Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
WOLNOŚĆ
Moim marzeniem jest być wolnym jak ptak, Wznieść się w wysokie przestrzenie, Zostać tam na chwilę, I patrzeć z góry na ziemię. Wolność sobie cenię,


Dlatego wzbijam w górę i patrzę na ziemię. Jak słońce zaświeci rosa opadnie, Ląduję na łące i przyglądam się kolorowej biedronce. AUTOR: DOMINIKA MAJEWSKA Wolność to zabawa, wolność to swoboda, jazda na rowerze czy jedzenie loda. Wolność to są prawa, czasem obowiązki oraz zabawa z kolegami z wioski. Czasem trzeba pomóc kochanym rodzicom, bo oni czasem na naszą pracę liczą. Nikt nikogo na smyczy nie ciągnie jak psa Bo każdy swoje prawo do wolności ma. AUTOR: ALEKSANDER POŁONIEWICZ Czym jest dla mnie wolność? Oto jest pytanie. Niejeden filozof odpowiedziałby na nie. Przecież ja jestem młode pokolenie I nic nie wiem o życiowym bałaganie. Wolność to wspaniała chwila. Dla każdego człowieka ważna i miła Czy jesteś mały czy też duży Wolność komuś i czemuś służy. Niczym się nie martwić, błądzić myślami Żyć beztrosko i cieszyć się chwilami Bo kiedy człowiek jest naprawdę szczęśliwy? Wtedy, gdy świat jest bardziej pieszczotliwy. Wolność to mój własny pokój, W nim zawsze panuje cisza i spokój. Wolność to radość, spokój, brak wojen, krzyków i smutków, Nadzieja w oczach wszystkich ludków. Kiedy nikt cię nie ogranicza, nie podcina skrzydeł, nie krytykuje, Bo przecież każdy na wolność zasługuje. AUTOR: ALICJA ANISZEWSKA WYWIAD 1 AUTOR: MAJA KIERUL – KLASA VIB Mój wywiad z mamą na temat Okrągłego Stołu
Ja: Mamo, chciałabym porozmawiać z Tobą na temat Okrągłego Stołu. Wiesz coś o tym?


Mama: Oczywiście! W końcu byłam już wtedy na studiach. To był 1989 rok. Jako ludzie prawie 20-letni dużo na ten temat na studiach rozmawialiśmy. To był przecież czas ogromnych przemian i wielkich nadziei na odmianę naszego życia. Ja: Czy według Ciebie było to wydarzenie pozytywne czy negatywne? Mama: Absolutnie pozytywne, chociaż nie było pewności, co z tego wyniknie, kiedy to się zaczęło. Przed Okrągłym Stołem wydarzyło się w Polsce wiele niepokojących zdarzeń, strajków. Wcześniej, kończyły się one dla protestujących bardzo źle. Ja: A co to tak właściwie jest ten Okrągły Stół? Skąd taka nazwa? Mama: Nazwa wzięła się od okrągłego stołu, czyli ustawionego owalnie mebla. Symboliczny wymiar takiego sposobu sadzania obradujących osób polega na tym, że nikt nie jest wyróżniony, nikt nie zasiada „u szczytu stołu", jako osoba najważniejsza. A w opisywanej sytuacji ten układ był bardzo ważny, bo oznaczał, że sprawujący wówczas władzę przedstawiciele partii robotniczej siedli przy jednym stole do rozmów z przedstawicielami opozycji, czyli „Związku Zawodowego Solidarność. Nie było wcześniej żadnych prób tak poważnego traktowania działaczy opozycyjnych. Ja: Czy zmiany wywołane Okrągłym Stołem są według Ciebie dobre? Mama: To, w jakim dziś żyjesz kraju jest efektem tego, co się wówczas wydarzyło. Każdy, kogo o to spytasz, w pierwszej kolejności powie zapewne, że dzięki tamtym wydarzeniom możemy wyjeżdżać za granicę. Ja też zyskałam dzięki temu szansę na studia zagraniczne. Ale najważniejszym osiągnięciem tamtych obrad były pierwsze wolne wybory do polskiego parlamentu Po kwietniowych wydarzeniachOkrągłego Stołu już w czerwcu mieliśmy szansę głosować na przedstawicieli nie tylko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To dzięki tamtym wydarzeniom Polska zaczęła się rozwijać gospodarczo, co po 15 latach zaowocowało naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ja: Dziękuję Ci rozmowę, mamo. Dużo się nauczyłam. Mama: Bardzo się cieszę, że mogłam Ci trochę pomóc, wspominając przy tym zdarzenia z młodości.AUTOR: KAROLINA SIENKIEWICZ - KLASA VIA Rozmowy Okrągłego Stołu Dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać chwilkę o przeszłości naszego kraju. Na początku chciałabym się ciebie zapytać, czym w ogóle były rozmowy „Okrągłego Stołu"? Były to negocjacje