portret był udany, nie możemy zapomnieć o odpowiednim stroju. Należy unikać przede wszystkim wszelkich wzorków, kratek na ubra-niu, nadruków na koszulkach, pa-sków, itp. Takie ubrania, choć dobrze wyglądają na co dzień, zwiększają bałagan w kadrze i odwracają uwagę od twarzy fotografowanej osoby. Modela najlepiej ubrać w jednolite, nierzucające się w oczy ciuchy. Dobrze wyglądają jasne lub bardzo ciemne, gładkie ubrania, np. biała bluzka lub koszula z kołnierzem, ciemny golf, sukienka w jednolitym kolorze. W przypadku bardziej fo-rmalnych portretów ubrania powinny mieć długi rękaw. Za wszelką cenę należy unikać Tshirtów, które źle wyglądają na zdjęciu. 5. Pokaż tylko fragment twarzy Technika, która zapewnia świetne efekty, polega na wykonaniu bardzo ciasnego kadru pokazującego samą twarz albo wręcz fragment twarzy. Pozwala to bardzo silnie wye-ksponować fizjonomiczne cechy twarzy fotografowanej osoby, ale nie sprawdza się w każdym przypadku – raczej na zdjęciach osób, które mają coś wyjątkowego w twarzy. Tak mocne zbliżenie jest także sposobem na wyeksponowanie faktury skóry modela, np. zmarszczek starszej osoby czy bardzo delikatnej skóry małego dziecka. Ciasny kadr umożliwia także podkreślenie atrakcyjności oczu, czy specyficznych cech urody, np. piegów. 6. Rozświetl cienie Profesjonaliści używają do fotografii portretowej drogich zestawów sztu-cznego oświetlenia. My nie mamy do nich dostępu, ale możemy symu-lować ich działanie, korzystając z naturalnego światła i jednego taniego akcesorium – ekranu rozświetlające-go zwanego blendą. Pozwala on odbić światło i dzięki temu doświetlić

IntroSTW IntroSTW

tę część twarzy, która pozostaje w cieniu. Najprostszą techniką, z wykorzystaniem blendy, jest ustawienie fotografowanej osoby bokiem do słońca, gdy jest nisko nad horyzontem, i umieszczenie ekranu z drugiej strony twarzy, by rozjaśnić cienie. 7. Użyj rekwizytu Jeśli chcemy, żeby portret mówił więcej o charakterze czy zainteresowaniach fotografowanej osoby, użyjmy rekwizytu. Mogą być to narzędzia pracy rzemieślnika, dzieło sztuki w przypadku artysty, komputer czy telefon w rękach biznesmena, zabawka u dziecka, instrument muzyczny w dłoniach osoby grającej, itp. Rekwizytów jest tyle, ile osób, które chcemy fotografować. Rekwizyty, oczywiście w połączeniu z odpo-wiednim kostiumem, są doskonałym narzędziem do tworzenia wystylizowanych portretów, np. zdjęć wyglądających na stare, fotografowania osób tak, by udawały kogoś innego, niż są w rzeczywistości. 8. Zrób portret z płytką głębią ostrości Zastosowanie płytkiej głębi ostrości pozwala pokierować wzrokiem odbiorcy i skupić go w najważniejszym miejscu zdjęcia, czyli na twarzy portretowanej osoby. Jest to też sposób na eliminację zbyt „hałaśliwego” tła, które, gdyby znalazło się w płaszczyźnie ostrości, przeszka-dzałoby w odbiorze zdjęcia. Małorzata Wnuk

IntroSTWIntroSTWIntroSTW IntroSTW Przedstawione poniżej zdjęcia po-wstały podczas zajęć fotografi-cznych. Do tematu "portret" podeszliśmy na wesoło. Wykorzystując wyświetlane obrazy (naszego autorstwa), dzia-łanie światła i cienia, tworzyliśmy nasze wizerunki: kolorowe i trochę zabawne. Podczas pracy bawiliśmy się do-skonale, a niektórzy odkryli w sobie talent do pozowania ;) Na następnych stronach zna-jdziecie portrety - fotomontaże, które powstały również w czasie zajęć fotograficznych. Zadanie polegało na wykonaniu zdjęć inspirowanych wybranym dziełem sztuki. Najpierw długo szukaliśmy odpowiednich obrazów, następnie przebieraliśmy się, żeby upodobnić się do naszych bohaterów ze znanych płócien i stawaliśmy przed obiektywem naszych kolegów i kolezanek. Na koniec obróbka, montaż zdjęć w programie graficznym i... sami oceńcie efekt.IntroSTW

