Musisz zainstalować flash player pobierz instalator


Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie ul. Sybiraków 3a 10-256 OlsztynI Turniej Tańca Nowoczesnego w Gimnazjum nr 12 Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny pan Rafał Milcewcz przygotował Turniej Tańca Nowoczesnego. Młodzież bawiła się świetnie. Gratulujemy!Film o naszym gimnazjum W czwartek 27.03.2014 r. nauczyciel polskiego i tańca nowoczesnego p. Rafał Milcewicz nagrywał film o naszej szkole.

Wizyta gości z Niemiec , Turcji w naszej szkole
Uczniowie ze szkół w Niemczech , Turcji i Polskie spotkali się w naszym gimnazjum...


Szkoły z Polski (Gimnazjum Nr 12 w Olsztynie), Niemiec (Alexanderschule Wallenhorst) i Turcji (Özel Neva Ortaokulu Sakarya) w okresie 2012-2014 realizowały wspólnie projekt Comeniusa pod hasłem "Poznać, zrozumieć i szanować czyli jak nie dać się zwieść stereotypom i uprzedzeniom”. Celem projektu było uczenie młodego pokolenia szeroko pojętej tolerancji wobec wszelkiej odmienności. Młodzież poznawała kulturę, zwyczaje, tradycje innych narodowości, mniejszości zamieszkujących w naszym mieście, czy kraju. Uczyła się rozumieć i akceptować wszelką odmienność, inność, szanować siebie wzajemnie. W ramach projektu miały • - Happening „Burzymy mury i budujemy mosty międzykulturowe” - Pokaz scenek teatralnych i filmowych na temat tolerancji - Prezentacje multimedialne na temat ważnych świąt w Turcji, Niemczech i w Polsce - Wycieczki do Trójmiasta, Giżycka, Gierłoży, Stuthoffu - Gry i zabawy sportowe

Wizyta gości z Niemiec , Turcji w naszej szkoleWizyta gości z Niemiec , Turcji w naszej szkoleKanonizacja Jana Pawła II Z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II młodzież pod kierunkiem p. Małgorzaty Dudaniec przygotowała przedstawienie teatralne o życiu i działalności tego wielkiego Polaka.D n i O t w a r t e 23-26.04.2014r. w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte połączone z festynem osiedlowym. Nauczyciele i uczniowie przygotowali ciekawe atrakcje.

Wycieczka do obserwatorium
Uczniowie naszego Gimnazjum, ......


w dniu 19 maja b.r. uczestniczyli w interaktywnej wystawie: „Zabawy z nauką”, zorganizowanej w Olsztyńskim Obserwatorium Astronomicznym. Spotkanie poprowadził pan Bogusław Kulesza. Uczestnicząc w wystawie uczniowie mieli możliwość zobaczenia i samodzielnego wykonamia wielu ciekawych doświadczeń z fizyki. Tematyka wystawy obejmowała następujące działy fizyki: Elektryczność i magnetyzm (indukcja elektromagnetyczna, przewodzenie prądu, źródła prądu), Hydrostatyka (oprawo Pascal’a, prawo Archimedesa, naczynia połączone), Konstrukcja mostów (model z przęsłem łukowym), Ekologiczne sposoby wytwarzania energii elektrycznej (bateria słoneczna). Opiekun grupy uczniów: nauczycielka fizyki – Ewa Dutka