ówczesnej partii rządzącej z opozycją. Celem tych rozmów było dojście do porozumienia. Komuniści byli gotowi podzielić się władzą! Był ktoś, kto miał szczególne znaczenie dla „Okrągłego Stołu"? Tak, oczywiście. Tą osobą był nikt inny jak Lech Wałęsa. Ten człowiek zrobił wiele dobrego dla naszego kraju. Obok papieża Jana Pawła II jest najbardziej znanym Polakiem na całym świecie! Miał wiele swoich powiedzonek. Te najsłynniejsze to: „nie chcę, ale muszę", „Jestem tak za, że aż przeciw" Czy wiesz, gdzie i kiedy odbywały się te rozmowy? Z tego co pamiętam odbywały się one w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim. Rozpoczęły się one w lutym, a zakończyły w kwietniu 1989 roku. A czemu owe negocjacje noszą nazwę „Okrągły Stół? Jak sama nazwa wskazuje, odbywały się one przy okrągłym stole. Właśnie stąd, wzięła się ta nazwa. Gdzie aktualnie znajduje się ten słynny stół? Stoi on na parterze w Pałacu Prezydenckim. „ Ostatnie pytanie. Jakie skutki przyniosły te rozmowy? Ustalono powołanie urzędu prezydenta, utworzono senat, wydanie zgody na powstanie niezależnej gazety codziennej (Gazeta Wyborcza)... Dziękuję za poświęcony czas. AUTOR: ASIA SWAT –KLASA VIA WYWIAD NA TEMAT „OKRĄGŁEGO STOŁU" - Co to był „Okrągły Stół? - To było miejsce, przy którym zebrali się przedstawiciele rządu i opozycji. Rozmawiali tam o zmianach ustrojowych, o sprawach socjalnych pracowników, o większej swobodzie obywateli. - Dlaczego doszło do rozmów i negocjacji przy „Okrągłym Stole"? - Niezadowoleni ludzie w wielu zakładach pracy w całej Polsce m.in. gdańskiej stoczni, rozpoczęli strajki,stawiając warunki, po spełnieniu których miało nastąpić zakończenie protestów . Jednak na owe czasy postulaty stawiane przez strajkujących były trudne do zaakceptowania przez rząd. Obie strony miały odrębne zdania na temat poprawy warunków życia w Polsce, przez co długo nie mogły osiągnąć porozumienia, doprowadzając przy tym często nawet do konfrontacji siłowych. Mogło to doprowadzić do bardzo niebezpiecznych wydarzeń, podobnych do tych , któreniedawno miały miejsce na Ukrainie To zmusiło do spotkania przy okrągłym stole i negocjowania żądań. - Dlaczego stół był okrągły, a nie np.: prostokątny? - Okrągły stół powodował, że wszyscy ludzie znaleźli się bliżej siebie - miał on symbolizować równość wszystkich stron. Rząd i opozycja byli sobie równi, nikt nie siedział z boku ani na rogu. - Kiedy odbyły się jego obrady? - Jego obrady rozpoczęły się w lutym 1989 roku i trwały ok. dwóch miesięcy. - Co one spowodowały? - Doprowadziły one do porozumienia obydwu stron, w wyniku czego powtórnie zalegalizowano związek zawodowy „Solidarność", utworzono izbę wyższą naszego parlamentu - czyli Senat, umożliwiono przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów do Sejmu, oraz utworzono urząd Prezydenta. W wyniku przeprowadzonych wyborów czerwcowych strona opozycyjna czyli Solidarność zdobyła 35% mandatów w Sejmie, a w Senacie 99 miejsc na 100. Zwycięstwo w wyborach doprowadziło do odsunięcia partii rządzącej od władzy, dzięki czemu możliwa była zmiana ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce. Pierwszym premierem w wyniku wolnych wyborów został Tadeusz Mazowiecki. - Czym różniła się Polska po obradach „Okrągłego Stołu", od tej sprzed nich? Przed obradami „Okrągłego Stołu" obywatele mieli mniej swobód obywatelskich, ograniczone możliwości wyjazdu za granicę, po „Okrągłym Stole" została zniesiona cenzura, nastąpiła wolność słowa, przeprowadzono reformy we wszystkich dziedzinach życia, w gospodarce odstąpiono od zasady centralnego sterownia. - Co zawdzięczamy obradom? - Dzięki „Okrągłemu Stołowi" wydarzenia tak się potoczyły, że przystąpiliśmy do struktur Unii Europejskiej i wstąpiliśmy do NATO, wybudowaliśmy nowe autostrady, stadiony, Polska bardzo rozwinęła się gospodarczo, możemy zwiedzać wiele krajów w Europie posiadając jedynie dowód osobisty i często nawet nie