NASZE SZKOLNE TALENTY IGA GRZEGORCZYK (kl. III b) TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ UTALENTOWANYCH PLASTYCZNIE UCZENNIC NASZEJ SZKOŁY. - Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z rysunkiem? Swoją przygodę z rysunkiem zaczęłam wcześnie, kiedy byłam mała. Na początku rysowałam kwiatuszki, domki i ludziki, jak każde dziecko. Później zaczęłam tworzyć bardziej skomplikowane prace. - Co najczęściej można zo-baczyć na Twoich rysu-nkach? Najczęściej na moich rysunkach pojawiają się twarze, portrety. Każdą minutę swojego wolnego czasu spędzam, rysując. - W jakich technikach na-jlepiej się sprawdzasz? Najczęściej w rysunku. - Czy uczęszczasz na jakieś zajęcia dodatkowe? Tak, raz w tygodniu jeżdżę do szkoły plastycznej w Kielcach, gdzie odbywają się zajęcia z różnych technik plastycznych, np. z rzeźby. - Jak masz zamiar dalej rozwijać swoje zdolności? Mam zamiar iść do liceum plastycznego, a później, jeżeli się uda, na ASP czyli Akademię Sztuk Pięknych. - W jakim zawodzie chcia-łabyś później pracować? Właściwie to jeszcze się nie zdecydowałam. - Co robisz w wolnym cza-sie? Oprócz tego, że rysuję, jak już wspomniałam, to lubię też spo-tykać się ze znajomymi i cho-dzić na długie spacery. Gra na Play Station ostatnio zabiera mi długie godziny, ale znajduję też trochę czasu na naukę :) GOSIA JANKOWSKA

IntroSTW

WALENTYNKI Obchodzi się je 14 lutego, w Dniu Świętego Walentego. Święto wywodzi się z kultury anglosaskiej, ma ponad pięciowiekową tradycję, a święty Walenty patronuje mu od około XV wieku. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Dzień ten stał się również okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Pamiętajmy jednak, że każdy dzień jest idealny, by okazywać bliskim nasze uczucia.

IntroSTW

Kocham Cię w stu językach: Afrykanerski - Ek is lief vir jou, Ek het jou lief Albański - Te dua, Te dashuroj, Ti je zemra ime Alzacki - Ich hoan dich gear Angielski - I love you, I adore you Apacze - Sheth shen zhon Arabski (formalny) - Ohiboke (mężczyzna do kobiety), Nohiboka (kobieta do męzczy-zny) Armeński - Yes kez si'rumem Ashanti/Akan/Twi - Me dor wo Assamese - Moi tomak bhal pau Bangladesz - Ami tomake walobashi Baskijski - Maite zaitut Bassa - Mengweswe Batak - Holong roha-ngku di ho Bemba - Ndikufuna Berberyjski - Lakh tirikh Bośnia - Volim te Brazylijski/Portugalski - Eu te amo Brazylijski /Galicy-jski - Querote, Amote Bułgarski - Obicham te, As te obeicham Burmese - Chit pa de Cajun - Mi aime jou Cebuano - Gihigugma ko ikaw Chiński - Gwa ai li (Amoy), Ngo oi nei (kantoński), Wo oi nei Chorwacki (formalny) - Ja vas volim (gramatycznie), Volim vas (dowolnie) Chorwacki (potoczny) - Ja te vo-lim (używane w gra-matycznie), Volim te (dowolnie) Czejenowie - Ne mo-hotatse Czeski - Miluji te, Ma'm te (velmi) ra'd Duński - Jeg elsker dig Dusun - Siuhang oku dia Ecuador Quechua - Canda munani Esperanto - Mi amas vin Estoński - Mina armastan sind Etiopski - Afgreki' Farsi - Tora dost daram Filipiński -Iniibig kita, Mahal kita Finnish (formalnie), Rakastan sinua Fiński - (Ma") rakastan sua Francuski (formalny) - Je vous aime Francuski - Je t'aime Grecki (starogrecki) - Philo se Grecki - S'agapo, Eime eroteumenos me 'sena(mężczyzna do kobiety), Eime eroteu-meni me 'sena (ko-bieta do mężczyzny) Grenlandzki - Asava-kit Gronings - Ik hol van die Gruziński - Miqva-rhar, Miqvarharth Hawajski - Aloha wau ia 'oe Hebrajski - Anee ohev otakh (mężczy-zna do kobiety), Anee ohevet otkha (kobieta do mężczyzny) Hindi - Mai tumase pyar karata hun (mężczyzna do kobie-ty), Mai tumase pyar karati hun (kobieta do mężczyzny), Mai tu-mse pyar karta hoon Hiszpański - Te amo, Te quiero Hokkien - Wa ai lu Hopi - Nu' umi unangwa'ta