wiedząc, kiedy minęliśmy granicę państwa.Wywiad z moim tatą, o tym, co się działo w Polsce w latach 1980-1989- Co robiłeś tato, w roku 1980? - Ten rok był dla mnie bardzo ważny . Zdałem maturę i dostałem się na studia ( Uniwersytet Gdański). Rok 1980 był również bardzo ważny dla historii Polski. W lipcu i sierpniu cały kraj ogarnęła fala strajków. Ludzie protestowali przeciwko ciężkim warunkom życia. Rządząca partia komunistyczna doprowadziła bowiem nasz kraj do upadku gospodarczego. Strajki zakończyły się porozumieniami w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Wielkim osiągnięciem strajkujących było wywalczenie sobie prawa do organizacji wolnych i niezależnych od komunistów związków zawodowych. W ten sposób narodził się NSZZ „ Solidarność”. - Co w tym czasie działo się w Gdańsku? - W 1980r. Gdańsk był stolicą polskich przemian politycznych i społecznych. To w Stoczni Gdańskiej przywódcą strajku był Lech Wałęsa, który został później pierwszym przewodniczącym NSZZ „ Solidarność” . Również na uczelniach wyższych doszło do wielu protestów. Studenci buntowali się przeciwko dominującej wszędzie ideologii komunistycznej. Efektem tych protestów, było powstanie NZS (Niezależnego Związku Studentów). Żyło się wtedy bardzo biednie. Podstawowe produkty żywnościowe ( mięso, tłuszcze, cukier) były sprzedawane na kartki, ale i tak bardzo często nie można było tych kartek wykupić. - A jak Ty , zachowywałeś się w czasie tych przemian? - Najaktywniejszymi uczestnikami protestów byli studenci historii. Organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami Gdańska, opowiadając im o PRAWDZIWEJ historii Polski ( szczególnie w latach 1939-1979) . Uczestniczyliśmy w licznych mszach patriotycznych.Wydawaliśmy wiele pism i broszur o tematyce historycznej , gospodarczej i społecznej. Kulminacją tych działań był strajk studencki przeciwko polityce komunistów wobec szkół wyższych. Wtedy to osobiście poznałem bardzo wielu ciekawych ludzi (Donald Tusk, Bogdan Borusewicz, Wiesław Walendziak). Niestety, nasz strajk nie zakończył się zwycięsko, gdyż 13 grudnia 1981 r. generał Jaruzelski wprowadził na terenie całego kraju stan wojenny. Wiązało się to ze zdelegalizowaniem NSZZ „Solidarność” i NZS – u. Została wprowadzona godzina milicyjna, aresztowano bardzo wielu moich znajomych. Ci, co uniknęli aresztowań zaczęli od razu aktywnie działać w podziemiu. Czy Ty też tam działałeś? - Owszem. Aktywnie uczestniczyłem w masowych, nielegalnych demonstracjach , kolportowałem nielegalne wydawnictwa opozycyjne. Do dzisiaj mam olbrzymi zbiór tych wydawnictw. Od 4 czerwca , moje zbiory będzie można zobaczyć w Sali 206. Będą to ulotki, broszury, książki, zdjęcia, plakaty, znaczki. - Co działo się potem ? - Efektem masowych protestów było wypuszczenie Lecha Wałęsy z internowania. Potem w związku z wizytą papieża Jana Pawła II, zawieszono w 1983r, stan wojenny. Niestety, w Polsce panowała wtedy bardzo zła sytuacja gospodarcza , ograniczano wolność słowa ( cenzura) . Trwały aresztowania przeciwników władz komunistycznych. Opór Polaków spowodował, że rząd i partia komunistyczna zmuszone były do podjęcia rozmów z opozycją antykomunistyczną. Proces ten zaczął się od telewizyjnej debaty Wałęsa – Miodowicz. W wyniku mediacji Kościoła doszło w końcu do oficjalnego spotkania przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych z przedstawicielami partii komunistycznej i rządu. Były to tzw. Obrady Okrągłego Stołu. Przyniosły one bardzo wiele ważnych decyzji. Jedną z nich była legalizacja NSZZ „ Solidarność” , drugą zaś decyzja o organizacji pierwszych , wolnych wyborów do sejmu i senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Tak rozpoczął się proces odzyskiwania wolności i suwerenności przez Polaków. Proces ten zaowocował tym, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej oraz NATO. Dziękuję, za bardzo wyczerpujący wywiad . - Bardzo proszę Kasia Jankowska