IntroSTW

Ibaloi - Pippiyan tana Indonezyjski - Saya cinta padamu, Saya cinta kamu Interglossa - Mi esthe philo tu Irański - Mahn doostaht dohrahm Irish - Taim i' ngra leat Islandzki - Eg elska thig Japoński - Kimi o aishiteiru, Aishiteiru Jugosłowiański - Ja te volim Kambodża-Kh_nhaum soro_lahn nhee_ah Kanada - Naanu ni-nnanu preethisuthene Kataloński - T'estimo (Katalonia), T'estim (Majorka), T'estime (Walencja) Korean - (Tangsinul) Saranghae, (Tangsi-nul) Saranghaeyo Korsykański - Ti tengu cara (mężczzna do kobiety),Ti tengu caru (kobieta do mę-żczyzny) Kurdyjski - Ez te hezdikhem Laotański - Khoi hak jao Libański - Bahibak Lingala - Nalingi yo Litewski - Tave myliu, Ash mir lutavah Lojban - Mi do prami Luxembourgish - Ech hun dech ga"r Łacina - Te amo, Vos amo Łotewski - Es milu teviMaa - Ilolenge Macedoński - Te ljubam Majów (jukatański) - 'in k'aatech, In yaku-mech Malajaski/Indonezyjski - Saya cintakan kamu (gramatycznie poprawnie), Saya ci-nta akan kamu (wersja rozzerzona) Marokański - Kanbhik, Kanhebek Niderlandzki - Ik hou van je, Ik hou van jou, Ik ben verliefd op jou Niemiecki (formalnie) - Ich liebe Sie (rzadko używane) Norweski - Jeg elsker deg (Bokmaal), Eg elskar deg (Nyno-rsk) Perski (Iran) - Tora dost daram Polski - Kocham cię, Kocham ciebie Portugalski - Eu amote Rosyjski - Ja vas liubliu, Ja tiebia liubliu Rumuński - Te iubesc Serbski (formalny) - Ja vas volim Słowacki - Lubim ta, Mam ta rad, Milujem ta Słoweński - Ljubim te Szwedzki - Jag a"lskar dig Turecki - Seni seviyo-rum Ukraiński - Ja tebe kochaju, Ja was kochaju Węgierski- Szeretlek Włoski- Ti amo, Ti voglio bene

IntroSTW

ŻYCZENIA WALENTYNKOWE W Dniu Świętego Walentego, każdy uczuciem obdarowuje każdego. Ja tobie ślę - 1000 buziaków, 100 wesołych pluszaków, 10 gwiazdek z nieba i wszystkiego, czego Ci tylko potrzeba. Me serce puka, a Twoje bije, me serce pęka, a Twoje żyje, w mym sercu Twe imię, a w głowie Twe słowa. Wszystkiego najlepszego w dniu Walentego! Że Cię kocham, dobrze wiesz, Daj mi kosza, jeśli chcesz! Lecz ja dzisiaj - co mi tam, 100 całusów Tobie dam! Powiem to trochę nieśmiało… marzę, by Twoje serce moje pokochało! W Dniu Świętego Walentego życzę Ci, byś miał tego, kto Ci taką kartkę wyśle i cieplutko Cię uściśnie. Aby zawsze kochał Ciebie i by było wam jak w niebie Kiedy Ciebie zobaczyłam, to o Tobie tylko śniłam. Twoja postać, choć nieśmiała, bardzo mi się spodobała. Twoje usta, oczy mają w sobie urok mocy. Może bzdury napisałam, lecz się w Tobie zakochałam. W Dniu Walentynki słodkie usta jak landrynki i buziaków cztery tony i uśmiechu trzy miliony oraz najpiękniejsze słowa kocham Cię - Twoja druga połowa. Zobacz idzie kaczka, niezła z niej śpiewaczka, śpiewa głośno: kwa kwa kwa, ktoś Ci serce zaraz da! Muszę powiedzieć Ci coś w sekrecie: tak jak ja Cię kocham, nie kocha Cię nikt na świecie. Dzień Świętego Walentego To dzień dobry dla każdego! W tym dniu wszyscy to wyznają Że chcą kochać i kochają! Przygotowała: Marta Owczarek

IntroSTW

W NASZEJ SZKOLE Z OKAZJI WALENTYNEK FUNKCJONOWAŁA POCZTA WALENTYNKOWA. kOLOROWE KARTY, KTÓRE MOŻNA BYŁO ZAKUPIĆ W SZKOLNYM SKLEPIKU, ZAPISANE PRZEZ UCZNIÓW WIERSZYKAMI I SŁOWAMI SYMPATII, ZBIERANE BYŁY PRZEZ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU SZKOLNEGO. MOŻNA JE BYŁO TAKŻE WRZUCAĆ DO SPECJALNEGO PUDEŁKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ. Rozdane zostały 11 lutego na choince szkolnej.

IntroSTW ZABAWA CHOINKOWA W sobotę, 11 lutego, bawiliśmy się na zabawie choinkowej w naszej szkole. Przygotowania do niej trwały prawie dwa tygodnie.IntroSTW

Uczniowie, chcąc wpro-wadzić „walentynkowy” nastrój, wykonali deko-racje, w których domi-nowały serca i serdu-szka, czerwone bibu-łkowe wstążki i balony. Nie zapomnieli też o amorkach. Umieścili je nad sceną, a te, fruwa-jąc, polowały na zako-chanych. W sobotę, już od rana, wszyscy przygotowywali się na dyskotekę. Dziewczyny „wydzwa-niały” do siebie w spra-wie strojów i fryzur, a chłopaki… no cóż, jak się okazało, oni nie mieli większego problemu z tym, co na siebie włożyć. Zgodnie z prośbą orga-nizatorów imprezy (Sa-morządu Szkolnego) du-ża grupa uczniów po-jawiła się w strojach z czerwonymi dodatkami. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16.00, trwała do „ciemnego wieczoru” i wzbudziła wiele pozyty-wnych emocji wśród jej uczestników. Mieliśmy okazję ucze-stniczyć w nietypowym konkursie tańca – pary tańczyły na gazetach. Śpiewaliśmy i doskonale bawiliśmy się przy zna-nych przebojach muzy-cznych, zwłaszcza przy piosence „Jesteś szalo-na” :) Najbardziej oczekiwanym momentem było rozda-nie Walentynek. Każdy czekał niecierpliwie, aby przekonać się, kto darzy go sympatią. Dla każdego uczestnika zabawy przygotowany był poczęstunek. W przerwach, między po-pisami tanecznymi na parkiecie, zajadaliśmy się przepyszną pizzą. Zabawa była doskonała. Czekamy na kolejną za rok! Martyna Panek zdjęcia: Aleksandra Lesiak

IntroSTWIntroSTWIntroSTWIntroSTW


NASZA REDAKCJA
IntroSTW

Redaktor naczelna: Patrycja Gąszcz Zastępca redaktor naczelnej: Małgorzata Jankowska Dziennikarze: Małgorzata Wnuk Paulina Łebek Iga Grzegorczyk Marta Owczarek Aleksandra Lesiak Natalia Staciwa Zuzanna Staciwa Martyna Panek Oliwia Olak Daria Smolec Natalia Cholewa Damian Smołuch Mikołaj Saik Paweł Sielski